АНКЕТА
щодо звітування в електронному вигляді

1.Чи зручно подавати статистичну та фінансову звітність в електронному вигляді?2. Яким програмним забезпеченням користуєтесь?
3. Чи виникали труднощі при поданні статистичних звітів?
4. Чи потребуєте кваліфікованих консультацій працівників
Єдиного вікна при заповненні та поданні форм державних статистичних спостережень?5. Чи задоволені якістю надання консультацій працівниками Єдиного вікна ?

Дякуємо за співпрацю!