Динаміка обсягу вкладів населення в установах комерційних банків,
на кінець року
(2000 рік = 100%)