Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
СтатБанк
Статистичні індикатори »
Бази даних »
Регіональна статистика »
Для респондентів »
Оголошення »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Бази даних »
Головна СтатБанк »   


План-графік оприлюднення інформації у базах даних на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2017 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1)             27          
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1,2)             27          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (0,1,2)           30            
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (0,1,2)           30            
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 20 22 21 20 19 21 20 18 19 20 21 20
  Кількість наявного населення (1,2,3) 20 22 21 20 19 21 20 18 19 20 17 20
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 20 22 21 20 19 21 20 18 19 20 21 20
  Кількість постійного населення (1,2,3) 20 22 21 20 19 21 20 18 19 20 21 20
  Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами (0,1)             27          
  Народжуваність за віковими групами (0,1)             27          
  Нетто-показник відтворення населення (0,1)             24          
  Розлучуваність (0,1)             27          
  Розлучуваність (0,1,2)             27          
  Розподіл живонароджених за віком матері та типом поселень (0,1)             27          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1)           30            
  Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1,2)           30            
  Розподіл одружених за віком та дошлюбним станом подружжя (0,1)             27          
  Розподіл померлих за статтю та віковими групами (0,1)             27          
  Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті (0,1)             27          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1)             27          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1,2)             27          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (0,1,2)             27          
  Сальдо міграції (1,2,3) 20 22           18 19 20 21 20
  Середній та медіанний вік населення (0,1)             27          
  Середній та медіанний вік населення (0,1,2)             27          
  Середньорічна чисельність населення (0,1)             27          
  Смертність дітей у віці до 1 року (0,1)             27          
  Смертність дітей у віці до 1 року (0,1,2)             27          
  Статистика імен (1) 16 16 16 18 16 16 14 18 15 17 16 15
  Структура постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом поселень (0,1)             27          
  Сумарний коефіцієнт народжуваності (0,1)             24          
  Територія і щільність наявного населення (0,1)           30            
  Територія і щільність наявного населення (0,1,2)           30            
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1)           30            
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1,2)           30            
  Шлюбність (0,1)           30            
  Шлюбність (0,1,2)             27          
  Шлюбність та розлучуваність (1,2,3) 20 22 21 20 19 21 20 18 19 20 21 20
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
  Економічна активність населення за статтю та місцем проживання (1)             31          
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості(1,2,3)   20                    
  Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості на 31 грудня (1)   20                    
  Основні показники ринку праці (1)     29     30 31   27     27
  Попит та пропозиція робочої сили у Львівській області(1) 18 17 17 18 18 16 18 18 18 18 17 18
  Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності(1)   20                    
  Працевлаштування зареєстрованих безробітних(1)   20                    
  Рівні економічної активності населення за статтю та місцем проживання (1)             31          
  Рівні економічної активності та зайнятості населення (1)     29     30     27     27
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття (1)             31          
  Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості (1)   20                    
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати (1)   20                    
  Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати (1) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Динаміка суми заборгованості з виплати заробітної плати (1)   20                    
  Доходи населення (1) 24       5              
  Середньомісячна заробітна плата та темпи зростання/зниження номінальної і реальної заробітної плати (1)   20                    
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2,3)   22     22     22     22  
  Середня номінальна заробітна плата та темпи зростання/зниження номінальної і реальної заробітної плати (1) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Середня номінальна заробітна плата у Львівській області(1) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
Освіта
  Вищі навчальні заклади. Заклади, студенти, фахівці (1)                       28
  Дошкільні заклади (1)         11              
  Дошкільні заклади у містах та районах (1,2)         11              
  Загальноосвітні навчальні заклади (1)                     28  
  Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (1)         17              
  Професійно-технічні навчальні заклади (1)   27                    
Охорона здоров'я
  Заклади охорони здоров`я (1)             3          
  Захворюваність населення (1)             3          
  Медичні кадри (1)             3          
Доходи та умови життя
  Диференціація життєвого рівня населення (1)                     14  
  Розподіл населення за рівнем загальних доходів на одну особу (1)                     14  
  Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих витрат (1)                     14  
  Структура грошових доходів (1)               8        
  Структура сукупних витрат (1)               8        
  Структура сукупних ресурсів (1)               8        
  Характеристика домогосподарств (1)               8        
Соціальний захист
  Кількість інвалідів (1)         25              
Населені пункти та житло
  Забезпеченість населення житлом (0,1,2)           30            
  Загальна площа житлового фонду (1,2)           30            
  Загальна характеристика житлового фонду (1)           30            
  Рівень обладнання загальної площі житла (1)           29            
Правосуддя та злочинність
  Злочинність (1) 30                      
  Судочинство та адміністративна відповідальність (1)       4                
Культура
  Заклади культури та мистецтва (1)         17              
  Засоби масової інформації та книговидання (1)           19            
Економічна статистика
Національні рахунки
  Валовий регіональний продукт (1)       4     11          
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  Кількість малих підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (1,2)           30            
  Кількість підприємств на 10 тисяч осіб наявного населення (1,2)           30            
  Основні показники діяльності малих підприємств (1,2)                   20    
  Основні показники діяльності підприємств (1,2)                   20    
  Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами у Львівській області (1)                   20    
  Основні показники діяльності підприємств за видами економічної діяльності у Львівській області (1)                   20    
  Основні показники малих підприємств за видами економічної діяльності у Львівській області (1)                   20    
Фінанси
  Вимоги банків за наданими кредитами (1)   24                    
  Вклади населення в установах комерційних банків (1)   24                    
  Мережа банківських установ (1)   24                    
  Структура балансу великих та середніх підприємств (1)           29     29     27
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Активи (1)           23         10  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Баланс (1)           23         10  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Пасиви (1)           23         10  
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (1)           29     29     27
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)           29     29     27
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1)                     10  
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)                     10  
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності   27     26     28     27  
Внутрішня торгівля
  Мережа роздрібної торгівлі підприємств (1,2)         26              
  Оборот роздрібної торгівлі 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Обсяг обороту роздрібної торгівлі (1)           16            
  Обсяг оптового товарообороту підприємств (1)         15 16     15     15
  Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (1,2)         19              
  Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі (1)         15              
  Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Львівської області 25 27 27 25 25 27 25 28 26 25 27 26
  Роздрібний товарооборот підприємств 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
Капітальні інвестиції
  Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у Львівській області         26              
  Капітальні інвестиції за видами активів у Львівській області         26              
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області         26              
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівській області (1)   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у Львівській області         26              
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування у Львівській області (1)   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції на 1000 осіб у містах та районах Львівської області (1,2)         26              
  Капітальні інвестиції у Львівській області (1)   27     26     29     27  
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)   27     26     29     27  
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (1) 18 17 17 19 18 16 19 18 19 20 17 15
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (1)           1            
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (0,1)         19              
  Виробництво основних видів продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь (0,1)         19              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур (0,1,2)       3                
  Кількість худоби та птиці (0,1)         19              
  Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1,2)     3                  
  Обсяги та індекси валової продукції сільського господарства (0,1,2)           1            
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур (0,1,2)       3                
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (0,1,2)     3                  
  Споживання основних продуктів харчування населенням (на одну особу за рік) (0,1)               2        
  Урожайність основних сільськогосподарських культур (0,1,2)       3                
  Фонд споживання основних продуктів харчування населенням (0,1)               2        
Рибне господарство
  Добування водних біоресурсів (0,1)   27                    
  Добування водних біоресурсів (1)       24     24     24    
Енергетика
  Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за видами економічної діяльності підприємств та організацій           16            
  Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти суб`єктами господарювання           16            
  Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у Львівській області 26 27 27 26 26 27 26 28 26 26 27 26
  Використання енергетичних ресурсів за видами економічної діяльності підприємств та організацій           16            
  Використання енергетичних ресурсів суб`єктами господарювання у містах обласного значення і районах           16            
  Використання окремих видів палива у містах обласного значення і районах           16            
  Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників Львівської області 26 27 27 26 26 27 26 28 26 26 27 26
  Залишки світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Львівської області 25 27 27 25 25 27 25 28 26 25 27 26
Промисловість
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%) (1) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (1)       24         22      
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній рік=100%) (1)   24                    
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (1)                   24   22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%)   24                    
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (1) 24 24 24   24 23 24 23     23  
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (попередній місяць=100%) (1) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Валова додана вартість за видами економічної діяльності (1)         5              
  Виробництво основних видів промислової продукції (1) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (зі зміною ОВД)                   20    
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (1) 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (2010-2015)(без зміни ОВД)           23            
  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності     9                  
  Структура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (1) 5 3 6 5 5 6 5 4 5 5 6 5
  Струкутура обсягів реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності     9                  
Будівництво
  Індекс будівельної продукції (1) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Індекси будівельної продукції за видами (1)   24                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт (1) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Прийняття в експлуатацію житла (1)   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах (1,2)   22                    
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (1,2)   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію об`єктів соціальної сфери (1)   22                    
  Прийняття в експлуатацію окремих об`єктів соціальної сфери (1)   22     23     22     22  
Транспорт
  Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них (1)         15              
  Перевезення вантажів за видами транспорту у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
  Перевезення пасажирів за видами транспорту у Львівській області 23 21 21 21 23 21 21 22 21 23 21 21
Туризм
  Готелі та аналогічні заклади розміщування у Львівській області (1)       27                
  Колективні заклади розміщування у Львівській області       28                
  Розподіл туристів, обслужених суб'єктами туристичної діяльності, за метою поїздки та видами туризму (1)       28                
  Спеціалізовані заклади розміщування у Львівській області       28                
  Туристичні потоки (1)       28                
Навколишнє середовище
  Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (0,1)         10              
  Викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (1,2)         10              
  Водовідведення (скидання) стічних вод у поверхневі водні об`єкти (0,1,2)         23              
  Загальна площа мисливських угідь та кількість диких тварин (0,1)       11                
  Земельний фонд за видами угідь (0,1,2)           30            
  Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямками інвестування (1)         22              
  Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (0,1)       14                
  Основні показники утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (0,1,2)           2            
  Площа сільськогосподарських угідь (0,1,2)           30            
  Споживання свіжої води (0,1,2)         23              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Вартість експорту та імпорту окремих товарів (1)           1            
  Географічна структура експорту-імпорту послуг у Львівській області (1)   15     16     15     15  
  Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (1) 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Динаміка експорту-імпорту товарів (1) 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Зовнішньоторговельний баланс (0,1,2)           1            
  Зовнішня торгівля за угрупуваннями країн (1)           1            
  Зовнішня торгівля послугами (1)           1            
  Зовнішня торгівля послугами (1,2)   15     16     15     15  
  Зовнішня торгівля послугами за видами послуг (1)           1            
  Зовнішня торгівля послугами за країнами (1)           1            
  Зовнішня торгівля товарами (1,2)           1            
  Зовнішня торгівля товарами за країнами (1)           1            
  Зовнішня торгівля товарами за товарними групами (1)           1            
  Зовнішня торгівля товарами за угрупуваннями країн (1) 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Надходження прямих іноземних інвестицій (1,2)     31   31     30     29  
  Надходження прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення (1)     31                  
  Обсяги експорту та імпорту окремих товарів (1)           1            
  Основні показники зовнішньої торгівлі (1)           1            
  Прямі іноземні інвестиції (0,1,2)     31                  
  Прямі іноземні інвестиції (1,2)     31   31     30     29  
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (1)     31                  
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності у Львівську область (1)     31   31     30     29  
  Прямі іноземні інвестиції за країнами світу (1)     31                  
  Прямі іноземні інвестиції за окремими країнами у Львівську область (1)     31   31     30     29  
  Прямі іноземні інвестиції за угрупуваннями країн у Львівську область (1)     31   31     30     29  
  Структура експорту-імпорту послуг (1)   15     16     15     15  
  Структура експорту-імпорту послуг за угрупуваннями країн (1)   15     16     15     15  
  Товарна структура зовнішньої торгівлі (1) 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
Ціни
  Індекси споживчих цін (2000 рік=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (грудень попереднього року=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (попередній місяць=100%) (0,1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Калькулятор інфляції (0,1) 13                      
  Моніторинг цін на споживчі товари і послуги (1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  ТОП-5 (1) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
Наука, технології та інновації
  Наукові кадри та кількість організацій (1)         15              
  Науково-технічна діяльність у Львівській області (1)         15              
  Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, у фактичних цінах (1)         15              
Інформаційне суспільство
  Відправлення продукції пошти та зв’язку   20                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв’язку   20     18     18     20  
  Засоби телефонного зв`язку (1)   20     18     18     20  

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi