Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Бібліотека
Про бібліотеку »
Партнери »
Нові надходження »
Українсько-польські та
зарубіжні публікації »
Електронна бібліотека
статистичих публікацій »
Пошук »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Бібліотека
Головна Бібліотека »

Нові статистичні публікації »

Домогосподарства Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 65 c.

Містить інформацію за підсумками вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2015 рік. Подаються показники щодо життєвого рівня населення, його характеристика за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг в залежності від рівня матеріальної забезпеченості, чисельного складу домогосподарства, наявності в ньому дітей, працюючих осіб та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту. Наведені дані характеризують рівень життя всього населення Львівської області. Основні показники подаються також за типами місця проживання.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Домогосподарства Львівської області (2015)
Мова: українська
Фінанси Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 98 c.

Статистичний збірник містить дані щодо доходів і видатків зведеного бюджету області, показників банківської статистики, основних фінансових показників діяльності підприємств. Інформація наведена за видами економічної діяльності з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності.
Статистична інформація базується на основі даних Головного управління Державної казначейської служби у Львівській області, грошово-кредитної та банківської статистики Національного банку України, статистики фінансів підприємств за результатами обробки фінансової звітності.
Дані наведені в динаміці за 2010–2015 роки.
Окремі явища проілюстровані діаграмами. Публікація містить аналітичний огляд за 2010–2015 роки та методологічні пояснення.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Фінанси Львівської області (2015)
Мова: українська
Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області ( 2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І., Кармазина М. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 136 c.

У статистичному збірнику наведені дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2015 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. По підприємствах наведено показники, які характеризують їх фінансовий стан. В окремий розділ виділено статистичні дані щодо основних показників діяльності суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області ( 2015)
Мова: українська
Розвиток сільських територій у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 130 c.

У збірнику міститься інформація про основні показники соціально-економічного розвитку сільських територій Львівської області у 2011–2015 роках. Статистична інформація згрупована за розділами: населення, економічна активність населення, соціальна та комунальна інфраструктура, оцінка умов життя домогосподарств у сільській місцевості, земельні ресурси, сільськогосподарське виробництво, особисті селянські господарства, фермерські господарства. Показники наведено як загалом у сільській місцевості, так і окремо за районами. Основні показники у сільській місцевості порівнюються з відповідними показниками у міських поселеннях.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Розвиток сільських територій у Львівській області (2015)
Мова: українська
Промисловість Львівcької області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 182 c.

Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області у 2010–2015 роках. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників, їх середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їх структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Промисловість Львівcької області (2015)
Мова: українська
Якість життя у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 84 c.

Наведена у збірнику інформація дозволяє детально проаналізувати різні аспекти якості життя населення в регіоні. Дані згруповані у тематичні блоки: демографічна ситуація, здоров’я, освіта, відпочинок, умови життя, безпека, зайнятість та умови праці, добробут, природне середовище.
Подано показники рівня та соціально-економічних умов життя населення: макроекономічні, демографічні, зайнятості та оплати праці, охорони здоров’я, освіти, пенсійного забезпечення та соціальної напруги, доходи та витрати домогосподарств, житлових умов населення тощо.
Дані наведені в динаміці за 2010–2015 роки, з окремих показників – за 2000, 2002, 2005 роки.
В окремому розділі подається рейтинг реґіонів України за індексом людського розвитку.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Якість життя у Львівській області (2015)
Мова: українська
Населення Львівської області. Демографічний щорічник (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 97 c.

Публікація містить дані про адміністративно-територіальний поділ області, кількість та статево-віковий склад населення, шлюбність, народжуваність, смертність загалом та за причинами, захворюваність і міграцію населення.
Дані наведені в динаміці за 1990–2015 роки, а з окремих показників за більш ранній період – з 1950 року, що дає змогу бачити тенденції, які відбуваються в демографічних процесах регіону.
Видання ілюстроване діаграмами і графіками.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat  Населення Львівської області – демографічний щорічник (за 2015 рік)
Мова: українська
Праця у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській област, 2016. – 172 c.

