Зовнішня торгівля товарами
за окремими країнами, млн.дол.США