Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Повідомлення і аналітика
Соціально-економічне
становище регіону »
Експрес-випуски »
Інформація для ЗМІ »
Тенденціїї у графіках »
Для респондентів »
Оголошення »
Статистична інформація »
База даних »
Cтатистика районів
та міст »
Публікації »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |Календар оприлюднення статистичної інформації
Головна Cтатистична інформація »   

Календар оприлюднення статистичної інформації

Календар оприлюднення статистичної інформації
Головного управління статистики у Львівській області
у 2018 році

Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення 24 26 26 24 24 25 24 22 24 24 26 26
Природний рух населення 24 26 26 24 24 25 24 22 24 24 26 26
Міграційний рух населення   26           22        
Населення (1990–2017)           25 27          
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання             6          
Основні показники ринку праці     30     27     28     28
Основні показники ринку праці (2000–2017)     30                  
Зареєстроване безробіття 16                      
Попит та пропозиція робочої сили 16                      
Працевлаштування зареєстрованих безробітних 16                      
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій 16 16 16 17 16 18 17 16 18 17 16 18
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заборгованість із виплати заробітної плати на кінець року   8                    
Заборгованість із виплати заробітної плати   2 5 2 4 4 5 2 3 4 2 3
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2017)     6                  
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати   2 5 3 4 4 4 2 3 4 2 3
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності   2 5 3 4 4 4 2 3 4 2 3
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2017)     6                  
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності   2 5 3 4 4 4 2 3 4 2 3
Кількість, робочий час та оплата праці штатних працівників за видами економічної діяльності   2 5 3 4 4 4 2 3 4 2 3
Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах     2   31     30     30  
Освіта
Дошкільні навчальні заклади (1995–2017)         18              
Загальноосвітні навчальні заклади (1995–2017)       4                
Професійно-технічні навчальні заклади (1995–2017)       4                
Вищі навчальні заклади (1995–2017)     21                  
Охорона здоров'я
Заклади охорони здоров’я (1995–2017)             4          
Медичні кадри (1995–2017)             4          
Захворюваність населення (1995–2017)             4          
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств               6        
Структура сукупних витрат домогосподарств               6        
Структура сукупних ресурсів домогосподарств               6        
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних еквівалентних загальних доходів                     13  
Диференціація життєвого рівня населення                     13  
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах               6        
Соціальний захист
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1995–2017)           20            
Кількість усиновлених дітей (2000–2017)         18              
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995–2017)             10          
Правосуддя та злочинність
Правопорушення (1995–2017)           8            
Культура
Заклади культури та мистецтва (1995–2017)         22              
Засоби масової інформації та книговидання (1995–2017)           22            
Економічна статистика
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   23    
Показники діяльності підприємств за містами обласного значення та районами           26       23    
Показники діяльності суб’єктів господарювання за містами обласного значення та районами                   23    
Показники діяльності суб’єктів господарювання за містами обласного значення та районами                   24    
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості           21       23    
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах           21       23    
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності           21       23    
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності та видами економічної діяльності промисловості                   23    
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності           27     26     27
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності                   23    
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі         15              
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі           18     18     18
Роздрібна торгівля   22 22 24 23 22 24 22 24 24 22 26
Роздрібний товарооборот 24                      
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах       19   27     27     27
Основні показники роздрібної торгівлі (1991–2017)         21              
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів, джерелами фінансування, видами економічної діяльності     2     1   31     30  
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2017)         11              
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2017)         11              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2017)         11              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції ( (1991–2017)           1            
Виробництво сільськогосподарських культур у звітному році             18 17 18 18 19  
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств             18 17 18 18 19  
Виробництво культур зернових і зернобобових у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах             18 17 18 18 19  
Виробництво соняшнику у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах                 18 18 19  
Рослинництво (1995–2017)     28                  
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств                       28
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах                       28
Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур     21                  
Кількість сільськогосподарських тварин 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств         21              
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах         21              
Виробництво основних видів продукції тваринництва 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах 16 14 15 13 16 14 13 14 13 12 14 13
Виробництво продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах по містах обласного значення та районах         21              
Тваринництво (1995–2017)         21              
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами   22 2 24 23 21 23 21 21 24 21 21
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами     22                  
Середні ціни реалізованої продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами (1996–2017)     2                  
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробкою   22 22 24 23 21 23 21 21 24 21 21
Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства   13   24     24     25    
Лісове господарство та мисливство
Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990–2017)       18                
Заготівля ліквідної деревини (2010–2017)       18                
Відтворення лісів (2010–2017)       18                
Загибель лісових насаджень за причинами (2010–2017)       18                
Заготівля деревини за породним складом деревостанів       18                
Заготівля деревини за системами та видами рубок       18                
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2017)       18                
Лісові пожежі по містах обласного значення та районах       18                
Основні показники ведення мисливського господарства (1991–2017)       16                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       16                
Кількість мисливських тварин та їх добування       16                
Енергетика
Використання палива 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
Запаси палива 26 27 27 27 29 26 26 27 26 26 27 26
Використання палива за окремими видами економічної діяльності           22            
Запаси палива           22            
Структура витрат палива за напрямами використання           22            
Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності           26            
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання           26            
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності 29   1 27 30 27 27 29 27 29 28 27
Індекси промислової продукції за видами діяльності     28                  
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року) 29 27 28 27 30 27 27 29 27 29 28 27
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (за періоди з початку року)     1                  
Виробництво промислової продукції за видами 25 27 26 25 25 26 25 27 25 25 26 27
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 5 5 6 4 7 5 5 6 5 4 5 5
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     13                  
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності (2010–2017)           27       31    
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2017)             17          
Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (2013–2017)     1                  
Будівництво
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель по містах обласного значення та районах     13     12     11     11
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010–2017)     2                  
Загальна площа та кількість квартир в прийнятих в експлуатацію житлових будинках (2010–2017)     12                  
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції 29   1   2   2 29 27 29 28 27
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції     29   30   27          
Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції (2010–2017)     1                  
Індекси будівельної продукції за видами 29   1   2   2 29 27 29 28 27
Індекси будівельної продукції за видами     29   30   27          
Індекси будівельної продукції за видами (2010–2017)     1                  
Транспорт
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів 25 23 23 25 24 25 25 23 25 25 23 26
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів 25 23 23 25 24 25 25 23 25 25 23 26
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2017)         15              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2017)         15              
Кількість дорожньо-транспортних пригод та кількість потерпілих у них (2000–2017)         15              
Туризм
Туристичні потоки (2000–2017)         11              
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1995–2017)         11              
Колективні засоби розміщування (2011–2017)         11              
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2018)                     2  
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2017)       26                
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря (1990–2017)       26                
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря       26                
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах       26                
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)       26                
Утворення та поводження з відходами (1995–2017)                 28      
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів         25       28      
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів         25       28      
Утворення відходів по містах обласного значення та районах                 28      
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах                 28      
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах                 28      
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                 28      
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                 28      
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2017)         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності         29              
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2000–2017)         29              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 22 20 23 20 22 20 23 21 20 23 20 21
Товарна структура зовнішньої торгівлі 22 20 23 20 22 20 23 21 20 23 20 21
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   21     22     21     21  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами   21     22     21     21  
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2017)           1            
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2017)         31              
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами           1            
Товарна структура зовнішньої торгівлі           1            
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу         31              
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами         31              
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (2010–2017)     2                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)     2     1   31     30  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу за видами економічної діяльност     2     1   31     30  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності     2     1   31     30  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у містах обласного значення та районах     2     1   31     30  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (обсяг прямих інвестицій в економіці країн світу)     2     1   31     30  
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги до попереднього місяця 15 15 15 16 16 14 13 15 14 16 14 14
Індекси споживчих цін на товари та послуги до грудня попереднього року 15 15 15 16 16 14 13 15 14 16 14 14
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2017 роках (грудень до грудня попереднього року) 15                      
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок за категоріями персоналу (2010–2017)           7            
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2017)           7            
Інноваційна активність промислових підприємств (2007–2017)         10              
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2007–2017)         10              
Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2007–2017)         10              
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку   22     22     22     22  
Кількість засобів фіксованого телефонного зв'язку   22     22     22     22  
Кількість поштових відправлень (2000–2017)   22                    

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2019
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi