Результати анкетного опитування респондентів - учасників нарад
щодо складання державної статистичної звітності (2018 р.)
Усього учасників нарад: 146