Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека публікацій »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Каталог публікацій
Головна Публікації »   

Каталог публікацій

Архів:    2017
Каталог публікацій Головного управління статистики у Львівській області у 2018 році .

Перелік статистичних публікацій за тематичними розділами.


Перелік статистичних публікацій Головного управління статистики у Львівській області у 2018 році

Назва  Сортування Тип  Сортування Кількість сторінок Вартість, грн* Термін Вибрати
Друкована публікація Електронна версія публікації
Статистичний щорічник Львівської області. Частина І. Львівська область Анотація до публікації
Наведено багатий статистичний матеріал щодо економічного і соціального становища у Львівській області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях і графіках, дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері області. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Щорічник складається з 25 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 350 311.51 237.20 серпень
Статистичний щорічник Львівської області. Частина ІІ. Міста та райони Анотація до публікації
У динаміці відображено статистичні дані, що характеризують економічні і соціальні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення Львівської області. Наведена інформація дає змогу здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. Щорічник складається з 18 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
збірник 240 228.47 177.90 серпень
Статистичний щорічник Львова Анотація до публікації
У щорічнику наведено інформацію щодо соціально-економічного становища Львова за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Представлені статистичні дані дають змогу проаналізувати зміни і тенденції, що відбуваються в економіці і соціальній сфері міста, його значення в області. Для порівняння основні показники наведені за обласними центрами України. Щорічник складається з 20 розділів. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
збірник 140 282.38 225.91 серпень
Львівська область в цифрах Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області.
збірник 60  договірна  0.00 липень 
Потенціал Львівської області в Україні Анотація до публікації
Містить інформацію щодо внеску області у загальнодержавні показники економічного і соціального становища за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні та місце серед регіонів, зокрема за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Для унаочнення подаються графіки щодо внеску області у загальнодержавні показники та місця серед регіонів. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2017 рік.
збірник 70 166.61 133.28 липень
Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори Анотація до публікації
У виданні здійснено моніторинг розвитку та оцінку соціально-економічного потенціалу Львівської області порівняно з прикордонними регіонами Польщі (Підкарпатського та Люблінського воєводств). Збірник містить інформацію щодо демографічної ситуації, ринку та оплати праці, розвитку соціальної сфери та туризму, сільського господарства, валового регіонального продукту. Матеріали відображені у таблицях та графіках. Публікація буде корисним джерелом інформації для організацій та осіб, яких цікавить транскордонне співробітництво.
збірник 70  договірна  0.00 лютий 
Жінки та чоловіки у Львівській області Анотація до публікації
Статистичні показники, представлені у збірнику, відображають реальне становище жінок та чоловіків у суспільстві, дають можливість здійснити всебічний аналіз ґендерної ситуації в області, а також допомагають забезпечити розробку стратегічних рішень ґендерної політики з метою реалізації принципу рівноправності у суспільстві. У збірнику наведено статистичний матеріал щодо співвідношення чисельності жінок та чоловіків, стану їхнього здоров’я, соціального захисту, рівня освіченості, фізичної підготовки, правової поведінки, зайнятості та безробіття у ґендерному аспекті. Інформація представлена у таблицях, графіках і діаграмах. Для порівняння наведені дані за регіонами України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). Збірник розрахований на широке коло користувачів та буде корисний для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами рівноправності жінок та чоловіків.
збірник 90  договірна   договірна  серпень 
Населення Львівської області – демографічний щорічник Анотація до публікації
Містить дані про адміністративний поділ області, кількість населення, його статево-віковий склад і розміщення на території регіону, шлюби, розлучення, народжуваність, смертність за причинами, загальну захворюваність населення та за класами хвороб та основні підсумки міграційного руху населення. Дані здебільшого наводяться у динаміці за 1990–2017 роки.
збірник 120 282.38 225.91 липень
Ринок праці у Львівській області Анотація до публікації
Висвітлюються питання щодо економічної активності, зайнятості, безробіття, економічної неактивності населення у віці 15-70 років, попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів, умов праці. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями, а також за статтю, місцевістю, віковими групами, освітою, у розрізі центрів зайнятості, окремі – за регіонами України.
збірник 220 282.38 225.91 вересень
Домогосподарства Львівської області Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2012–2017 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. У публікації стан добробуту окремих верств населення висвітлено як у групуванні домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Наведені дані містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність – усе населення Львівської області. Основні показники подано як у цілому у Львівській області, так і за місцем проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість) та за типами домогосподарств тощо.
збірник 90 166.61 133.28 грудень
Самооцінка населенням Львівської області стану здоров’я та рівня доходів домогосподарств Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров’я у 2010–2017 роках. Інформація, наведена у збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств, рівень доступності для них послуг охорони здоров'я, можливість придбання ліків та медичного приладдя, показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старше, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння тощо. Також у виданні наведено самооцінку домогосподарств рівня власного матеріального забезпечення і містяться дані щодо суб'єктивного визначення рівня достатності їхніх доходів для задоволення основних потреб.
збірник 40 166.61 133.28 травень
Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області Анотація до публікації
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. В окремий розділ виділено статистичні дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Окремі показники подано порівняно з загальнодержавними показниками. Дані наведено за видами економічної діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали відображено у таблицях та графіках, подано стислі методологічні пояснення.
збірник 140 282.38 225.91 листопад
Фінанси Львівської області Анотація до публікації
У збірнику наведено інформацію про доходи та видатки зведеного бюджету області, а також доходи та видатки місцевих бюджетів, кількість банківських установ, вимоги банків за кредитами, наданими суб`єктам господарювання і фізичним особам, вклади населення в установи комерційних банків. Також містить дані про необоротні та оборотні активи, фінансові ресурси, стан взаєморозрахунків підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, показники рівня рентабельності операційної діяльності. В окремих випадках показники наведено за видами економічної діяльності. Крім того, основні фінансові показники діяльності суб`єктів господарювання представлено в розрізі міст і районів області та за регіонами України.
збірник 95 166.61 133.28 листопад
Інвестиції у Львівській області Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області за 2017 рік та попередні роки. У виданні наводяться статистичні дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування та видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Подано інформацію про наявність та рух іноземного капіталу в економіці області, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, надходження інвестицій у динаміці за видами їхнього здійснення, країнами, видами економічної діяльності. Крім того, подається інформація про інвестиції підприємств і організацій Львівщини у країни світу. Основні показники наведено у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 120 282.38 225.91 червень
Сільське господарство Львівської області Анотація до публікації
Вміщено основні показники, що характеризують діяльність сільського господарства області за 2017 та попередні роки. Подано інформацію щодо обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва, посівних площ і кількості сільськогосподарських тварин за категоріями господарств. У збірнику також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, зокрема кількість зайнятого населення, кількість працівників, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, наявність сільськогосподарської техніки, обсяги реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, виробництво окремих видів харчових продуктів промисловими підприємствами. Подано дані щодо частки сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, капітальних та прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств відображено у розрізі районів.
збірник 180 282.38 225.91 липень
Промисловість Львівcької області Анотація до публікації
Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області за 2010–2017 роки. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їхньої структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
збірник 180 282.38 225.91 жовтень
Будівельна діяльність у Львівській області Анотація до публікації
Вміщено інформацію про будівельну діяльність в області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Наведено статистичні дані в динаміці про прийняття в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, нежитлових будівель, інженерних споруд та виробничих потужностей, житлове будівництво. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виконання будівельних робіт, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Дані подано у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
збірник 80 166.61 133.28 травень
Туристична діяльність у Львівській області Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток готельного та туристичного бізнесу Львівської області. Наведено статистичні дані про діяльність колективних закладів розміщування – готельного типу та спеціалізованих (лікувально-оздоровчих, відпочинкових), дитячі заклади відпочинку та оздоровлення, що діяли упродовж літніх канікул. Також подано дані про основні показники діяльності турагентів та туроператорів області, екскурсійних організацій, кількість обслуговуваних туристів та екскурсантів, географію та мету подорожей. Дані наведено у динаміці з 2011 року. Інформація подана за районами та містами обласного значення, для порівняння наведено основні показники за регіонами України.
збірник 80 166.61 133.28 червень
Довкілля Львівської області Анотація до публікації
Наведено всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на довкілля, зокрема надходження забруднювальних речовин в атмосферне повітря, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, використання водних і земельних ресурсів. Надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, основні показники ведення лісового та мисливського господарства. Дані наведено в динаміці загалом по області, основні показники – у розрізі районів і міст обласного значення, для порівняння – за регіонами України.
збірник 140 282.38 225.91 червень
Зовнішня торгівля Львівської області Анотація до публікації
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2017 роки. Дані наведено за країнами світу, товарними групами та у розподілі за основними видами послуг. Інформацію подано у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
збірник 70 166.61 133.28 червень
Наука та інновації у Львівській області Анотація до публікації
Подано інформацію, що характеризує наукову та інноваційну діяльність у Львівській області. Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, кількість та склад наукових кадрів, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Також вміщено інформацію про кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Основні показники подано за видами економічної діяльності, в розрізі районів і міст обласного значення, а також областей України.
збірник 120 282.38 225.91 липень
Соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
бюлетень 100 79.28 0.00 щомісячно
Райони і міста Львівської області Анотація до публікації
Щоквартальне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у районах та містах Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
бюлетень 40 88.25 70.60 щоквартально
Львівська область серед регіонів України Анотація до публікації
Містить інформацію, що характеризує економічне та соціальне становище Львівської області порівняно з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
