Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротній зв'язок  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека публікацій»
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Cтатистика районів
та міст »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікаціїШановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.

    Тип  Сортування Назва  Сортування Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
Комплексна статистика 18.09.2020 збірник Жінки та чоловіки у Львівській області (за 2019 рік) Анотація до публікації
Статистичні показники, наведені у збірнику, відображають становище жінок та чоловіків у суспільстві, дають можливість здійснити аналіз гендерної ситуації в області щодо народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівня освіти, зайнятості та безробіття, правопорушень, оплати праці. Для порівняння окремі показники подано за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 128   0.00  
Ринок праці 10.09.2020 збірник Ринок праці у Львівській області (за 2019 рік) Анотація до публікації
Наводяться дані щодо робочої сили, зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старше, попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів, умов праці. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями, а також за статтю, місцевістю, віковими групами, освітою, у розрізі центрів зайнятості, окремі – за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 216 298.20 238.50 Замовити online
Населення та міграція 04.09.2020 збірник Населення Львівської області – демографічний щорічник (за 2019 рік) Анотація до публікації
Містить дані про адміністративний поділ області, кількість населення, його статево-віковий склад, очікувану тривалість життя, розміщення на території регіону, шлюби, розлучення, основні демографічні коефіцієнти, народжуваність та смертність, міграційний рух населення. Дані наводяться за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Основні показники наведено у розрізі регіонів України.
Переглянути вміст публікації 128 213.00 170.40 Замовити online
Комплексна статистика 04.09.2020 бюлетень Львівська область серед регіонів України у січні–червні 2020 року Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує соціальне та економічне становище Львівської області порівняно з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти, цін, сільського та лісового господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
Переглянути вміст публікації 44 79.50 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 04.09.2020 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–липень 2020 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами.
Переглянути вміст публікації 78 80.30 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 04.09.2020 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–липні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 41 0.00 0.00  
Комплексна статистика 04.09.2020 бюлетень Соціально-економічне становище Львова у січні–липні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячна публікація, яка містить інформацію про соціально-економічне становище обласного центру. Наведені показники демографії, соціальної сфери, ринку праці, оплати праці, злочинності, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності.
Переглянути вміст публікації 26   0.00  
Комплексна статистика 04.09.2020 бюлетень Соціально-економічне становище району/міста у січні–липні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у місті або районі Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний аналіз розвитку регіону.
Переглянути вміст публікації 25      
Комплексна статистика 01.09.2020 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–липні 2020 року Анотація до публікації
Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 22   0.00  
Комплексна статистика 20.08.2020 збірник Статистичний щорічник Львівської області. Частина І. Львівська область (за 2019 рік) Анотація до публікації
Наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2019 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, представлені у таблицях і графіках, дають можливість отримати всебічне уявлення про зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці області. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники регіонів України. Щорічник складається з 25 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 309 378.50 306.50 Замовити online
Комплексна статистика 20.08.2020 збірник Статистичний щорічник Львівської області. Частина ІІ. Міста та райони (за 2019 рік) Анотація до публікації
У динаміці відображено статистичні дані, що характеризують соціальні та економічні процеси, які відбуваються у районах та містах обласного значення Львівської області. Наведена інформація дає змогу здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. Щорічник складається з 13 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 154 298.20 238.50 Замовити online
Комплексна статистика 20.08.2020 збірник Статистичний щорічник Львова (за 2019 рік) Анотація до публікації
У щорічнику наведено інформацію про соціально-економічне становище Львова за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Представлені статистичні дані дають змогу проаналізувати зміни і тенденції, що відбуваються в соціальній сфері та економіці міста, його значення в області. Для порівняння основні показники наведені за обласними центрами України. Щорічник складається з 19 розділів. Перед кожним розділом наведено короткі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 103 213.00 170.40 Замовити online
Населення та міграція 11.08.2020 доповідь Демографічні процеси у Львівській області у 2019 році Анотація до публікації
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну чисельності населення в динаміці, міграційні процеси та природний рух населення (народжуваність та смертність, у тому числі смертність дітей у віці до 1 року), статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15–64 роки, середній вік та середню очікувану тривалість життя чоловіків та жінок.
Переглянути вміст публікації 11 0.00 0.00  
Комплексна статистика 07.08.2020 збірник Львівська область у цифрах /англ./ (за 2019 рік) Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області.
Переглянути вміст публікації 60   0.00  
Комплексна статистика 07.08.2020 збірник Львівська область у цифрах (за 2019 рік) Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області.
Переглянути вміст публікації 60   0.00  
Комплексна статистика 04.08.2020 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–червень 2020 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами.
Переглянути вміст публікації 63 80.30 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 04.08.2020 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–червні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 32 0.00 0.00  
Комплексна статистика 04.08.2020 бюлетень Соціально-економічне становище Львова у січні–червні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячна публікація, яка містить інформацію про соціально-економічне становище обласного центру. Наведені показники демографії, соціальної сфери, ринку праці, оплати праці, злочинності, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності.
Переглянути вміст публікації 37   0.00  
Комплексна статистика 04.08.2020 бюлетень Соціально-економічне становище району/міста у січні–червні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у місті або районі Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний аналіз розвитку регіону.
Переглянути вміст публікації 25      
Комплексна статистика 31.07.2020 збірник Потенціал Львівської області в Україні (за 2019 рік) Анотація до публікації
Містить дані щодо внеску області у загальнодержавні показники соціально-економічного становища за 2019 рік порівняно з попередніми роками. Наведено основні показники, частку області в Україні та місце серед регіонів за розділами: населення, ринок праці, доходи населення та умови життя, населені пункти та житло, освіта, туризм, навколишнє середовище, валовий регіональний продукт, споживчі ціни, промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, зовнішня та внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2019 рік.
Переглянути вміст публікації 90 170.50 136.40 Замовити online
Сільське, лісове та рибне господарство 31.07.2020 збірник Сільське господарство Львівської області (за 2019 рік) Анотація до публікації
Наведено основні показники, що характеризують стан сільського господарства області за 2019 рік та порівняно з попередніми роками. Інформація щодо виробництва продукції рослинництва та тваринництва, посівних площ та кількості сільськогосподарських тварин надається за категоріями господарств. Основні показники за 2019 рік наведено за підприємствами у розрізі районів, для порівняння – за регіонами України. У збірнику також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, зокрема обсяги та ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва, обсяги реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, кількість зайнятого населення, кількість працівників, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, наявність сільськогосподарської техніки, виробництво продукції харчової промисловості, капітальні та прямі іноземні інвестиції. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств.
Переглянути вміст публікації 163 298.20 238.50 Замовити online
Комплексна статистика 30.07.2020 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–червні 2020 року Анотація до публікації
Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 21   0.00  
Діяльність підприємств 13.07.2020 доповідь Діяльність підприємств Львівської області у 2019 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2019 році. Проведено аналіз кількості, зайнятості, витрат на оплату праці та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), а також основні фінансові показники діяльності підприємств. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
Переглянути вміст публікації 9 0.00 0.00  
Комплексна статистика 06.07.2020 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–травень 2020 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами.
Переглянути вміст публікації 60 80.30 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 06.07.2020 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–травні 2020 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 33 0.00 0.00  
*   якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі, якщо вартість не вказана – ціна договірна.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi