Отримано 158 анкет для визначення навантаження на респондентa
Аналіз результатів опитування у діаграмах