Структура інноваційно активних промислових підприємств
за видами діяльності у 2014 році, %

 Структура інноваційно активних промислових підприємств
за видами діяльності у 2015 році, %