Facebook  RSS-новини     EN
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротній зв'язок  
Новини »
Статистична інформація »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Cтатистика районів
та міст »
Тематичні розділи »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудитузбільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |Календар оприлюднення статистичної інформації
Головна Cтатистична інформація »   

Календар оприлюднення статистичної інформації

Календар оприлюднення статистичної інформації
Головного управління статистики у Львівській області
у 2020 році

Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення 23 21                    
Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах *             7          
Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та районах *             10          
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах *             7          
Формування приросту (скорочення) чисельності населення по містах обласного значення та районах *             10          
Кількість живонароджень, смертей     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
Кількість живонароджень, смертей *             7          
Кількість живонароджень, смертей *             10          
Кількість померлих за окремими причинами смерті     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
Кількість померлих за окремими причинами смерті *             7          
Кількість померлих за окремими причинами смерті *             10          
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах     23 24 21 23 23 21 23 22 23 23
Населення (1990–2019)         27   1          
Населення (1990–2019)             28          
Міграційний рух населення (2019)           15            
Природний рух населення 23 21                    
Міграційний рух населення 23 21                    
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила за статтю та місцем проживання             6          
Основні показники ринку праці     31     30     29     30
Основні показники ринку праці (2000–2019)     31                  
Зареєстроване безробіття та кількість вакансій 17                      
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 2 3 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності     5     3     3     3
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 2 3 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2
Відпрацьований час штатних працівників за містами обласного значення та районами     5     3     3     3
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Заборгованість із виплати заробітної плати у 2000-2020 роках   10                    
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 число 2   4 1 4 2 3   2 1 2 2
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 число 31           31         31
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати (2002–2019)     6                  
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 2 3 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за містами обласного значення та районами     5     3     3     3
Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 2 3 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності (2010–2019)     6                  
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 2 3 4 1 4 2 3 3 2 2 2 2
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності     5     3     3     3
Освіта
Заклади дошкільної освіти (1995–2019)         22              
Заклади загальної середньої освіти (1995–2019)       24                
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (1995–2019)       24                
Заклади вищої освіти (1995–2019)     25                  
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств             3          
Структура сукупних витрат домогосподарств             3          
Структура сукупних ресурсів домогосподарств             3          
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів                     12  
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах             3          
Диференціація життєвого рівня населення                     12  
Населені пункти та житло
Житловий фонд (1995–2019)             13          
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (інформація Держстату)     31       10          
Доходи населення за регіонами України (інформація Держстату)       30                
Доходи та витрати населення за регіонами України (інформація Держстату) 17                      
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності                   23    
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання за містами обласного значення та районами                   23    
Кількість суб'єктів господарювання, кількість зайнятих та найманих працівників у суб'єктів господарювання, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання з розподілом на суб'єкти великого, середнього, малого та мікропідприємництва                   23    
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності промисловості           26       23    
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           26       23    
Показники діяльності підприємств за містами обласного значення та районами           26       23    
Фінанси
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності           23       23    
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства           23       23    
Фінансові результати до оподаткування підприємств за містами обласного значення та районами           23       23    
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності                   23    
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності                   23    
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності     10     9     8     8
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (2005–2019)       2                
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі           19     18     18
Роздрібна торгівля 23 24 24 23 25 24 23 25 23 23 24 23
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів   26     26     26     26  
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності   26     26     26     26  
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування   26     26     26     26  
Індекс капітальних інвестицій   26     26     26     26  
Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2019)         14              
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування (2010–2019)         14              
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності (2010–2019)         14              
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції (1991–2019)           2            
Виробництво сільськогосподарських культур     27       22 20 21 20 20 21
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств     27       22 20 21 20 20 21
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах за містами обласного значення та районами     27       22 20 21 20 20 21
Виробництво соняшнику у підприємствах за містами обласного значення та районами     27           21 20 20 21
Рослинництво (1995–2019)     27                  
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2019 року         25              
Кількість сільськогосподарських тварин 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Кількість сільськогосподарських тварин         26              
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств         26              
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за містами обласного значення та районами 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах за містами обласного значення та районами         26              
Виробництво основних видів продукції тваринництва 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Виробництво основних видів продукції тваринництва         26              
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств         26              
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за містами обласного значення та районами 21 20 19 21 21 19 20 19 18 22 19 21
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах за містами обласного значення та районами         26              
Тваринництво (1995–2019)         26              
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами   21 24 23 22 24 21 21 22 22 23 22
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (2019)     3                  
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами (1996–2019)     3                  
