Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Бібліотека
Про бібліотеку »
Партнери »
Нові надходження »
Українсько-польські та
зарубіжні публікації »
Електронна бібліотека
статистичих публікацій »
Пошук »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Бібліотека
Головна Бібліотека »

Нові статистичні публікації »

Довкілля Львівської області (2016)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 117c.

Наведено всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, зокрема, надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, використання водних і земельних ресурсів. Надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, основні показники ведення лісового та мисливського господарства. Дані наводяться в динаміці в цілому по області, основні показники – у розрізі районів та міст обласного значення, для порівняння – за регіонами України.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Довкілля Львівської області (2016)

Мова: українська
Інвестиції у Львівській області (2016)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 114c.

Статистичний збірник містить інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області.
У збірнику наведені найважливіші показники з капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області за 2016 та попередні роки. Дані подаються у розрізі районів та міст обласного значення Львівської області, а також реґіонів України.
Представлені у таблицях статистичні дані, графіки, діаграми та наведена аналітична довідка дають можливість всесторонньо здійснити аналіз інвестиційної діяльності області.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інвестиції у Львівській області (2016)

Мова: українська
Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області (2016)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 53c.

Статистичний збірник містить дані про кількість, місткість, технічні характеристики колективних засобів розміщування – готелів та аналогічних закладів і спеціалізованих закладів (санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів, інших закладів оздоровлення та відпочинку); чисельність обслугованих гостей та тривалість їх перебування у закладах; чисельність працюючих та окремі туристичні потоки, організовані суб’єктами туристичної діяльності області. Переважна більшість показників наведена у динаміці з 2011 року.
Статистична інформація подана в цілому по області, за районами та містами обласного значення Львівської області, а також у порівнянні з іншими реґіонами України. Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області (2016)

Мова: українська
Будівельна діяльність у Львівській області (2016)

Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 78c.

Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує будівельну діяльність у Львівській області у 2016 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість бачити зміни, які відбулися в динаміці і структурі.
У збірнику міститься інформація про житлове будівництво, прийняття в експлуатацію будівель, споруд та виробничих потужностей, а також показники, що характеризують роботу будівельних підприємств, виробництво продукції для будівництва.
У загальних таблицях містяться окремі показники за 2000, 2005, 2010, 2013–2016рр. Представлені у таблицях статистичні дані, графіки і діаграми дають можливість всесторонньо здійснити аналіз будівельної діяльності області.
Дані подаються у розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Будівельна діяльність у Львівській області (2016)

Мова: українська
Зовнішня торгівля Львівської області (2016)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 66c.

Статистичний збірник містить дані про експорт, імпорт товарів та послуг за 2016 рік та попередні роки. Статистична інформація подана за районами та містами обласного значення Львівської області, країнами світу, товарними групами, видами послуг. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Зовнішня торгівля Львівської області (2016)

Мова: українська
Кількість населення Львівської області (2016)

Збірник / За редакцією Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 64c.

У збірнику публікуються основні показники, які характеризують зміну кількості населення Львівської області, а також демографічні процеси в регіоні у 2016 році порівняно з попередніми роками.
Публікація містить дані про кількість міського та сільського населення, формування приросту населення, групування районів, міст та селищ міського типу за кількістю населення, кількість адміністративно-територіальних одиниць, щільність наявного населення, дані про шлюби, розлучення, народжуваність, смертність, міграцію населення.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Кількість населення Львівської області (2016)

Мова: українська
Домогосподарства Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 65c.

Містить інформацію за підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2015 рік. Подаються показники щодо життєвого рівня населення, його характеристика за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг в залежності від рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарства, наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту. Наведені дані характеризують рівень життя всього населення Львівської області. Основні показники подаються також за типами місця проживання.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Домогосподарства Львівської області (2015)

Мова: українська
Фінанси Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 98c.