  Статистичний збірник містить дані Львівської області за 2015 рік щодо зайнятості, попиту та пропозиції робочої сили її мобільності, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, стану укладання колективних договорів, умов праці, а також наведена характеристика якісного складу окремих категорій працівників за рівнем освіти, віком в цілому та за групами працівників, зокрема державних службовців. Усі показники наводяться за видами економічної та промислової діяльності, окремі – за районами та містами обласного значення і за регіонами України.
   Деякі явища проілюстровані діаграмами, які надають уявлення щодо сучасних тенденцій в економіці Львівської області.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatПраця у Львівській області (за 2015 рік)
Мова: українська
Статистичний щорічник Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 362 c.

  У збірнику наведено статистичний матеріал щодо економічного і соціального становища Львівської області у 2015 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях, графіках і картах дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері області.
   Дана публікація містить інформацію про населення, зайнятість та безробіття, оплату праці, освіту, охорону здоров’я, умови життя домогосподарств, правопорушення, культуру та відпочинок, туризм, валовий регіональний продукт, діяльність підприємств, сферу послуг, торгівлю, інвестиційний клімат, аграрний сектор, будівельну діяльність, сферу транспорту та зв’язку, обсяги виробництва та реалізації промислової продукції, споживання енергетичних матеріалів, фінансові результати діяльності підприємств, доходи та видатки бюджету області, зовнішньоекономічну діяльність, ціни і тарифи, сферу науки, технологій та інновацій, природні ресурси та охорону навколишнього середовища.
   В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Перед кожним розділом наводяться короткі методологічні пояснення. У загальних таблицях наведені окремі показники за 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2011–2015 роки.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatСтатистичний щорічник Львівської області за 2015 рік. Частина І. Львівська область
Мова: українська
Статистичний щорічник. Міста та райони Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 248 c.

  У щорічнику в динаміці відображено економічні і соціальні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
   Також у збірнику наведена інформація про демографічну ситуацію, зайнятість населення та оплату праці, освіту та культуру, охорону здоров’я та соціальну допомогу, житлові умови населення, підприємницьку діяльність та малий бізнес, споживчий ринок товарів і послуг, інвестиції в економіку, аграрний сектор економіки, матеріально-енергетичні ресурси, промислове виробництво, будівельний комплекс, транспорт і зв’язок, державні фінанси та фінанси підприємств, зовнішньоекономічну діяльність, охорону навколишнього середовища.    У загальних таблицях наведені окремі показники за 2000, 2005, 2010, 2011–2015 роки
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatСтатистичний щорічник Львівської області за 2015 рік. Частина ІІ. Міста та райони Львівської області
Мова: українська
Статистичний щорічник міста Львова (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 140 c.

  Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників що характеризують соціально-економічне становище міста Львова у 2015 році у порівнянні з попередніми роками. Зокрема наведено дані щодо кількості населення, зайнятості та доходів населення, освіти, охорони здоров'я, житлових умов, діяльності підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності, обсягу реалізованих послуг, сфери торгівлі, капітальних інвестицій, використання енергетичних матеріалів та ресурсів, виробництва основних видів промислової продукції, прийняття в експлуатацію житла, діяльності транспорту і зв’язку, діяльності готелів та інших колективних засобів розміщення, сектору державних фінансів та фінансів підприємств, державного реєстру підприємств та організацій, експорту-імпорту товарів та послуг, залучення іноземного капіталу, науки та інновацій, навколишнього середовища. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
   У загальних таблицях наведені окремі показники за 1995, 2000, 2005, 2010, 2011–2015рр. Представленні у таблицях статистичні дані, графіки і діаграми дають можливість всесторонньо здійснити аналіз соціально-економічних та демографічних процесів у місті Львові, його значення на тлі області.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatСтатистичний щорічник міста Львова за 2015 рік
Мова: українська
Львівська область у цифрах (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 56 c.

  Статистичний збірник містить основну статистичну інформацію щодо соціально-економічного становища Львівської області у 2015 році порівняно з 2014 та 2010 роками.
   У збірнику наведено географічні та найважливіші економічні характеристики області. Цифрові дані згруповано у 25 розділів, за допомогою яких можна оцінити: демографічну ситуацію, сферу соціального захисту, ринок праці, доходи та умови життя населення, стан освіти, охорони здоров’я та дозвілля, безпеку громадян, навколишнє середовище, валову продукцію області, доходи та видатки місцевого бюджету, індекси споживчих цін, галузь енергетики та промислового виробництва, сільське господарство, інвестиції та будівельну діяльність, транспорт, інформаційне суспільство, зовнішньоекономічну діяльність, торгівлю, діяльність підприємств та наукову діяльність.  
Окремі відносні показниками представлено на діаграмах у динаміці відносно 2010 року.
   Основні економічні індикатори наведено за містами обласного значення та районами. В окремому розділі представлена інформація для порівняння за регіонами України.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatЛьвівська область у цифрах (за 2015 рік)
Мова: українська
Україна у цифрах (2015)

Збірник / За редакцією Жук І. М. – Київ: Державна служба статистики України, 2016. – 240 c.

  Статистичний збірник «Україна у цифрах у 2015 році» містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища держави у 2015 році порівняно з 2009–2014 роками.
  Збірника сформовано за такими розділами: населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я та соціальний захист; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище; національні рахунки; ціни; державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); промисловість; сільське, лісове та рибне господарство, мисливство; капітальні інвестиції та будівництво; транспорт і зв’язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; інформаційне суспільство; наука, технології та інновації.
   Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку України з показниками окремих країн світу.
  Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами, а також регіонами.

Мова: українська
Сільське господарство Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 214 c.

  Статистичний збірник містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в цілому по області та за районами за 2000, 2005, 2010–2015 роки. Інформація надається в усіх категоріях господарств, сільськогосподарських підприємствах і господарствах населення. У збірнику наведено дані щодо частки сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, чисельності працюючих, капітальних та прямих іноземних інвестицій, фермерських господарств. Також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги та ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва, обсяги реалізації та споживання сільськогосподарської продукції. Видання ілюстроване діаграмами і графіками.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatСільське господарство Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Торгівля Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 76 c.

  Статистичний збірник містить інформацію, яка відображає процеси, що відбулися у внутрішній торгівлі Львівської області у 2000, 2005, 2010–2015 роках. Зокрема наведено обсяги оптового та роздрібного товарообороту підприємств, їх структури у розрізі товарних груп, товарообороту з розрахунку на одного мешканця, а також наявність мережі роздрібної торгівлі підприємств. Для порівняння основні показники оптової та роздрібної торгівлі підприємств наведені за районами та містами обласного значення та за регіонами України.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatТоргівля Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Довкілля Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 140 c.

  Статистичний збірник містить інформацію про стан навколишнього природного середовища, динаміку екологічного впливу на нього, використання природних ресурсів, а також витрати на природоохоронні заходи.    Основна частина представленої інформації базується на даних державних статистичних спостережень. Також у збірнику вміщено адміністративні дані Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, Львівського обласного управління водних ресурсів, Львівського регіонального центру з гідрометеорології та Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації.
   Статистична інформація у збірнику подається за 2015 рік у порівнянні з іншими роками, у цілому по області та за районами і містами обласного значення. У загальних таблицях наведені окремі показники за 2005, 2010, 2011–2015рр.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatДовкілля Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Інвестиції у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 122 c.

