Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека статистичних публікацій»
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
База даних »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Cтатистика районів
та міст »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Каталог публікацій
Головна Публікації »   

Каталог публікацій

Архів:    2018  |  2017ПЕРЕЛІК СТАТИСТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
НА 2019 РІК


Назва  Сортування Тип  Сортування Кількість сторінок Вартість, грн* Термін Вибрати
Друкована публікація Електронна версія публікації
Статистичний щорічник Львівської області. Частина І. Львівська область Анотація до публікації
Наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2018 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях і графіках, дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці області. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Щорічник складається з 25 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 350 358.06 286.44 серпень
Статистичний щорічник Львівської області. Частина ІІ. Міста та райони Анотація до публікації
У динаміці відображено статистичні дані, що характеризують соціальні та економічні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення Львівської області. Наведена інформація дає змогу здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. Щорічник складається з 18 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 200 273.42 218.74 серпень
Статистичний щорічник Львова Анотація до публікації
У щорічнику наведено інформацію про соціально-економічне становище Львова за 2018 рік та порівняно з попередніми роками. Представлені статистичні дані дають змогу проаналізувати зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці міста, його значення в області. Для порівняння основні показники наведені за обласними центрами України. Щорічник складається з 20 розділів. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
збірник 140 195.30 156.25 серпень
Львівська область у цифрах Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2018 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області. Збірник публікується також англійською мовою.
збірник 60  договірна  0.00 липень 
Потенціал Львівської області в Україні Анотація до публікації
Містить дані щодо внеску області у загальнодержавні показники соціально-економічного становища за 2018 рік порівняно з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні, місце серед регіонів за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, культури, охорони здоров’я. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2018 рік.
збірник 70 156.24 125.00 липень
Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори Анотація до публікації
У виданні здійснено моніторинг соціально-економічного потенціалу Львівської області та прикордонних регіонів Польщі (Підкарпатського та Люблінського воєводств). Збірник містить інформацію щодо демографічної ситуації, ринку праці, доходів та умов життя, розвитку соціальної сфери та туризму, навколишнього середовища, валового регіонального продукту, споживчих цін, сільського господарства, результатів окремих видів економічної діяльності. Інформацію представлено у таблицях та на графіках. Публікація буде корисним джерелом інформації для організацій та осіб, які займаються реалізацією проектів у сфері транскордонного співробітництва.
збірник 70  договірна   договірна  березень 
Якість життя у Львівській області Анотація до публікації
Збірник містить багатий статистичний матеріал, який дозволяє детально проаналізувати різні аспекти якості життя населення в регіоні у 2018 році, а також порівняти з 2000, 2005, 2010, 2015–2017 роками. Інформація згрупована у такі тематичні блоки: демографічна ситуація, здоров’я населення, освіта, культура та відпочинок, умови життя, безпека, зайнятість та умови праці, добробут, соціальний захист, навколишнє середовище. У окремому розділі наведено ранжування регіонів України за окремими показниками якості життя населення. Статистичну інформацію представлено у таблицях, на графіках і картах.
збірник 90  договірна   договірна  жовтень 
Цікава статистика про Львівщину Анотація до публікації
У публікації доступно представлені цікаві статистичні дані про стан справ у різних сферах суспільного життя Львівської області. Подано інформацію про те, де працюємо, скільки заробляємо, на що витрачаємо, куди їдемо відпочивати, як проводимо дозвілля тощо. Щоб цифри стали більш зрозумілими, їх представлено у вигляді діаграм та графіків. Збірник буде цікавим для студентів і школярів, а також для усіх, хто цікавиться статистичною інформацією щодо Львівщини.
збірник 46  договірна  0.00 березень 
Населення Львівської області – демографічний щорічник Анотація до публікації
Містить дані про адміністративний поділ області, кількість населення, його статево-віковий склад, очікувану тривалість життя, розміщення на території регіону, шлюби, розлучення, народжуваність, захворюваність та смертність, основні підсумки міграційного руху населення. Дані здебільшого наводяться у динаміці з 1990 року.
збірник 120 195.30 156.25 вересень
Ринок праці у Львівській області Анотація до публікації
Висвітлюються питання щодо економічної активності, зайнятості, безробіття, економічної неактивності населення у віці 15-70 років, попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів, умов праці. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями, а також за статтю, місцевістю, віковими групами, освітою, у розрізі центрів зайнятості, окремі – за регіонами України.
збірник 220 273.42 218.74 вересень
Домогосподарства Львівської області Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2012–2018 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, складу та типів домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Основні показники подано як у цілому у Львівській області, так і за місцем проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість) та за типами домогосподарств тощо.
збірник 90 156.24 125.00 грудень
Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області Анотація до публікації
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2018 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. Також збірник містить дані про необоротні та оборотні активи, фінансові ресурси, а також стан взаєморозрахунків підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, показники рівня рентабельності операційної діяльності. Окремі показники подано порівняно із загальнодержавними показниками. Дані наведено за видами економічної діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали відображено у таблицях та графіках, подано стислі методологічні пояснення.
збірник 150 195.30 156.25 листопад
Інвестиції у Львівській області Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області за 2018 рік та попередні роки. У виданні наводяться статистичні дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування та видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Подано інформацію про наявність та рух іноземного капіталу в економіці області, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, надходження інвестицій у динаміці за видами їхнього здійснення, країнами, видами економічної діяльності. Крім того, подається інформація про інвестиції підприємств і організацій Львівщини у країни світу. Основні показники наведено у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 120 156.24 125.00 червень
Сільське господарство Львівської області Анотація до публікації
Вміщено основні показники, що характеризують діяльність сільського господарства області за 2018 та попередні роки. Подано інформацію щодо обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва, посівних площ і кількості сільськогосподарських тварин за категоріями господарств. У збірнику також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, зокрема кількість зайнятого населення, середньооблікова кількість штатних працівників, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, наявність сільськогосподарської техніки, обсяги реалізації та споживання продукції сільського господарства, обсяг виробництва і реалізації продукції харчової промисловості. Подано дані щодо обсягу та частки сільського господарства у валовій доданій вартості за видами економічної діяльності, капітальних та прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств відображено у розрізі районів.
збірник 180 273.42 218.74 липень
Промисловість Львівcької області Анотація до публікації
Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області за 2010–2018 роки. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їхньої структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
збірник 180 273.42 218.74 жовтень
Будівельна діяльність у Львівській області Анотація до публікації
Наведено інформацію про будівельну діяльність в області у 2018 році та порівняно з попередніми роками. Наведено статистичні дані про житлове будівництво в динаміці. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виконання будівельних робіт, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Дані подано у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 80 156.24 125.00 травень
Довкілля Львівської області Анотація до публікації
Надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, наведено всебічну інформацію про стан навколишнього природного середовища, зокрема надходження забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, використання водних ресурсів, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, показники ведення лісового та мисливського господарства. Дані наведено в динаміці загалом по області, основні показники – у розрізі районів і міст обласного значення, для порівняння – за регіонами України.
збірник 140 195.30 156.25 жовтень
Зовнішня торгівля Львівської області Анотація до публікації
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2018 роки. Дані наведено за країнами світу, товарними групами та у розподілі за основними видами послуг. Інформацію подано у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
збірник 70 156.24 125.00 червень
Львівська область серед регіонів України Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує соціальне та економічне становище Львівської області порівняно з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
бюлетень 55 78.12 0.00 щоквартально
Соціально-економічні показники Львівської області Анотація до публікації
Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
бюлетень 25  договірна  0.00 щомісячно 
Соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
бюлетень 100 79.31 0.00 щомісячно
Соціально-економічне становище Львова Анотація до публікації
Щомісячна публікація, яка містить інформацію про соціально-економічне становище обласного центру. Наведені показники демографії, соціальної сфери, ринку праці, оплати праці, злочинності, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності.
бюлетень 40  договірна  0.00 щомісячно 
Соціально-економічне становище району/міста Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у місті або районі Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний аналіз розвитку регіону.
бюлетень 35  договірна   договірна  щомісячно 
Райони і міста Львівської області Анотація до публікації
Щоквартальне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у містах та районах Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
бюлетень 50 78.12 0.00 щоквартально
Кількість працівників та оплата праці у Львівській області Анотація до публікації
Дані характеризують кількість найманих працівників в економіці та рівень оплати їхньої праці, обсягів неповної вимушеної й добровільної зайнятості, руху робочої сили. Інформація наводиться за видами економічної діяльності. Окремі показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення.
бюлетень 50 78.12 52.08 щоквартально
Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій Львівської області. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
бюлетень 30 78.12 52.08 щомісячно
Співробітництво Львівської області з країнами Європейського Союзу Анотація до публікації
У бюлетені наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами, обсяги прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС у 2018 році порівняно з попередніми роками. Статистичну інформацію з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подано у розрізі країн та за структурою, за іноземними інвестиціями – за країнами та видами економічної діяльності. Крім того, подано товарну структуру експорту та імпорту товарів підприємств Львівської області з основними країнами-партнерами Європейського Союзу у 2018 році. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
бюлетень 25  договірна  0.00 квітень 
Про соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області. Показники наведено за розділами: населення та міграція, зайнятість та безробіття, оплата праці, правосуддя та злочинність, внутрішня торгівля, сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, споживчі ціни.
доповідь 35 0.00 0.00 щомісячно 
Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
Наведено інформацію про основні тенденції соціального і економічного становища Львівської області. Аналіз подано за розділами: демографія, освіта, ринок праці, доходи населення, житлово-комунальне господарство, правопорушення, споживчі ціни, кількість суб’єктів ЄДРПОУ, промисловість, сільське господарство, інвестиції і будівельна діяльність, транспорт та зв’язок, наукова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, фінансові результати діяльності підприємств. Основні тенденції відображено у таблицях та графіках.
доповідь 60  договірна  0.00 березень 
Демографічні процеси у Львівській області у 2018 році Анотація до публікації
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну кількості населення в динаміці, міграційні процеси та природний рух населення (народжуваність та смертність, у тому числі смертність дітей у віці до 1 року), статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15-64 роки, середній вік та середню очікувану тривалість життя чоловіків та жінок.
доповідь 12 0.00 0.00 серпень 
Ринок праці у Львівській області у 2018 році Анотація до публікації
Наводяться дані про кількість найманих працівників, обсяги вимушеної неповної зайнятості, плинності кадрів, заробітну плату працівників, її динаміку, середні рівні, диференціацію за видами економічної та промислової діяльності, районами та містами, порівняно з соціальними стандартами. Надається структура фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати, динаміка реальної заробітної плати, стан виплати заробітної плати: динаміка сум заборгованості, джерела її утворення, терміни заборгованості, обсяги боргу за районами та містами, рух робочої сили.
доповідь 30 0.00 0.00 липень 
Соціально-економічне становище домогосподарств Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
У доповіді здійснено аналіз життєвого рівня населення, складу домогосподарств, рівня освіти та статусу зайнятості, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Наведено дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.
доповідь 40 0.00 0.00 березень 
Торгівля Львівської області у 2018 році  Анотація до публікації
Наведено комплексний статистичний аналіз, що характеризує внутрішню торгівлю Львівської області. Подано статистичні дані про оборот роздрібної торгівлі та роздрібний товарооборот підприємств. Розглянута товарна структура роздрібного товарообороту, структура продажу продовольчих та непродовольчих товарів, частка вітчизняної продукції в загальному обсязі продажу, ціни на окремі групи товарів. Наведено порівняння окремих показників з даними по регіонах України.
доповідь 15 0.00 0.00 квітень 
Інвестування економіки Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2018 році та порівняно з попередніми роками. Вміщено інформацію про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону довкілля. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області, зокрема інвестиції за країнами-інвесторами, видами економічної діяльності, регіонами. Дані аналізуються порівняно з показниками України, інших областей.
доповідь 30 0.00 0.00 червень 
Сільське господарство Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
Подано комплексний аналіз сільського господарства Львівської області за 2018 рік порівняно з попереднім роком. Наведено статистичну інформацію щодо обсягів сільськогосподарського виробництва, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в області, виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин, обсягів та цін реалізації основних видів продукції сільського господарства, зайнятості та оплати праці в сільському господарстві, промислової переробки сільськогосподарської продукції, капітальних та прямих іноземних інвестицій у сільське господарство.
доповідь 12 0.00 0.00 травень 
Промисловість Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз стану та розвитку промисловості області за 2018 рік. Наведено інформацію про обсяги та структуру реалізованої промислової продукції, індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі за видами промислової діяльності, зайнятість та оплату праці у промисловості, інвестування тощо. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 25 0.00 0.00 квітень 
Будівельна діяльність у Львівській області у 2018 році Анотація до публікації
Подано комплексний аналіз будівельної діяльності в області у 2018 році. Наведено аналіз житлового будівництва. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виконання будівельних робіт, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 20 0.00 0.00 квітень 
Зовнішня торгівля Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники та структурні особливості зовнішньої торгівлі Львівської області у 2018 році. Проведено аналіз товарної та географічної структури експорту-імпорту товарів та видів послуг. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
доповідь 20 0.00 0.00 травень 
Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2018 році Анотація до публікації
Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України. Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги для населення, порівнюючи з груднем попереднього року та з середніми даними в Україні. Подано структуру національних рахунків по країні в цілому щодо споживчих витрат домогосподарств на кінцеве споживання, які є вагами для розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін. Графічно представлено динаміку індексів споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати.
доповідь 12 0.00 0.00 лютий 
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi