Динаміка обсягу кредитних вкладень, на кінець року
(2000 рік=100%)