Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності,
відсотків до попереднього року