Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття населення у віці 15-70 років (у %)
Рівні економічної активності населення Рівні зайнятості населення Рівні безробіття населення
.