Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікації

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.


    Тип  Сортування Назва  Сортування Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
Капітальні інвестиції 22.06.2018 доповідь Інвестування економіки Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз інвестиційної діяльності в області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Вміщено інформацію про фактично освоєні обсяги капітальних інвестицій, їхню структуру за напрямками освоєння, джерелами фінансування, видами економічної діяльності, індекси капітальних інвестицій, а також обсяги інвестицій у житлове будівництво та на охорону довкілля. Аналізується динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку області: наводяться дані про наявність іноземного капіталу, обсяги надходжень прямих іноземних інвестицій в економіку області, зокрема інвестиції за країнами–інвесторами, видами економічної діяльності, регіонами. Дані аналізуються порівняно з показниками України, інших областей.
Переглянути вміст публікації 19 0.00 0.00  
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 15.06.2018 збірник Зовнішня торгівля Львівської області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Містить статистичну інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами за 2010–2017 роки. Дані наведено за країнами світу, товарними групами та у розподілі за основними видами послуг. Інформацію подано у розрізі районів і міст обласного значення. За окремими показниками наведено міжрегіональні порівняння. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 61 166.61 133.28 Замовити online
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 08.06.2018 доповідь Зовнішня торгівля Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
У доповіді розглянуто основні показники та структурні особливості зовнішньої торгівлі Львівської області у 2017 році. Проведено аналіз товарної та географічної структури експорту-імпорту товарів та видів послуг. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
Переглянути вміст публікації 8 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Львівська область серед регіонів України у січні–березні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить інформацію, що характеризує економічне та соціальне становище Львівської області в порівнянні з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, соціальної сфери, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти та культури, туризму, злочинності, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої торгівлі, зовнішньоекономічної діяльності. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
Переглянути вміст публікації 59 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–квітні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Сільське, лісове та рибне господарство 31.05.2018 доповідь Сільське господарство Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подано комплексний аналіз сільського господарства Львівської області за 2017 рік порівняно з попереднім роком. Наведено статистичну інформацію щодо обсягів сільськогосподарського виробництва, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур в області, кількості сільськогосподарських тварин, обсягів та цін реалізації основних видів продукції сільського господарства, зайнятості та оплати праці в сільському господарстві, промислової переробки сільськогосподарської продукції, капітальних та прямих іноземних інвестицій у сільське господарство.
Переглянути вміст публікації 15 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–квітень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 99 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 31.05.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–квітні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 43 0.00 0.00  
Комплексна статистика 31.05.2018 бюлетень Райони і міста Львівської області у січні–березні 2018 року Анотація до публікації
Щоквартальне видання, яке містить інформацію про соціально-економічну ситуацію у районах та містах Львівської області, що дозволяє здійснити комплексний порівняльний аналіз розвитку регіонів області. За основними показниками здійснено ранжування районів та міст обласного значення.
Переглянути вміст публікації 34 88.25 70.60 Замовити online
Ринок праці 31.05.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 травня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Будівництво 30.05.2018 збірник Будівельна діяльність у Львівській області (за 2017 рік) Анотація до публікації
Вміщено інформацію про будівельну діяльність в області у 2017 році та порівняно з попередніми роками. Наведено статистичні дані в динаміці про прийняття в експлуатацію об'єктів соціальної сфери, нежитлових будівель, інженерних споруд та виробничих потужностей, житлове будівництво. Подані показники, що характеризують роботу будівельних підприємств області, обсяги виконання будівельних робіт, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва. Дані подано у розрізі районів і міст обласного значення, а також регіонів України.
Переглянути вміст публікації 77 166.61 133.28 Замовити online
Ринок праці 25.05.2018 бюлетень Кількість найманих працівників та рівень оплати праці в економіці Львівської області у I кварталі 2018 року Анотація до публікації
Дані характеризують кількість найманих працівників в економіці та рівень оплати їх праці, втрати робочого часу, використання табельного фонду робочого часу, обсягів неповної вимушеної й добровільної зайнятості, руху робочої сили. Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності. Окремі показники наведені в розрізі районів та міст обласного значення.
Переглянути вміст публікації 43 88.25 70.60 Замовити online
Ринок праці 03.05.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 квітня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 27.04.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–березні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Промисловість 27.04.2018 доповідь Промисловість Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Подається комплексний аналіз стану та розвитку промисловості області за 2017 рік. Наведено інформацію про обсяги та структуру реалізованої промислової продукції, індекси промислової продукції, випуск продукції в натуральному виразі загалом та за видами промислової діяльності, зайнятість та оплату праці у промисловості, інвестування тощо. Основні показники порівнюються із загальнодержавними.
Переглянути вміст публікації 27 0.00 0.00  
Комплексна статистика 27.04.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–березні 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 36 0.00 0.00  
Комплексна статистика 27.04.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–березень 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 71 79.28 0.00 Замовити online
Ринок праці 30.03.2018 бюлетень Стан заборгованості з виплати заробітної плати в економіці Львівської області на 1 березня 2018 року Анотація до публікації
Містить дані про обсяги заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій. Показники подаються станом на 1 число кожного місяця за видами економічної діяльності, районами і містами, термінами утворення заборгованості.
Переглянути вміст публікації 27 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 30.03.2018 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–лютому 2018 року Анотація до публікації
Щомісячна доповідь, у якій здійснено аналіз основних тенденцій соціально-економічного становища Львівської області.
Переглянути вміст публікації 34 0.00 0.00  
Комплексна статистика 30.03.2018 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–лютий 2018 року Анотація до публікації
Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань економічного і соціального становища області. Дані подаються в цілому по області, за видами економічної діяльності та за містами обласного значення і районами. Бюлетень складається з аналітичної доповіді й статистичних таблиць.
Переглянути вміст публікації 51 79.28 0.00 Замовити online
Комплексна статистика 30.03.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–лютому 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
Комплексна статистика 16.03.2018 доповідь Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області у 2017 році Анотація до публікації
Наведена інформація про основні тенденції соціального і економічного становища Львівської області. Аналіз подається за розділами: демографія, освіта, зайнятість та ринок праці, доходи населення, житлово–комунальне господарство, правопорушення, споживчі ціни, кількість суб’єктів ЄДРПОУ, промисловість, сільське господарство, інвестиції і будівельна діяльність, транспорт, пошта та зв’язок, наукова діяльність, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, фінансові результати діяльності підприємств. Основні тенденції відображено у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 48   0.00  
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 14.03.2018 бюлетень Співробітництво Львівської області з країнами Європейського Союзу у 2017 році Анотація до публікації
У бюлетені наведено дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами і послугами, обсяги прямих іноземних інвестицій за країнами ЄС у 2017 році порівняно з попередніми роками. Статистичну інформацію з зовнішньої торгівлі товарами і послугами подано у розрізі країн та за структурою, за іноземними інвестиціями – за країнами та видами економічної діяльності. Крім того, подано товарну структуру експорту та імпорту товарів підприємств Львівської області з основними країнами-партнерами Європейського Союзу у 2017 році. Матеріали відображено у таблицях та графіках, надано стислі методологічні пояснення.
Переглянути вміст публікації 24   0.00  
Сільське, лісове та рибне господарство 12.03.2018 бюлетень Стан тваринництва у Львівській області у 2017 році Анотація до публікації
Подаються показники щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та кількості сільськогосподарських тварин за 2017 рік. Дані наводяться в цілому по області, основні показники сільськогосподарських підприємств – за районами.
Переглянути вміст публікації 25 88.25 70.60 Замовити online
Комплексна статистика 28.02.2018 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні 2018 року Анотація до публікації
Бюлетень містить основні показники, що характеризують економічне та соціальне становище Львівської області. Тенденції розвитку наглядно відображені у таблицях та графіках.
Переглянути вміст публікації 23 0.00 0.00  
* –  якщо вартість 0.00, то публікація у вільному доступі, якщо вартість не вказана – то ціна договірна.

© ГУСуЛО, 2001-2018
Обов'язкове посилання на джерело