Видатки місцевих бюджетів на одну особу населення у розрізі районів і міст обласного значення у 2015 році, грн.