Facebook  RSS-новини     En
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Cтатистика районів та міст
Паспорт регіону »
Оперативна інформація »
Тематичні карти »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
База даних »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Паспорт регіону »
Головна Cтатистика районів та міст »   


Календар оприлюднення інформації у ПАСПОРТІ РЕГІОНУ на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2019 році


  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (0,1,2)             26          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (0,1,2)     12                  
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (0,1,2)             26          
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
  Кількість населення (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
  Розподіл наявного населення за типом поселень (0,1,2)           25            
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (0,1,2)             26          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (0,1,2)             26          
  Сальдо міграції (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
  Середня кількість населення (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
  Середній та медіанний вік населення (0,1,2)             26          
  Смертність дітей у віці до 1 року (0,1,2)             26          
  Територія і щільність наявного населення (0,1,2)           25            
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (0,1,2)           25            
  Шлюби (1,2)           25            
  Шлюби (1,2,3) 21 21 20 19 21 19 19 20 19 21 20 19
Зайнятість та безробіття
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості (1,2)   20                    
  Середньооблікова кількість штатних працівників (1,2)         2              
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)         2              
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)     4     5     4     4
Освіта
  Вчителі у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       23                
  Денні загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       23                
  Дошкільні навчальні заклади (1,2)         17              
  Загальноосвітні навчальні заклади (1,2)       23                
  Змінність занять у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       23                
  Професійно-технічні навчальні заклади (1,2)       23                
  Учні у денних загальноосвітніх навчальних закладах (1,2)       23                
Охорона здоров'я
  Заклади охорони здоров'я (1,2)             2          
  Медичні кадри закладів охорони здоров'я (1,2)             2          
Соціальний захист
  Кількість осіб з інвалідністю (1,2)           18            
  Кількість пенсіонерів (1,2)           18            
Населені пункти та житло
  Забезпеченість населення житлом (1,2)             8          
  Загальна площа житлового фонду (1,2)             8          
  Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (1,2)             8          
Правосуддя та злочинність
  Кримінальні злочини (1,2) 31                      
Культура
  Заклади культури клубного типу (1,2)         21              
  Масові та універсальні бібліотеки (1,2)         21              
  Спортивні споруди (1,2)         21              
Політична та інша суспільна діяльність
  Релігійні громади за конфесіями (1,2)           4            
Економічна статистика
Діяльність підприємств
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за містами та районами (1,2)           26         5  
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)                     4  
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за містами обласного значення та районами (1,2)                     4  
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг у містах та районах (1,2)   28                    
Внутрішня торгівля
  Оптовий товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)       3                
  Роздрібний товарооборот підприємств за містами та районами (1,2)       3                
Капітальні інвестиції
  Капітальні інвестиції у містах та районах (1,2)   26     28     28     26  
  Капітальні інвестиції у містах та районах (2010-2018) (1,2)         14              
  Прямі іноземні інвестиції у міста та райони (1,2)     5     4     3     3
Сільське, лісове та рибне господарство
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         28              
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     29                  
  Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)         28              
  Обсяги реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1,2)     6                  
  Обсяги та індекси сільськогосподарської продукції у сільськогосподарстьких підприємствах у постійних цінах 2010 року (0,1,2)           5            
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (0,1,2)     29                  
  Середні ціни реалізації продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (0,1,2)     6                  
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємтсвах (0,1,2)     29                  
Енергетика
  Використання теплоенергії та електроенергії у містах обласного значення та районах (1,2)           21            
Будівництво
  Прийняття в експлуатацію нового житла у містах та районах (1,2)   28     30     30     28  
Туризм
  Літні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (1,2)                     4  
Навколишнє середовище
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1,2)         3              
  Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (1,2)         31              
  Земельний фонд за видами угідь (1,2)           27            
  Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (1,2)         31       30      
  Площа сільськогосподарських угідь (1,2)           27            
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Зовнішня торгівля послугами за районами та містами (1,2)           3            
  Зовнішня торгівля товарами за районами та містами (1,2)           3            

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2019
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi