Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
СтатБанк
Бази даних »
Регіональна статистика »
Для респондентів »
Оголошення »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Бази даних »
Головна СтатБанк »   


План-графік оприлюднення інформації у базах даних на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2018 році

  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1)             25          
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1,2)             25          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (0,1,2) 15                      
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (0,1,2)             2          
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість наявного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Кількість постійного населення (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Коефіцієнти Народжуваності за віковими групами матерів (1)             25          
  Коефіцієнти смертності за основними класами причин (1)             25          
  Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами (0,1)             25          
  Міграційний рух населення (1)   26                    
  Нетто-показник відтворення населення (0,1)             25          
  Основні демографічні показники 19 23 19 18 21 18 18 20 20 19 20 19
  Розподіл Структура постійного населення за статтю, основними віковими групами та типом поселень (0,1)             25          
  Розподіл живонароджених за віком матері та типом поселень (0,1)             25          
  Розподіл народжених за порядком народження дитини у сім`ї (1)             25          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1)             2          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1,2)             2          
  Розподіл одружених за віком та дошлюбним станом подружжя (0,1)             25          
  Розподіл померлих дітей Львівської області у віці до 1 року за основними класами причин (1)             25          
  Розподіл померлих за статтю та віковими групами (0,1)             25          
  Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті (0,1)             25          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1,2)             2          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (0,1,2)             25          
  Сальдо міграції (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
  Середній та медіанний вік населення (0,1)             25          
  Середній та медіанний вік населення (0,1,2)             25          
  Середньорічна чисельність населення (0,1)             2          
  Середня очікувана тривалість життя при народженні (1)             25          
  Смертність дітей у віці до 1 року (0,1)             25          
  Смертність дітей у віці до 1 року (0,1,2)             25          
  Сумарний коефіцієнт народжуваності (0,1)             25          
  Територія і щільність наявного населення (0,1)             2          
  Територія і щільність наявного населення (0,1,2)             2          
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1)             2          
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1,2)             2          
  Шлюби (1)             2          
  Шлюби та розлучення (1)             2          
  Шлюбність та розлучуваність (1,2,3) 19 21 20 19 21 19 19 20 19 19 20 19
Ринок праці
  Оплата праці   26     25     28     28  
Зайнятість та безробіття
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості(1,2,3)   19                    
  Кількість економічно активного та неактивного населення (1)     30     27     28     28
  Кількість економічно активного та неактивного населення у віці 15-70 років             31          
  Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості (1)   19                    
  Основні показники зареєстрованого ринку праці   19                    
  Попит та пропозиція робочої сили(1) 16 16 16 16 16 15 16 16 17 16 16 17
  Потреба роботодавців у працівниках за видами економічної діяльності(1)   19                    
  Працевлаштування зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності(1)   19                    
  Рівні економічної активності та зайнятості населення (1)     30     27     28     28
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років (1)             31          
  Середньооблікова кількість штатних працівників   23                    
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Cередньомісячна номінальна заробітна плата за видами промислової діяльності(1) 23                      
  Cередньомісячна номінальна заробітна плата(1) 23                      
  Cередньомісячна номінальна заробітна плата, індекси номінальної і реальної заробітної плати (1)   23                    
  Cередня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності(1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Індекси номінальної і реальної заробітної плати (1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Індекси реальної заробітної плати (1) 31 28 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Заборгованість з виплати заробітної плати (1) 31 23 30   3 27 31 31 28 31 30 28
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1)   26     25     28     28  
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2,3)   26     25     28     28  
  Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності(1) 31 23 30   3 27 31 31 28 31 30 28
Освіта
  Вищі навчальні заклади, (1)                       27
  Денні загальноосвітні навчальні заклади (1, 2)       2                
  Дошкільні заклади (1, 2)         10              
  Загальноосвітні навчальні заклади (1)       2                
  Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1, 2)       2                
  Кількість осіб, які навчалися у навчальних закладах (1)       2                
  Підготовка аспірантів та докторантів (1)     5                  
  Професійно-технічні навчальні заклади (1, 2)       2                
  Усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлені батьківського піклування (1)         16              
Охорона здоров'я
  Захворюваність населення за класами хвороб (1)             2          
  Захворюваність населення на окремі види хвороб (1)             2          
  Медичні кадри закладів охорони здоров'я (1,2)             2          
  Мережа закладів охорони здоров'я (1, 2)             2          
Доходи та умови життя
  Диференціація життєвого рівня населення (1)                     14  
  Розподіл населення за рівнем загальних доходів на одну особу (1)                     14  
  Структура грошових доходів (1)                     14  
  Структура сукупних витрат (1)                     14  
  Структура сукупних ресурсів (1)                     14  
  Характеристика домогосподарств (1)                     14  
Соціальний захист
  Кількість пенсіонерів (1)           18            
  Кількість пенсіонерів у містах та районах (1, 2)           18            
  Особи з інвалідністю (1)           18            
  Особи з інвалідністю у містах та районах (1, 2)           18            
  Середній розмір місячної пенсії (1, 2)           18            
Населені пункти та житло
  Житловий фонд (1)             2          
  Забезпеченість населення житлом (1,2)             2          
  Загальна площа житлового фонду (1,2)             2          
  Рівень обладнання житлового фонду (1)             2          
  Рівень обладнання житлового фонду у містах та районах (1, 2)             2          
Правосуддя та злочинність
  Адміністративні правопорушення (1)       4                
  Відомості про пожежі (1)           4            
  Засуджені за кримінальні злочини (1)           4            
  Кримінальні злочини у містах та районах (1, 2) 30                      
  Кримінальні злочини (1) 30                      
  Нотаріальна діяльність (1)           4            
  Судочинство (1)           4            
Культура
  Заклади культури клубного типу (1,2)         21              
  Заклади культури та мистецтва (1)         21              
  Масові та універсальні бібліотеки (1,2)         21              
  Школи естетичного виховання (1)         21              
Політична та інша суспільна діяльність
  Релігійні громади за конфесіями (1, 2)           4            
  Релігійні організації (1)           4            
Економічна статистика
Макроекономічна статистика
  Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (1)             11          
  Валова додана вартість за видами економічної діяльності (1)             11          
  Валовий регіональний продукт (1)     30                  
  Доходи і витрати населення за видами (1)         4              
  Доходи населення (1)         4              
  Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (1)             11          
  Структура доходів і витрат населення за видами (1)         4              
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
  Окремі показники діяльності суб`єктів господарювання (1) (2010— 2016)            26       23    
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за видами економічної діяльності (1) (2010— 2016)            26       23    
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за містами та районами (1,2) (2012— 2016)            26       23    
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності (1)                     12  
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності (1)                     12  
  Структура балансу великих та середніх підприємств (1)           27     26     26
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Активи (1)                     12  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Баланс (1)                     12  
  Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності. Пасиви (1)                     12  
  Фінанси           27     26     26
  Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств (1)           27     26     26
  Фінансові результати діяльності підприємств (1)                     12  
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності (1)           27     26     26
  Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)           27     26     26
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності з урахуванням банків (1)                     12  
  Фінансовий результат підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності (1)                     12  
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності   27                    
  Обсяг реалізованих послуг у містах та районах   27                    
  Обсяги реалізованих послуг за основними видами економічної діяльності   27     30     28     27  
  Основні показники діяльності підприємств сфери послуг   27                    
  Основні показники діяльності підприємств сфери послуг   27     30     28     27  
Внутрішня торгівля
  Залишки світлих нафтопродуктів і газу на АЗС 25 27 27 25 25 26 25 27 25 25 27 26
  Мережа роздрібної торгівлі за містами та районами         17              
  Оборот роздрібної торгівлі 23 21 21 23 22 21 23 21 21 23 21 21
  Обсяг обороту роздрібної торгівлі       4                
  Обсяг оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі         14 15     17     17
  Обсяг товарообороту роздрібної торгівлі підприємств за містами та районами       19                
  Оптовий продаж окремих товарів         14              
  Оптовий товарооборот підприємств за містами та районами         14              
  Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі         14              
  Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС 25 27 27 25 25 26 25 27 25 25 27 26
  Продаж світлих нафтопродуктів і газу через мережу АЗС 25                      
  Роздрібний продаж окремих продовольчих товарів у роздрібній торгівлі підприємств       4                
  Роздрібний товарооборот підприємств 23 21 21 23 22 21 23 21 21 23 21 21
  Спеціалізація мережі роздрібної торгівлі підприємств         17              
Капітальні інвестиції
  Капітальні інвестиції (2010-2017)(1)         11              
  Капітальні інвестиції (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами активів (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2017) (1)         11              
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2017) (1)         11              
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (1)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2017)(1)         11              
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)   27     29     28     27  
  Капітальні інвестиції у містах та районах (2010-2017)(1,2)         11              
  Надходження прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення (1)     1                  
  Прямі іноземні інвестиції (1)     1                  
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (1)     1   31 1   30     29  
  Прямі іноземні інвестиції за країнами світу (1)     1   31 1   30     29  
  Прямі іноземні інвестиції за угрупуваннями країн (1)     1   31 1   30     29  
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     1   31 1   30     29  
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
  Індекси сільськогосподарської продукції (1) 17 15 16 16 17 1 19 17 19 19 19 17
  Індекси сільськогосподарської продукції (1) 24         1            
  Виробництво основних видів продукції рослинництва за категоріями господарств (1)     28       18 17 18 18 19  
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (1) 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
  Виробництво основних видів продукції тваринництва (1)     12   21              
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції на одну особу (1)         21              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Добування водних біоресурсів (1)   20                    
  Кількість сільськогосподарських тварин (1) 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
  Кількість сільськогосподарських тварин (1)     12   21              
  Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         21              
  Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1,2)     2                  
  Обсяги та індекси сільськогосподарської продукції у сільськогосподарстьких підприємствах у постійних цінах 2010 року (0,1,2)           1            
  Основні показники ведення мисливського господарства (0,1)       16                
  Основні показники використання і відведення води (1)         25              
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     28                  
  Продукція сільського господарства у постійних цінах 2010 року (1) 24         1            
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах (1)           8            
  Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (1)           8            
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (0,1,2)     2                  
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1)   22 2 24 23 21 23 21 21 24 21 21
  Споживання основних продуктів харчування населенням (на одну особу за рік) (0,1)               2        
  Урожайність основних сільськогосподарських культур (1)   1 28                  
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємтсвах (0,1,2)     28                  
  Фонд споживання основних продуктів харчування населенням (0,1)               2        
Енергетика
  Використання основних видів палива 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
  Використання палива за видами           20            
  Використання палива за видами економічної діяльності (КВЕД-2010)           20            
  Використання теплоенергії та електроенергії за видами економічної діяльності           20            
  Використання теплоенергії та електроенергії у містах обласного значення і районах           20            
  Витрати основних видів палива за напрямами використання           20            
  Запаси основних видів палива 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
  Реалізація населенню окремих видів палива           20            
Промисловість
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (відповідний місяць попереднього року=100%) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 22
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (попередній рік=100%) (1)   26                    
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 22
  Індекси промислової продукції за видами діяльності (попередній місяць=100%) (1) 24 26 23 24 24 25 24 23 24 24 23 22
  Виробництво промислової продукції за видами(1) 24 26 23 24 24 25 17 23 24 24 23 22
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (зі зміною ОВД)                   31    
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (2010-2017)(без зміни ОВД)           27            
  Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (1) 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
  Структура обсягів реалізованої промислової продукції за видами діяльності (1) 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
Будівництво
  Індекс будівельної продукції (відповідний період попереднього року=100%)(1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Індекси будівельної продукції за видами (попередній рік=100%) (1)   26                    
  Кількість та середній розмір збудованих квартир   28                    
  Обсяг виконаних будівельних робіт (1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Обсяги та індекси будівельної продукції за видами (1) 24 26 26 25 24 25 24 23 24 24 23 22
  Обсяги та індекси будівельної продукції за видами (1)                 24 24 23 22
  Прийняття в експлуатацію житла         31              
  Прийняття в експлуатацію житла   28     31     29     28  
  Прийняття в експлуатацію житла (1)   28     31     29     28  
  Прийняття в експлуатацію житла за типами поселень   28                    
  Прийняття в експлуатацію житла у містах та районах (1,2)   28                    
  Прийняття в експлуатацію загальної площі житла (1,2)   28     31     29     28  
  Прийняття в експлуатацію об`єктів соціальної сфери (1)   28                    
  Прийняття в експлуатацію окремих об`єктів соціальної сфери (1)   28     31     29     28  
Транспорт
  Індекси обсягів перевезених вантажів за видами транспорту (попередній рік=100%)         15              
  Індекси обсягів перевезених пасажирів за видами транспорту (попередній рік=100%)         15              
  Довжина шляхів сполучення загального користування         15              
  Дорожньо-транспортні пригоди та потерпілі у них         15              
  Перевезення вантажів за видами транспорту 24 22 22 24 23 22 24 22 24 24 22 26
  Перевезення вантажів за видами транспорту         15              
  Перевезення пасажирів за видами транспорту 24 22 22 24 23 22 24 22 24 24 22 26
  Перевезення пасажирів за видами транспорту         15              
Туризм
  Готелі та аналогічні заклади розміщування (1)       26                
  Готелі та аналогічні заклади розміщування (1, 2)       26                
  Засоби масової інформації та книговидання (1)           18            
  Кількість туристів та екскурсантів, обслужених суб’єктами туристичної діяльності (1)       26                
  Колективні заклади розміщування (1)       26                
  Літні дитячі звклади оздаровлення та відпочинку (1)                     6  
  Літні дитячі звклади оздаровлення та відпочинку (1, 2)                     6  
  Розподіл іноземціних туристів за країнами світу, (1)       26                
  Розподіл туристів - громадян України,за країнами їх подорожі       26                
  Спеціалізовані заклади розміщування (1)       26                
  Спеціалізовані заклади розміщування (1, 2)       26                
  Спортивні споруди (1)         21              
  Спортивні споруди (1,2)         21              
  Спортивні школи для дітей (1)         21              
Навколишнє середовище
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1)       26                
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1,2)       26                
  Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (1,2)         25              
  Земельний фонд за видами угідь (1,2)           27            
  Капітальні інвестиції на охорону та раціональне використання природних ресурсів (1)         29              
  Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (0,1)       18                
  Основні показники охорони атмосферного повітря (1)       26                
  Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (1,2)         25       28      
  Площа сільськогосподарських угідь (1,2)           27            
  Поточні витрати на охорону та раціональне використання природних ресурсів (1)         29              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Імпорт послуг за країнами світу         31              
  Імпорт товарів з країн походження           1            
  Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами з основними країнами-партнерами   15     16     15     15  
  Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з основними країнами-партнерами 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Динаміка зовнішньої торгівлі послугами   15     16     15     15  
  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Експорт послуг за країнами світу         31              
  Експорт товарів за країнами призначення           1            
  Зовнішня торгівля послугами         31              
  Зовнішня торгівля послугами за районами та містами         31              
  Зовнішня торгівля товарами           1            
  Зовнішня торгівля товарами за районами та містами           1            
  Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності (1)     1                  
  Структура імпорту послуг за видами         31              
  Структура експорту послуг за видами         31              
  Структура зовнішньої торгівлі послугами   15     16     15     15  
  Товарна структура імпорту           1            
  Товарна структура експорту           1            
  Товарна структура зовнішньої торгівлі 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Товарна структура зовнішньої торгівлі з країнами ЄС           1            
Ціни
  Індекси споживчих цін (2000 рік=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (2005 рік=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (відповідний місяць попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (відповідний період попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (грудень попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін (попередній місяць=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (грудень попереднього року=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (попередній місяць=100%) (0,1) 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  Моніторинг цін на споживчі товари і послуги 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
  ТОП-5 12 14 14 13 15 13 12 14 13 12 14 13
Наука, технології та інновації
  Інноваційна активність промислових підприємств       17                
  Інноваційна активність промислових підприємств за видами економічної діяльності       17                
  Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат (1)         14              
  Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування (1)         14              
  Впровадження інновацій промисловими підприємствами за видами економічної діяльності       17                
  Дослідники у наукових дослідженнях та розробках (1)         14              
  Наукові кадри за категоріями персоналу (1)         14              
  Наукові кадри за рівнем освіти (1)         14              
  Наукові кадри загалузями наук (1)         14              
  Обсяг інноваційних витрат у промисловості за джерелами фінансування       17                
  Обсяг інноваційних витрат у промисловості за напрямами       17                
Інформаційне суспільство
  Абоненти телекомунікацій   22                    
  Відправлення продукції пошти та зв`язку   22                    
  Доходи від надання послуг пошти та зв`язку   22     22     22     22  
  Доходи від надання послуг пошти та зв`язку   22                    
  Доходи та індекси доходів від надання послуг пошти та зв`язку   22                    
  Засоби телефонного зв`язку   22     22     22     22  
  Основні телефонні апарати   22                    
Багатогалузева статистична інформація
Комплексна статистика
  Індекси основних соціально-економічніх показників Львова               22        
  Основні соціально-економічні показники Львова               22        
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Зовнішня торгівля послугами   15     16     15     15  
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Зовнішня торгівля товарами 16 15 19 17 16 15 17 15 17 17 15 17
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Торгівля       19   27     27     27
  Основні соціально-економічні показники міста Львова - Транспорт 24 21 21 23 23 21 23 22 21 23 21 21
  Частка Львова в області               22        

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi