Динаміка обсягів експорту та імпорту товарів,
млн.дол.США