Статистичний збірник містить дані щодо доходів і видатків зведеного бюджету області, показників банківської статистики, основних фінансових показників діяльності підприємств. Інформація наведена за видами економічної діяльності з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності.
Статистична інформація базується на основі даних Головного управління Державної казначейської служби у Львівській області, грошово-кредитної та банківської статистики Національного банку України, статистики фінансів підприємств за результатами обробки фінансової звітності.
Дані наведені в динаміці за 2010–2015 роки.
Окремі явища проілюстровані діаграмами. Публікація містить аналітичний огляд за 2010–2015 роки та методологічні пояснення.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2015)

Мова: українська
Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І., Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 136c.

У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2015 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. По підприємствах наведено показники, які характеризують їх фінансовий стан. В окремий розділ виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області (2015)

Мова: українська
Розвиток сільських територій у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 130c.

У збірнику міститься інформація про основні показники соціально-економічного розвитку сільських територій Львівської області у 2011–2015 роках.
Статистична інформація згрупована за розділами: населення, економічна активність населення, соціальна та комунальна інфраструктура, оцінка умов життя домогосподарств у сільській місцевості, земельні ресурси, сільськогосподарське виробництво, особисті селянські господарства, фермерські господарства.
Показники наведено як загалом у сільській місцевості, так і окремо за районами. Основні показники у сільській місцевості порівнюються з відповідними показниками у міських поселеннях.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Розвиток сільських територій у Львівській області (2015)

Мова: українська
Промисловість Львівcької області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 182c.

Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області у 2010–2015 роках. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників, їх середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їх структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Промисловість Львівcької області (2015)

Мова: українська
Якість життя у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 84c.

Наведена у збірнику інформація дозволяє детально проаналізувати різні аспекти якості життя населення в регіоні. Дані згруповані у тематичні блоки: демографічна ситуація, здоров’я, освіта, відпочинок, умови життя, безпека, зайнятість та умови праці, добробут, природне середовище.
Подано показники рівня та соціально-економічних умов життя населення: макроекономічні, демографічні, зайнятості та оплати праці, охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення та соціальної напруги, доходи та витрати домогосподарств, житлових умов населення тощо.
Дані наведені в динаміці за 2010–2015 роки, з окремих показників – за 2000, 2002, 2005 роки.
В окремому розділі подається рейтинг реґіонів України за індексом людського розвитку.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Якість життя у Львівській області (2015)

Мова: українська
Населення Львівської області. Демографічний щорічник (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 97c.

Публікація містить дані про адміністративно-територіальний поділ області, кількість та статево-віковий склад населення, шлюбність, народжуваність, смертність загалом та за причинами, захворюваність і міграцію населення.
Дані наведені в динаміці за 1990–2015 роки, а з окремих показників за більш ранній період – з 1950 року, що дає змогу бачити тенденції, які відбуваються в демографічних процесах регіону.
Видання ілюстроване діаграмами і графіками.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Населення Львівської області. Демографічний щорічник (2015)

Мова: українська
Праця у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській област, 2016. – 172c.

Статистичний збірник містить дані Львівської області за 2015 рік щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, умов праці, а також наведена характеристика якісного складу окремих категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та за групами працівників, зокрема державних службовців. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – за районами та містами обласного значення і за регіонами України.
Деякі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці Львівської області.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Праця у Львівській області (2015)

Мова: українська
Статистичний щорічник Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 362c.

У збірнику наведено статистичний матеріал щодо економічного і соціального становища Львівської області у 2015 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях, графіках і картах дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері області.
Дана публікація містить інформацію про населення, зайнятість та безробіття, оплату праці, освіту, охорону здоров’я, умови життя домогосподарств, правопорушення, культуру та відпочинок, туризм, валовий регіональний продукт, діяльність підприємств, сферу послуг, торгівлю, інвестиційний клімат, аграрний сектор, будівельну діяльність, сферу транспорту та зв’язку, обсяги виробництва та реалізації промислової продукції, споживання енергетичних матеріалів, фінансові результати діяльності підприємств, доходи та видатки бюджету області, зовнішньоекономічну діяльність, ціни і тарифи, сферу науки, технологій та інновацій, природні ресурси та охорону навколишнього середовища.
В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Перед кожним розділом наводяться короткі методологічні пояснення.
У загальних таблицях наведені окремі показники за 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011–2015 роки.

файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Статистичний щорічник Львівської області (2015)

Мова: українська
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi