Частка короткострокових та довгострокових кредитів,
у загальному обсязі кредитних вкладень,
на кінець року