Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Паспорт регіону »
Головна Cтатистика районів та міст »   


Календар оприлюднення інформації у ПАСПОРТІ РЕГІОНУ на офіційному сайті
Головного управління статистики у Львівській області у 2020 році


  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2,3) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
  Кількість населення (1,2,3) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
  Кількість померлих дітей у віці до 1 року (1,2) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
  Шлюби (1,2) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)     5   7 3     3     3
Освіта
  Вчителі у денних закладах загальної середньої освіти (1,2)       24                
  Змінність занять у денних закладах загальної середньої освіти (1,2)       24                
Охорона здоров'я
  Заклади охорони здоров'я (1,2)             2          
  Медичні кадри закладів охорони здоров'я (1,2)             2          
Населення та міграція
  Демографічне навантаження на населення у віці 15-64 роки (1,2)             28          
  Кількість адміністративно-територіальних одиниць (1,2)     12       28          
  Кількість живонароджених, померлих і природний приріст (+/-) населення (1,2)             28          
  Розподіл наявного населення за типом поселень (1,2)         27              
  Розподіл постійного населення за статтю та типом поселень (1,2)             28          
  Розподіл постійного населення за статтю, віковими групами та типом поселень (1,2)             28          
  Сальдо міграції (1,2) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
  Середня кількість населення (1,2,3) 21 19 19 22 19 19 21 19 21 20 19 21
  Середній та медіанний вік населення (1,2)             28          
  Смертність дітей у віці до 1 року (1,2)             28          
  Територія і щільність наявного населення (1,2)         27              
  Формування приросту (скорочення) чисельності наявного населення за типом поселень (1,2)         27              
  Шлюби (1,2)         27              
Зайнятість та безробіття
  Кількість безробітних зареєстрованих у державній службі зайнятості (1,2)   20                    
  Середньооблікова кількість штатних працівників (1,2)     6   7              
Оплата праці та соціально-трудові відносини
  Середньомісячна номінальна заробітна плата (1,2)     6                  
Освіта
  Денні заклади загальної середньої освіти (1,2)       24                
  Заклади дошкільної освіти (1,2)         22              
  Заклади загальної середньої освіти (1,2)       24                
  Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1,2)       24                
  Учні у денних закладах загальної середньої освіти (1,2)       24                
Населені пункти та житло
  Забезпеченість населення житлом (1,2)             13          
  Загальна площа житлового фонду (1,2)             13          
  Рівень обладнання загальної площі житлового фонду (1,2)             13          
Правосуддя та злочинність
  Кримінальні злочини (1,2) 31                      
Культура
  Заклади культури клубного типу (1,2)         21              
  Масові та універсальні бібліотеки (1,2)         21              
  Спортивні споруди (1,2)         21              
Політична та інша суспільна діяльність
  Релігійні громади за конфесіями (1,2)           4            
Економічна статистика
Діяльність підприємств
  Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за містами обласного значення та районами (1,2)           26       23    
  Рентабельність операційної діяльності підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)                   23    
  Фінансові результати підприємств до оподаткування за містами обласного значення та районами (1,2)                   23    
Послуги
  Обсяг реалізованих послуг за містами обласного значення та районами (1,2)     10                  
Внутрішня торгівля
  Оптовий товарооборот підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)     30                  
  Роздрібний товарооборот підприємств за містами обласного значення та районами (1,2)     30                  
Сільське, лісове та рибне господарство
  Виробництво основних видів продукції тваринництва у підприємствах (1,2)     20                  
  Виробництво основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємствах (1,2)     31                  
  Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах (1,2)     20                  
  Обсяги продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1,2)     13                  
  Обсяги та індекси сільськогосподарської продукції у підприємствах у постійних цінах (1,2)           5            
  Посівні площі основних сільськогосподарських культур у підприємствах (1,2)     31                  
  Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1,2)     13                  
  Урожайність основних сільськогосподарських культур у сільськогосподарських підприємтсвах (1,2)     31                  
Енергетика
  Використання теплоенергії та електроенергії за містами обласного значення та районами (1,2)           25            
Будівництво
  Прийняття в експлуатацію нового житла за містами обласного значення та районами (1,2)     2   29     31     30  
Туризм
  Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (1,2)                     4  
Навколишнє середовище
  Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення (1,2)         5              
  Водовідведення у поверхневі водні об`єкти (1,2)         29              
  Земельний фонд за видами угідь (1,2)           26            
  Основні показники поводження з відходами І-ІV класів небезпеки (1,2)         29         2    
  Площа сільськогосподарських угідь (1,2)           26            
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
  Зовнішня торгівля послугами за містами обласного значення та районами (1,2)           1            
  Зовнішня торгівля товарами за містами обласного значення та районами (1,2)           1            

Використані скорочення:
   Територіальний рівень розкритя інформації:
   (0)=Україна
   (1)=Області та міста державного значення
   (2)=Райони та міста обласного значення
   (3)=Сільради, міста, смт
   (4)=Села
© ГУСуЛО, 2001-2020
Обов'язкове посилання на джерело