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням   21 24 23 22 24 21 21 22 22 23 22
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства   11   23     23     23    
Надходження молока на переробні підприємства   11   23     23     23    
Лісове господарство та мисливство
Заготівля деревини за видами лісової продукції (2010–2019)       21                
Реалізація лісової продукції в межах України за видами       22                
Відтворення лісів (2010–2019)       21                
Загибель лісових насаджень за причинами       21                
Заготівля деревини за породним складом деревостанів       21                
Заготівля деревини за системами та видами рубок       21                
Захист лісів від шкідників і хвороб (2005–2019)       21                
Кількість мисливських тварин та їх добування (1991–2019)       8                
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами       8                
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами       8                
Енергетика
Використання палива 28 26 26 27 26 26 27 26 28 28 26 28
Запаси палива 28 26 26 27 26 26 27 26 28 28 26 28
Використання палива за окремими видами економічної діяльності           24            
Запаси палива на початок року           24            
Структура витрат палива за напрямами використання           24            
Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності           25            
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання           25            
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності 28   2 29 28 30 28 31 29 28 27 30
Індекси промислової продукції за видами діяльності     27                  
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року) 28 28 2 29 28 30 28 31 29 28 27 30
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за період з початку року)     27                  
Виробництво промислової продукції за видами 28   2 29 28 30 28 31 29 28 27 30
Виробництво промислової продукції за видами     27                  
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 9 5 6 6 8 4 8 5 7 7 5 7
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності     12                  
Виробництво промислової продукції за видами (2011–2019)                   6    
Індекси промислової продукції за видами діяльності (2013–2019)   28                    
Будівництво
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2019)     12                  
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за містами обласного значення та районами     2   29     31     30  
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2019)     12                  
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, за видами (2018–2019)     12                  
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва (2010-2019)     10                  
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва 29   6 3 7 9 7 5 7 6 5 4
Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за характером будівництва у 2019 році (остаточні дані)     10                  
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 29   6 3 7 9 7 5 7 6 5 4
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році (остаточні дані)     10                  
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами (2010–2019)     10                  
Індекси будівельної продукції за видами 29   6 3 7 9 7 5 7 6 5 4
Індекси будівельної продукції за видами у 2019 році (остаточні дані)     10                  
Індекси будівельної продукції за видами (2011–2019)     10                  
Транспорт
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995–2019)         15              
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995–2019)         15              
Туризм
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму (2000–2019)             17          
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) (2018–2019)           30            
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000–2020)                     4  
Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за містами обласного значення та районами 15     15     15     15    
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання 15     15     15     15    
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2019)       28                
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту у атмосферне повітря (1990–2019)       28                
Викиди основних забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря       28                
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за містами обласного значення та районами       28                
Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря за видами економічної діяльності (секція за КВЕД)       28                
Утворення та поводження з відходами (1995–2019)                 30      
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів         26       30      
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів         26       30      
Утворення відходів за містами обласного значення та районами                 30      
Поводження з відходами за містами обласного значення та районами                 30      
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів за містами обласного значення та районами                 30      
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах                 30      
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів                 30      
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2019)         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за містами обласного значення та районами         29              
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності         29              
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів (2006–2019)         29              
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 21 20 24 22 21 22 21 20 22 21 20 22
Товарна структура зовнішньої торгівлі 21 20 24 22 21 22 21 20 22 21 20 22
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами   20     21     20     20  
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами   20     21     20     20  
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996–2019)           1            
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996–2019)           1            
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в економіці Львівської області     18                  
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (за уточненими даними)           1            
Товарна структура зовнішньої торгівлі (за уточненими даними)           1            
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу           1            
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами           1            
Прямі інвестиції (акціонерний капітал)     18                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Львівську область     18                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу за видами економічної діяльності     18                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Львівську область за видами економічної діяльності     18                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) з Львівської області в економіці країн світу     18                  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Львівської області за видами економічної діяльності     18                  
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги до попереднього місяця 15 14 16 15 15 15 15 14 15 15 13 15
Індекси споживчих цін на товари та послуги до грудня попереднього року 15 14 16 15 15 15 15 14 15 15 13 15
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007–2019 роках (грудень до грудня попереднього року) 15                      
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу (2010–2019)         21              
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (2010–2019)         21              
Інноваційна активність промислових підприємств         12              
Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств         12              
Впровадження інновацій на промислових підприємствах         12              
Інформаційне суспільство
Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку   24                    

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2020
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi