Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікації

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.


    Тип  Сортування Назва  Сортування Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
Сільське, лісове та рибне господарство 31.07.2018 збірник Сільське господарство Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Вміщено основні показники, що характеризують діяльність сільського господарства області за 2017 та попередні роки. Подано інформацію щодо обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва, посівних площ і кількості сільськогосподарських тварин за категоріями господарств. У збірнику також відображено показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, зокрема кількість зайнятого населення, кількість працівників, середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, наявність сільськогосподарської техніки, обсяги реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, виробництво окремих видів харчових продуктів промисловими підприємствами. Подано дані щодо частки сільського господарства в структурі видів економічної діяльності, капітальних та прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств. Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств відображено у розрізі районів.
Переглянути вміст публікації 177 282.38 225.91 Замовити online
Населення та міграція 31.07.2018 доповідь Демографічні процеси у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Проведено статистичний аналіз демографічної ситуації на Львівщині. Наводиться інформація про зміну кількості населення в динаміці, вплив міграції та природний рух населення (народжуваність і смертність населення), смертність дітей у віці до 1 року, статево-вікову структуру, показники демографічного навантаження на населення у віці 15–64 роки, середню очікувану тривалість життя чоловіків і жінок, середній вік населення.
Переглянути вміст публікації 11 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.07.2018 збірник Львівська область у цифрах (за 2017 рік) Анотація до публікації
Цікаве наглядне видання, яке містить широкий спектр основних статистичних показників, що комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння дані наведено за регіонами України, а також у розрізі районів і міст області.
Переглянути вміст публікації 59   0.00  
Ринок праці 31.07.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 липня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 31.07.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–червні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 38 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.07.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–червні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.07.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–червень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 67 0.00 0.00  
Комплексна статистика 30.07.2018 збірник Потенціал Львівської області в Україні (за 2017 рік) Анотація до публікації
Містить інформацію щодо внеску області у загальнодержавні показники економічного і соціального становища за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Наведено частку Львівської області в Україні та місце серед регіонів, зокрема за показниками промисловості, сільського господарства, інвестиційної та будівельної діяльності, транспорту, торгівлі та послуг, зовнішньоекономічної діяльності, освіти, культури, охорони здоров’я тощо. Для унаочнення подаються графіки щодо внеску області у загальнодержавні показники та місця серед регіонів. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2017 рік.
Переглянути вміст публікації 70 166.61 133.28 Замовити online
Наука, технології та інновації 27.07.2018 збірник Наука та інновації у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Подано інформацію, що характеризує наукову та інноваційну діяльність у Львівській області. Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, кількість та склад наукових кадрів, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Також вміщено інформацію про кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Основні показники подано за видами економічної діяльності, в розрізі районів і міст обласного значення, а також областей України.
Переглянути вміст публікації 71 166.61 133.28 Замовити online
Ринок праці 25.07.2018 доповідь Зайнятість та рівень оплати праці у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Наводяться дані про кількість найманих працівників, обсяги вимушеної неповної зайнятості, плинності кадрів, заробітну плату працівників, її динаміку, середні рівні, диференціацію за видами економічної та промислової діяльності, районами та містами, порівняно з соціальними стандартами. Надається структура фонду оплати праці, розподіл працівників за розмірами нарахованої заробітної плати, динаміка реальної заробітної плати, стан виплати заробітної плати: динаміка сум заборгованості, джерела її утворення, терміни заборгованості, обсяги боргу за районами та містами, рух робочої сили.
Переглянути вміст публікації 18 0.00 0.00  
Доходи та умови життя 25.07.2018 збірник Самооцінка населенням Львівської області стану здоров'я та рівня доходів домогосподарств (за 2017 рік) Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового опитування членів домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов життя, щодо стану їхнього здоров’я у 2010–2017 роках. Інформація, наведена у збірнику, характеризує суб’єктивну оцінку стану здоров’я членів домогосподарств, рівень доступності для них послуг охорони здоров'я, можливість придбання ліків та медичного приладдя, показники народжуваності дітей жінками у віці 15 років і старше, дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння тощо. Також у виданні наведено самооцінку домогосподарств рівня власного матеріального забезпечення і містяться дані щодо суб'єктивного визначення рівня достатності їхніх доходів для задоволення основних потреб.
Переглянути вміст публікації 48 166.61 133.28 Замовити online
Діяльність підприємств 06.07.2018 бюлетень Основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Містить інформацію щодо діяльності підприємств за 2017 рік та їхнім розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства. Зокрема наведено дані про кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників, витрати на персонал та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств. Дані подано за видами економічної і промислової діяльності (без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали відображено у таблицях та графіках, наведено стислі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 30 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 27.06.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–травень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 74 0.00 0.00  
Комплексна статистика 27.06.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–травні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 38 0.00 0.00  
Комплексна статистика 27.06.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–травні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Ринок праці 27.06.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 червня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Навколишнє середовище 27.06.2018 збірник Довкілля Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Наведено всебічну інформацію, що характеризує техногенне навантаження на довкілля, зокрема надходження забруднювальних речовин в атмосферне повітря, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, використання водних і земельних ресурсів. Надано основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, основні показники ведення лісового та мисливського господарства. Дані наведено в динаміці загалом по області, основні показники – у розрізі районів і міст обласного значення, для порівняння – за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 128 282.38 225.91 Замовити online
Туризм 26.06.2018 збірник Туристична діяльність та колективні заклади розміщування у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток готельного та туристичного бізнесу Львівської області. Наведено статистичні дані про діяльність колективних закладів розміщування – готельного типу та спеціалізованих (лікувально-оздоровчих, відпочинкових), дитячі заклади відпочинку та оздоровлення, що діяли упродовж літніх канікул. Також подано дані про основні показники діяльності турагентів та туроператорів області, екскурсійних організацій, кількість обслуговуваних туристів та екскурсантів, географію та мету подорожей. Дані наведено у динаміці з 2011 року. Інформація подана за районами та містами обласного значення, для порівняння наведено основні показники за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 88 166.61 133.28 Замовити online
Капітальні інвестиції 22.06.2018 збірник Інвестиції у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Вміщено інформацію, що характеризує розвиток інвестиційних процесів в економіці області за 2017 рік та попередні роки. У виданні наводяться статистичні дані про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування та видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону навколишнього природного середовища. Подано інформацію про наявність та рух іноземного капіталу в економіці області, а саме: обсяги прямих іноземних інвестицій за весь період інвестування, надходження інвестицій у динаміці за видами їхнього здійснення, країнами, видами економічної діяльності. Крім того, подається інформація про інвестиції підприємств і організацій Львівщини у країни світу. Основні показники наведено у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
Переглянути вміст публікації 111 282.38 225.91 Замовити online
Капітальні інвестиції 22.06.2018 доповідь Інвестування економіки Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Вміщено інформацію про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону довкілля. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області, зокрема інвестиції за країнами–інвесторами, видами економічної діяльності, регіонами. Дані аналізуються порівняно з показниками України, інших областей.
Переглянути вміст публікації 19 0.00 0.00  
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 15.06.2018 збірник Зовнішня торгівля Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2017 роки. Дані наведено за країнами світу, товарними групами та у розподілі за основними видами послуг. Інформацію подано у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 61 166.61 133.28 Замовити online
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 08.06.2018 доповідь Зовнішня торгівля Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники та структурні особливості зовнішньої торгівлі Львівської області у 2017 році. Проведено аналіз товарної та географічної структури експорту-імпорту товарів та видів послуг. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
Переглянути вміст публікації 8 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Львівська область серед регіонів України у січні–березні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує економічне та соціальне становище Львівської області в порівнянні з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
Переглянути вміст публікації 59 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–квітні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Сільське, лісове та рибне господарство 31.05.2018 доповідь Сільське господарство Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подано комплексний аналіз сільського господарства Львівської області за 2017 рік порівняно з попереднім роком. Наведено статистичну інформацію щодо обсягів сільськогосподарського виробництва, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в області, кількості сільськогосподарських тварин, обсягів та цін реалізації основних видів продукції сільського господарства, зайнятості та оплати праці в сільському господарстві, промислової переробки сільськогосподарської продукції, капітальних та прямих іноземних інвестицій у сільське господарство.
Переглянути вміст публікації 15 0.00 0.00  
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі, якщо вартість не вказана – то ціна договірна.

© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело