Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, %