Динаміка кількості спеціалістів, які виконували наукові
та науково-технічні роботи,у % до 2000 року