Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікації

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.


    Тип  Сортування Назва  Сортування Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
Комплексна статистика 29.12.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–листопаді 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 38 0.00 0.00  
Комплексна статистика 29.12.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–листопад 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 57 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 29.12.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–листопаді 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 24 0.00 0.00  
Ринок праці 29.12.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 грудня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 28 88.25 70.60 Замовити online
Доходи та умови життя 13.12.2018 збірник Домогосподарства Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2012–2017 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. У публікації стан добробуту окремих верств населення висвітлено як у групуванні домогосподарств за рівнем середньодушових показників матеріальної забезпеченості, так і за децильними (10%-ми) групами. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Наведені дані містять інформацію вибіркового обстеження, розповсюджену на генеральну сукупність – усе населення Львівської області. Основні показники подано як у цілому у Львівській області, так і за місцем проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість) та за типами домогосподарств тощо.
Переглянути вміст публікації 96 166.61 133.28 Замовити online
Діяльність підприємств 30.11.2018 збірник Фінанси Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
У збірнику наведено інформацію про доходи та видатки зведеного бюджету області, а також доходи та видатки місцевих бюджетів, кількість банківських установ, вимоги банків за кредитами, наданими суб`єктам господарювання і фізичним особам, вклади населення в установи комерційних банків. Також містить дані про необоротні та оборотні активи, фінансові ресурси, стан взаєморозрахунків підприємств, фінансові результати діяльності підприємств, показники рівня рентабельності операційної діяльності. В окремих випадках показники наведено за видами економічної діяльності. Крім того, основні фінансові показники діяльності суб`єктів господарювання представлено в розрізі міст і районів області та за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 109 166.61 133.28 Замовити online
Комплексна статистика 30.11.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–жовтні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 46 0.00 0.00  
Комплексна статистика 30.11.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–жовтень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 95 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 30.11.2018 бюлетень Райони і міста Львівської області у січні–вересні 2018 року Анотація до публікації
Щоквартальне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у районах та містах Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
Переглянути вміст публікації 34 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 30.11.2018 бюлетень Львівська область серед регіонів України у січні–вересні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує економічне та соціальне становище Львівської області в порівнянні з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
Переглянути вміст публікації 50 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 30.11.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–жовтні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 24 0.00 0.00  
Ринок праці 30.11.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 листопада 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 28 88.25 70.60 Замовити online
Ринок праці 28.11.2018 бюлетень Кількість найманих працівників та рівень оплати праці в економіці Львівської області у III кварталі 2018 року Анотація до публікації
Дані характеризують кількість найманих працівників в економіці та рівень оплати їх праці, втрати робочого часу, використання табельного фонду робочого часу, обсягів неповної вимушеної й добровільної зайнятості, руху робочої сили. Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності. Окремі показники наведені в розрізі районів та міст обласного значення.
Переглянути вміст публікації 42 88.25 70.60 Замовити online
Діяльність підприємств 23.11.2018 збірник Діяльність суб’єктів господарювання Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
У статистичному збірнику наведено дані про стан та тенденції розвитку суб’єктів господарювання (підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Подано інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання. В окремий розділ виділено статистичні дані про стан і тенденції розвитку суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Окремі показники подано порівняно з загальнодержавними показниками. Дані наведено за видами економічної діяльності (з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності) та адміністративно-територіальними одиницями. Матеріали відображено у таблицях та графіках, подано стислі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 149 282.38 225.91 Замовити online
Промисловість 31.10.2018 збірник Промисловість Львівcької області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Подаються статистичні дані, які характеризують стан та розвиток промисловості області за 2010–2017 роки. У збірнику наведено інформацію щодо кількості промислових підприємств, кількості працівників та їхньої середньомісячної заробітної плати, обсягу та структури реалізованої промислової продукції, індексів промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі, обсягу капітальних та іноземних інвестицій, їхньої структури та динаміки, інноваційної діяльності та фінансових результатів підприємств, основних показників діяльності малих промислових підприємств. В окремих розділах деталізовано інформацію за основними видами промислової діяльності. В останньому розділі для порівняння наведена інформація за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 180 282.38 225.91 Замовити online
Комплексна статистика 31.10.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–вересні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 37 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.10.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–вересень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 70 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 31.10.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–вересні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 24 0.00 0.00  
Ринок праці 31.10.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 жовтня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 28.09.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–серпні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 38 0.00 0.00  
Комплексна статистика 28.09.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–серпень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 62 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 28.09.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–серпні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Ринок праці 28.09.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 вересня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Ринок праці 14.09.2018 збірник Ринок праці у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Висвітлюються питання щодо економічної активності, зайнятості, безробіття, економічної неактивності населення у віці 15-70 років, попиту та пропозиції робочої сили на зареєстрованому ринку праці, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів, умов праці. Інформація наводиться за видами економічної діяльності та адміністративно-територіальними одиницями, а також за статтю, місцевістю, віковими групами, освітою, у розрізі центрів зайнятості, окремі – за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 222 282.38 225.91 Замовити online
Комплексна статистика 05.09.2018 збірник Жінки та чоловіки у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Статистичні показники, представлені у збірнику, відображають реальне становище жінок та чоловіків у суспільстві, дають можливість здійснити всебічний аналіз ґендерної ситуації в області, а також допомагають забезпечити розробку стратегічних рішень ґендерної політики з метою реалізації принципу рівноправності у суспільстві. У збірнику наведено статистичний матеріал щодо співвідношення чисельності жінок та чоловіків, стану їхнього здоров’я, соціального захисту, рівня освіченості, фізичної підготовки, правової поведінки, зайнятості та безробіття у ґендерному аспекті. Інформація представлена у таблицях, графіках і діаграмах. Для порівняння наведені дані за регіонами України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції). Збірник розрахований на широке коло користувачів та буде корисний для всіх, хто цікавиться сучасними проблемами рівноправності жінок та чоловіків.
Переглянути вміст публікації 98 240.00 168.02 Замовити online
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі, якщо вартість не вказана – то ціна договірна.

© ГУСуЛО, 2001-2019
Обов'язкове посилання на джерело