Структура інноваційних витрат
за джерелами фінансування у 2015 році, %