  Статистичний збірник містить статистичну інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області.   У збірнику наведені найважливіші показники з капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області за 2015 та попередні роки. Дані подаються у розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.   Представлені у таблицях статистичні дані, графіки, діаграми та наведена аналітична довідка дають можливість всесторонньо здійснити аналіз інвестиційної діяльності області.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatІнвестиції у Львівській області (за 2015 рік)
Мова: українська
Будівельна діяльність у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Корисько Г. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 78 c.

  Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує будівельну діяльність у Львівській області у 2015 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість бачити зміни, які відбулися в динаміці і структурі.
   У збірнику наведено дані про житлове будівництво, прийняття в експлуатацію будівель, споруд та виробничих потужностей, а також показники, що характеризують роботу будівельних підприємств, виробництво продукції для будівництва.
   У загальних таблицях містяться окремі показники за 2000, 2005, 2010, 2012–2015рр. Представлені у таблицях статистичні дані, графіки і діаграми дають можливість всесторонньо здійснити аналіз будівельної діяльності області.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatБудівельна діяльність у Львівській області (за 2015 рік)
Мова: українська
Зовнішня торгівля Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Кармазина М. М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 72 c.

  Статистичний збірник містить дані про експорт, імпорт товарів та послуг за 2005, 2010, 2013–2015 роки. Статистична інформація подана за районами та містами обласного значення Львівської області, країнами світу, товарними групами, видами послуг. Матеріали наведені у табличному вигляді та графічному зображенні.
файл переглядається за допомогою Adobe AcrobatЗовнішня торгівля Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 40 c.

У публікації наведені підсумки опитування (базового інтерв’ю), проведеного в листопаді 2006 – 2015 років у рамках вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, запровадженого Держстатом України з 1999 року. Програма базового інтерв’ю охоплює питання щодо характеристики домогосподарства в цілому: склад, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також - рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарства. Збірник містить огляд загальної програми обстеження, стислий опис процедури формування вибіркової сукупності домогосподарств, умови життя яких досліджуються, інформацію щодо рівня репрезентативності вибірки та визначення основних понять і термінів, що наведені в таблицях.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Економічна активність населення Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 120 c.

На основі статистичних спостережень із питань економічної активності населення наводяться детальні дані про динаміку процесів на ринку праці. Населення у віці 15–70 років характеризується за обсягом та рівнем економічної активності, напрямками діяльності, статусами зайнятості, демографічною ознакою, причинами та тривалістю безробіття. У збірнику висвітлюються методологічні та організаційні питання обстеження. Також представлені дані про зареєстроване безробіття на основі адміністративної звітності Державної служби зайнятості. Основні показники для порівняння наведені за регіонами України.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Економічна активність населення Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Потенціал Львівської області в Україні (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 40 c.

Статистичний збірник містить інформацію щодо внеску області у загальнодержавні показники економічного і соціального становища за 2015 рік у порівнянні з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні та місце серед регіонів, зокрема, за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Для унаочнення подаються графіки щодо частки області в державі та місця серед регіонів. З окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2015 рік.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Потенціал Львівської області в Україні (за 2015 рік)
Мова: українська
Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 100 c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально–технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається у цілому по області, за типами організацій та секторів науки. Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області
Мова: українська
Кількість населення Львівської області (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 70 c.

Містить дані про кількість міського і сільського населення, формування приросту населення, групування районів, міст та селищ міського типу за кількістю населення, підсумки природного та міграційного рухів населення. Низка статистичних показників характеризує у динаміці не лише область, а й Україну загалом та її регіони.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Кількість населення Львівської області (за 2015 рік)
Мова: українська
Самооцінка населенням Львівської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (2015)

Збірник / За редакцією Зимовіної С. І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 31 c.

У публікації наведені підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які приймають участь в обстеженні умов життя, щодо стану їх здоров’я у 2010–2015 роках. Інформація, наведена у збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств; рівень доступності для них послуг охорони здоров'я, можливість придбання ліків та медичного приладдя; показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старші; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння та ін.
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Самооцінка населенням Львівської області стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (за 2015 рік)
Мова: українська
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій   
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi