Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |Календар оприлюднення статистичної інформації
Головна Cтатистична інформація »   

Календар оприлюднення статистичної інформації

Календар оприлюднення статистичної інформації
Головного управління статистики у Львівській області
у 2019 році

Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення 24 25 25 24 24 25 24 27 24 24 25 24
Природний рух населення 24 25 25 24 24 25 24 27 24 24 25 24
Міграційний рух населення   25 25 24 24 25 24 27 24 24 25 24
Населення (1990-2018)           25 26          
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Економічна активність населення за статтю та місцем проживання             5          
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій 17 18 18 17 16 18 17 19 17 18 18 17
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 3 1 4 2 6 3 3 2 3 3 1 4
Середньооблікова кількість штатних працівників за містами та районами     5     5     4     4
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 3 1 4 2 6 3 3 2 3 3 1 4
Відпрацьований час штатних працівників за містами та районами     5     5     4     4
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня   7                    
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 число 2   5 2 6   3 1 2 2   3
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 число 31       31         31    
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2018)     6                  
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 3 1 4 2 6 3 3 2 3 3 1 4
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за містами та районами     5     5     4     4
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 3 1 4 2 6 3 3 2 3 3 1 4
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010-2018)     6                  
Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності 3 1 4 2 6 3 3 2 3 3 1 4
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності     5     5     4     4
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995-2018)         20              
Заклади загальної середньої освіти (1995-2018)       23                
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995-2018)       23                
Заклади вищої освіти (1995-2018)     22                  
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств             5          
Структура сукупних витрат домогосподарств             5          
Структура сукупних ресурсів домогосподарств             5          
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних еквівалентних загальних доходів                     13  
Диференціація життєвого рівня населення                     13  
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах             5          
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування     21                  
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995-2018)             12          
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (інформація Держстату)       2     10          
Доходи населення (інформація Держстату) 22     26                
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та м           26         4  
Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах, витрати на оплату праці підприємств, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств по містах обласного значення та районах           26         4  
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства                     5  
Кількість субєктів господарювання за видами економічної діяльності                     5  
Кількість суб’єктів господарювання за містами обласного значення та районами                     5  
Фінанси
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності           21         5  
Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           21         5  
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах           21         5  
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності                     5  
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал, поточні зобов`язання і забезпечення) підприємств за видами економічної діяльності                     5  
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005-2018)       5                
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі           19     19     19
Роздрібна торгівля 23 22 22 24 23 24 24 22 24 23 22 24
Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по містах обласного значення та районах       4   18     18     18
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів   26     28     28     26  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності   26     28     28     26  
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування   26     28     28     26  
Капітальні інвестиції   26                    
Індекс капітальних інвестицій         28     28     26  
Капітальні інвестиції за видами активів (2010-2018)         14              
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010-2018)         14              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010-2018)         14              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2018) (остаточні дані)           3            
Виробництво сільськогосподарських культур     28       22 20 19 22 20  
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств     28       22 20 19 22 20  
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах     28       22 20 19 22 20  
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах     28           19 22 20  
Рослинництво (1995-2018)     28                  
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств                       30
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах                       30
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2018 року         29              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2018 року         29              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2018 року         29              
Кількість сільськогосподарських тварин 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Кількість сільськогосподарських тварин         27              
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств         27              
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах у Львівській області         27              
Виробництво основних видів продукції тваринництва 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Виробництво основних видів продукції тваринництва         27              
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств         27              
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах 18 19 19 17 21 19 17 19 17 18 19 17
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах         27              
Тваринництво (1995–2018)         27              
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   22 22 23 22 24 23 21 23 23 21 23
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (2018)     4                  
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996-2018)     4                  
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які безпосередньо їх вирощують та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням   22 22 23 22 24 23 21 23 23 21 23
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   12   23     23     24    
Надходження молока на переробні підприємства   12   23     23     24    
Лісове господарство та мисливство
Реалізація продукції лісового господарства в межах України за видами       19                
Лісозаготівля за видами продукції лісового господарства (2010-2018)       18                
Відтворення лісів (2010-2018)       18                
Загибель лісових насаджень за причинами       18                
Заготівля деревини за породним складом деревостанів       18                
Заготівля деревини за системами та видами рубок       18                
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005-2018)       18                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами (1991-2018)       9                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       9                
Розведення мисливських тварин у розплідниках за видами       9                
Енергетика
Використання палива 28 26 26 26 27 26 26 27 26 28 26 27
Запаси палива 28 26 26 26 27 26 26 27 26 28 26 27
Використання та запаси палива           24            
Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності           26            
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання           26            
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності 29   1 26 29   1 29 27 30 28 30
Індекси промислової продукції за видами діяльності     28       29          
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) 29 27 1 26 29   1 29 27 30 28 30
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)     28       29          
Виробництво промислової продукції за видами 25 27 26 25 27 26 25 28 25 28 26 26
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 9 6 7 4 10 5 9 6 5 7 6 5
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     12                  
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (попередні дані)           26            
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2018 році (остаточні дані)                     5  
Виробництво промислової продукції за видами (2011-2018)             17          
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013-2018)   27                    
Будівництво
Загальна площа прийнятих в експлуатацію нежитлових будівель (нове будівництво) за видами     4                  
Загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель (нове будівництво) у містах обласного значення та районах     13     12     11     11
Прийняття в експлуатацію житлових будівель за видами (2010-2018)     4                  
Загальна площа та кількість квартир прийнятих в експлуатацію житлових будинків (2010-2018)     12                  
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 29   1   2   1 29 27 29 28 30
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами     29   30   29          
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010-2018)     1                  
Індекси будівельної продукції за видами 29   1   2   1 29 27 29 28 30
Індекси будівельної продукції за видами     29   30   29          
Індекси будівельної продукції за видами (2011-2018)     1                  
Транспорт
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2018)         15              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2018)         15              
Туризм
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000-2018)             18          
Колективні засоби розміщування (2011-2018)             30          
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000-2019):                     4  
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря(1990-2018)       26                
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря (1990-2018)       26                
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря       26                
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення по містах обласного значення та районах       26                
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)       26                
Утворення та поводження з відходами (1995-2018)                 27      
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів         28       27      
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів         28       27      
Утворення відходів по містах обласного значення та районах                 27      
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах                 27      
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах                 27      
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                 27      
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                 27      
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2018)         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності         29              
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006-2018)         29              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 22 20 25 22 21 20 23 20 20 22 20 23
Товарна структура зовнішньої торгівлі   20 25 22 21 20 23 20 20 22 20 23
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   20     21     20     20  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами   20     21     20     20  
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2018)           3            
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2018)           3            
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Львівської області     5                  
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (за уточненими даними)           3            
Товарна структура зовнішньої торгівлі (за уточненими даними)           3            
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу           3            
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами           3            
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) (1995-2018)     5                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Львівську область за видами економічної діяльності     5     4     3     3
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Львівську область за видами економічної діяльності     5     4     3     3
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Львівської області в економіці країн світу     5     4     3     3
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Львівської області за видами економічної діяльності (2010-2018)     5                  
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги до попереднього місяця 15 14 14 15 15 14 15 15 13 16 14 13
Індекси споживчих цін на товари та послуги до грудня попереднього року 15 14 14 15 15 14 15 15 13 16 14 13
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2018 роках (грудень до грудня попереднього року) 15                      
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010-2018)         21              
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010—2018)         21              
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку         22     22     21  

© ГУСуЛО, 2001-2020
Обов'язкове посилання на джерело