бюлетень 55 88.25 70.60 щоквартально
Кількість найманих працівників та рівень оплати праці в економіці Львівської області Анотація до публікації
Дані характеризують кількість найманих працівників в економіці та рівень оплати їхньої праці, обсягів неповної вимушеної й добровільної зайнятості, руху робочої сили. Інформація наводиться за видами економічної діяльності. Окремі показники наведено в розрізі районів та міст обласного значення.
бюлетень 50 88.25 70.60 щоквартально
Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
бюлетень 30 88.25 70.60 щомісячно
Основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Містить інформацію щодо діяльності підприємств за 2017 рік та їхнім розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Зокрема наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств. Дані подано за видами економічної і промислової діяльності (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали відображено у таблицях та графіках, наведено стислі методологічні пояснення.
бюлетень 25 88.25 70.60 липень
Стан тваринництва у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Подаються показники щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та кількості сільськогосподарських тварин за 2017 рік. Дані наводяться в цілому по області, основні показники сільськогосподарських підприємств – за районами.
бюлетень 30 88.25 70.60 березень
Співробітництво Львівської області з країнами Європейського Союзу у 2017 році Анотація до публікації
У бюлетені наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами, обсяги прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС у 2017 році порівняно з попередніми роками. Статистичну інформацію з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подано у розрізі країн та за структурою, за іноземними інвестиціями – за країнами та видами економічної діяльності. Крім того, подано товарну структуру експорту та імпорту товарів підприємств Львівської області з основними країнами-партнерами Європейського Союзу у 2017 році. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
бюлетень 20  договірна  0.00 березень 
Про соціально-економічне становище Львівської області Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
доповідь 30 0.00 0.00 щомісячно
Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Наведена інформація про основні тенденції соціального і економічного становища Львівської області. Аналіз подається за розділами: демографія, освіта, зайнятість та ринок праці, доходи населення, житлово–комунальне господарство, правопорушення, споживчі ціни, кількість суб’єктів ЄДРПОУ, промисловість, сільське господарство, інвестиції і будівельна діяльність, транспорт, пошта та зв’язок, наукова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, фінансові результати діяльності підприємств. Основні тенденції відображено у таблицях та графіках.
доповідь 70  договірна  0.00 березень 
Демографічні процеси у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну кількості населення в динаміці, вплив міграції та природний рух населення (народжуваність і смертність населення), смертність дітей у віці до 1 року, статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15–64 роки, середню очікувану тривалість життя чоловіків і жінок, середній вік населення.
доповідь 12  договірна  0.00 червень 
Зайнятість та рівень оплати праці у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Наводяться дані про кількість найманих працівників, обсяги вимушеної неповної зайнятості, плинності кадрів, заробітну плату працівників, її динаміку, середні рівні, диференціацію за видами економічної та промислової діяльності, районами та містами, порівняно з соціальними стандартами. Надається структура фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати, динаміка реальної заробітної плати, стан виплати заробітної плати: динаміка сум заборгованості, джерела її утворення, терміни заборгованості, обсяги боргу за районами та містами, рух робочої сили.
доповідь 25  договірна  0.00 червень 
Інвестування економіки Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Вміщено інформацію про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону довкілля. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області, зокрема інвестиції за країнами–інвесторами, видами економічної діяльності, регіонами. Дані аналізуються порівняно з показниками України, інших областей.
доповідь 25  договірна  0.00 червень 
Сільське господарство Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подано комплексний аналіз сільського господарства Львівської області за 2017 рік порівняно з попереднім роком. Наведено статистичну інформацію щодо обсягів сільськогосподарського виробництва, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в області, кількості сільськогосподарських тварин, обсягів та цін реалізації основних видів продукції сільського господарства, зайнятості та оплати праці в сільському господарстві, промислової переробки сільськогосподарської продукції, капітальних та прямих іноземних інвестицій у сільське господарство.
доповідь 12  договірна  0.00 травень 
Промисловість Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз стану та розвитку промисловості області за 2017 рік. Наведено інформацію про обсяги та структуру реалізованої промислової продукції, індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі загалом та за видами промислової діяльності, зайнятість та оплату праці у промисловості, інвестування тощо. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
доповідь 25  договірна  0.00 квітень 
Зовнішня торгівля Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники та структурні особливості зовнішньої торгівлі Львівської області у 2017 році. Проведено аналіз товарної та географічної структури експорту-імпорту товарів та видів послуг. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
доповідь 10  договірна  0.00 червень 
Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України. Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги для населення, порівнюючи з груднем попереднього року та з середніми даними в Україні. Подано структуру споживчих грошових витрат домогосподарств, що є вагами для розрахунку індексів споживчих цін, та внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін. Графічно представлено динаміку індексів споживчих цін, номінальної та реальної заробітної плати. Наведено порівняння індексів споживчих цін та динаміки оплати населенням за житлово-комунальні послуги.
доповідь 12  договірна  0.00 лютий 
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi