Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротній зв'язок  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека статистичних публікацій»
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Cтатистика районів
та міст »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Каталог публікацій
Головна Публікації »   

Каталог публікацій

Архів:    2019  |  2018ПЕРЕЛІК СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2020 РІК


Назва  Сортування Тип  Сортування Кількість сторінок Вартість, грн* Термін Вибрати
Друкована публікація Електронна версія публікації
Статистичний щорічник Львівської області. Частина І. Львівська область Анотація до публікації
Наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2019 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях і графіках, дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці області. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Щорічник складається з 25 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 350 378.50 306.50 серпень
Статистичний щорічник Львівської області. Частина ІІ. Міста та райони Анотація до публікації
У динаміці відображено статистичні дані, що характеризують соціальні та економічні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення Львівської області. Наведена інформація дає змогу здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. Щорічник складається з 18 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 170 298.20 238.50 серпень
Статистичний щорічник Львова Анотація до публікації
У щорічнику наведено інформацію про соціально-економічне становище Львова за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Представлені статистичні дані дають змогу проаналізувати зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці міста, його значення в області. Для порівняння основні показники наведені за обласними центрами України. Щорічник складається з 20 розділів. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
збірник 105 213.00 170.40 серпень
Львівська область у цифрах Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області. Збірник публікується також англійською мовою.
збірник 56  договірна  0.00 серпень 
Потенціал Львівської області в Україні Анотація до публікації
Містить дані щодо внеску області у загальнодержавні показники соціально-економічного становища за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні, місце серед регіонів за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, охорони здоров’я. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2019 рік.
збірник 80 170.50 136.40 липень
Жінки та чоловіки у Львівській області Анотація до публікації
Статистичні показники, наведені у збірнику, відображають становище жінок та чоловіків у суспільстві, дають можливість здійснити аналіз гендерної ситуації в області щодо народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівня освіти, зайнятості та безробіття, правопорушень, оплати праці. Для порівняння окремі показники подано за регіонами України.
збірник 105  договірна   договірна  вересень 
Діти і молодь у Львівській області  Анотація до публікації
У збірнику наведені дані про становище дітей та молоді Львівської області у 2019 році у порівнянні з попередніми роками. Подаються показники щодо демографічної характеристики, охорони здоров’я, освіти та виховання, зайнятості молоді, щодо домогосподарств з дітьми, соціального захисту, відпочинку, антисуспільних проявів серед дітей та молоді. Для порівняння окремі показники подано за регіонами України.
збірник 110  договірна   договірна  листопад 
Цікава статистика про Львівщину Анотація до публікації
У публікації доступно представлені цікаві статистичні дані у різних сферах суспільного життя Львівської області. Подано інформацію про те, де працюємо, скільки заробляємо, на що витрачаємо, куди їдемо відпочивати, як проводимо дозвілля тощо. Збірник буде цікавим для студентів і школярів, а також для усіх, хто цікавиться статистичною інформацією про Львівщину. Для кращої візуалізації даних видання підготовлено у вигляді інфографіки з використанням малюнків та діаграм.
збірник 52  договірна  0.00 жовтень 
Населення Львівської області – демографічний щорічник Анотація до публікації
Містить дані про адміністративний поділ області, кількість населення, його статево-віковий склад, очікувану тривалість життя, розміщення на території регіону, шлюби, розлучення, основні демографічні коефіцієнти, народжуваність та смертність, міграційний рух населення. Дані наводяться за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Основні показники наведено у розрізі регіонів України.
збірник 127 213.00 170.40 вересень
Ринок праці у Львівській області Анотація до публікації
Наводяться дані щодо робочої сили, зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше, попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів, умов праці. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями, а також за статтю, місцевістю, віковими групами, освітою, у розрізі центрів зайнятості, окремі – за регіонами України.
збірник 200 298.20 238.50 вересень
Домогосподарства Львівської області Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2013–2019 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, складу та типів домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Основні показники подано як у цілому у Львівській області, так і за місцем проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість) та за типами домогосподарств тощо.
збірник 95 170.50 136.40 грудень
Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області Анотація до публікації
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. Також збірник містить дані про необоротні та оборотні активи, фінансові ресурси, а також стан взаєморозрахунків підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, показники рівня рентабельності операційної діяльності. Дані наведено за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями. Окремі показники подано порівняно із загальнодержавними показниками.
збірник 140 213.00 170.40 листопад
Інвестиції у Львівській області Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області за 2019 рік та попередні роки. У виданні наводяться статистичні дані про фактичні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування та видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Подано інформацію про наявність та рух іноземного капіталу в економіці області, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, надходження інвестицій у динаміці за видами їхнього здійснення, країнами, видами економічної діяльності. Крім того, подається інформація про інвестиції підприємств і організацій Львівщини у країни світу. Основні показники наведено у розрізі регіонів України.
збірник 80 170.50 136.40 червень
Сільське господарство Львівської області Анотація до публікації
Наведено основні показники, що характеризують стан сільського господарства області за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Інформація щодо виробництва продукції рослинництва та тваринництва, посівних площ та кількості сільськогосподарських тварин надається за категоріями господарств. Основні показники за 2019 рік наведено за підприємствами у розрізі районів, для порівняння – за регіонами України. У збірнику також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, зокрема обсяги та ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва, обсяги реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, кількість зайнятого населення, кількість працівників, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, наявність сільськогосподарської техніки, виробництво продукції харчової промисловості, капітальні та прямі іноземні інвестиції. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств.
збірник 170 298.20 238.50 липень
Промисловість Львівcької області Анотація до публікації
Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їхньої структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
збірник 180 298.20 238.50 жовтень
Будівельна діяльність у Львівській області Анотація до публікації
Наведено інформацію про будівельну діяльність в області у 2019 році та порівняно з попередніми роками. Наведено статистичні дані про житлове будівництво в динаміці. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виробленої будівельної продукції, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Дані подано у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 65 170.50 136.40 травень
Довкілля Львівської області Анотація до публікації
Містить інформацію про стан навколишнього природного середовища за 2019 рік та порівняно з попередніми роками, вплив на нього господарської діяльності, використання природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього природного середовища. Основні показники наведено у розрізі міст обласного значення і районів, а також за регіонами України. Наведено основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, інформацію про надходження забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, використання водних ресурсів, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, окремі показники лісового та мисливського господарств.
збірник 140 213.00 170.40 жовтень
Зовнішня торгівля Львівської області Анотація до публікації
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Дані наведено за країнами світу, товарними групами та у розподілі за основними видами послуг. Інформацію подано у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння.
збірник 65 170.50 136.40 червень
Львівська область серед регіонів України Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує соціальне та економічне становище Львівської області порівняно з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти, цін, сільського та лісового господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
бюлетень 52 79.50 0.00 щоквартально
Соціально-економічні показники Львівської області Анотація до публікації
Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
бюлетень 24  договірна  0.00 щомісячно 
Соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами.
бюлетень 100 80.30 0.00 щомісячно
Соціально-економічне становище Львова Анотація до публікації
Щомісячна публікація, яка містить інформацію про соціально-економічне становище обласного центру. Наведені показники демографії, соціальної сфери, ринку праці, оплати праці, злочинності, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності.
бюлетень 30  договірна  0.00 щомісячно 
Соціально-економічне становище району/міста Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у місті або районі Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний аналіз розвитку регіону.
бюлетень 25  договірна   договірна  щомісячно 
Райони і міста Львівської області Анотація до публікації
Видання містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у районах та містах Львівської області у 2019 році, яка дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
бюлетень 33 79.50 0.00 березень
Про соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
доповідь 30 0.00 0.00 щомісячно 
Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
Наведено аналітичну інформацію про основні тенденції соціального і економічного становища Львівської області у 2019 році. Аналіз подано за розділами: демографія, освіта, ринок праці, доходи населення, житлово-комунальне господарство, правопорушення, споживчі ціни, кількість суб’єктів ЄДРПОУ, промисловість, сільське господарство, інвестиції і будівельна діяльність, транспорт та зв’язок, наукова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля. Основні тенденції відображено у таблицях та графіках.
доповідь 40  договірна  0.00 березень 
Демографічні процеси у Львівській області у 2019 році Анотація до публікації
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну чисельності населення в динаміці, міграційні процеси та природний рух населення (народжуваність та смертність, у тому числі смертність дітей у віці до 1 року), статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15–64 роки, середній вік та середню очікувану тривалість життя чоловіків та жінок.
доповідь 10 0.00 0.00 серпень 
Ринок праці у Львівській області у 2019 році Анотація до публікації
Висвітлюються питання про кількість найманих працівників, обсяги вимушеної неповної зайнятості, плинності кадрів, заробітну плату працівників, її динаміку, середні рівні, диференціацію за видами економічної та промислової діяльності, районами та містами, порівняно з соціальними стандартами. Наводиться структура фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати, динаміка реальної заробітної плати, стан виплати заробітної плати: динаміка сум заборгованості, джерела її утворення, терміни заборгованості, обсяги боргу за районами та містами, рух робочої сили.
доповідь 10 0.00 0.00 травень 
Домогосподарства Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
У доповіді здійснено аналіз життєвого рівня населення, складу домогосподарств, рівня освіти та статусу зайнятості, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Наведено дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.
доповідь 10 0.00 0.00 березень 
Діяльність підприємств Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2019 році. Проведено аналіз кількості, зайнятості, витрат на оплату праці та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), а також основні фінансові показники діяльності підприємств. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
доповідь 15 0.00 0.00 липень 
Інвестування економіки Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2019 році та порівняно з попередніми роками. Вміщено інформацію про фактичні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону довкілля. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області, зокрема інвестиції за країнами–інвесторами, видами економічної діяльності. Дані аналізуються порівняно з показниками України, інших областей.
доповідь 17 0.00 0.00 червень 
Сільське господарство Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
Здійснено комплексний аналіз сільського господарства Львівської області за 2019 рік. Наведено статистичну інформацію щодо обсягів продукції сільського господарства, індексів сільськогосподарської продукції, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в області, виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин, обсягів та цін реалізації основних видів продукції сільського господарства, зайнятості та оплати праці в сільському господарстві, промислової переробки продукції сільського господарства, інвестицій у сільське господарство.
доповідь 14 0.00 0.00 травень 
Промисловість Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз стану та розвитку промисловості області за 2019 рік. Наведено інформацію про обсяги та структуру реалізованої промислової продукції, індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі за видами промислової діяльності, зайнятість та оплату праці у промисловості, інвестування тощо. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 25 0.00 0.00 квітень 
Будівельна діяльність у Львівській області у 2019 році Анотація до публікації
Здійснено комплексний аналіз будівельної діяльності в області у 2019 році. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виробленої будівельної продукції, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Проведено аналіз житлового будівництва за видами будівель, типами поселень, кількістю та розміром квартир. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 12 0.00 0.00 квітень 
Зовнішня торгівля Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники та структурні особливості зовнішньої торгівлі Львівської області у 2019 році. Проведено аналіз товарної та географічної структури експорту-імпорту товарів та видів послуг. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
доповідь 10 0.00 0.00 травень 
Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України. Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги для населення, порівнюючи з груднем попереднього року та з середніми даними в Україні. Подано вагову структуру щодо споживчих грошових витрат домогосподарств, яка використовується для розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін. Графічно представлено динаміку індексів споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати.
доповідь 10 0.00 0.00 лютий 
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi