Валовий регіональний продукт
у розрахунку на одну особу, гривень