Валовий регіональний продукт
у розрахунку на одну особу
(за фактичними цінами, грн)