Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |Календар оприлюднення статистичної інформації
Головна Cтатистична інформація »   

Календар оприлюднення статистичної інформації

Календар оприлюднення статистичної інформації
у 2021 році

Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
 
Демографічна та соціальна статистика
Населення та міграція
Чисельність населення 21
(01 – 11. 2020)
23
(01 – 12. 2020)
23
(01. 2021)
22
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
24
(01 – 04. 2021)
22
(01 – 05. 2021)
25
(01 – 06. 2021)
23
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
23
(01 – 09. 2021)
23
(01 – 10. 2021)
-Чисельність населення  
 
23
(на 01. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формування приросту (скорочення) чисельності населення 21
(01 – 11. 2020)
23
(01 – 12. 2020)
23
(01. 2021)
22
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
24
(01 – 04. 2021)
22
(01 – 05. 2021)
25
(01 – 06. 2021)
23
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
23
(01 – 09. 2021)
23
(01 – 10. 2021)
Кількість живонароджених, померлих по містах обласного значення та районах 21
(01 – 11. 2020)
23
(01 – 12. 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість живонароджених, померлих по районах  
 
23
(01. 2021)
22
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
24
(01 – 04. 2021)
22
(01 – 05. 2021)
25
(01 – 06. 2021)
23
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
23
(01 – 09. 2021)
23
(01 – 10. 2021)
Кількість померлих за причинами смерті 21
(01 – 11. 2020)
23
(01 – 12. 2020)
23
(01. 2021)
22
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
24
(01 – 04. 2021)
22
(01 – 05. 2021)
25
(01 – 06. 2021)
23
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
23
(01 – 09. 2021)
23
(01 – 10. 2021)
Кількість прибулих, вибулих по містах обласного значення та районах 21
(01 – 11. 2020)
23
(01 – 12. 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість прибулих, вибулих по районах  
 
23
(01. 2021)
22
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
24
(01 – 04. 2021)
22
(01 – 05. 2021)
25
(01 – 06. 2021)
23
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
23
(01 – 09. 2021)
23
(01 – 10. 2021)
Населення  
 
 
 
27
(1990 – 2020)
15
(1990 – 2020)
27
(1990 – 2020)
 
 
 
 
 
Населення  
 
 
 
 
29
(1990 – 2020)
 
 
 
 
 
 
Міграційний рух населення  
 
 
 
 
15
(2020)
 
 
 
 
 
 
Ринок праці
Зайнятість та безробіття
Робоча сила  
 
30
(01 – 12. 2020)
 
 
30
(01 – 03. 2021)
 
 
30
(01 – 06. 2021)
 
 
30
(01 – 09. 2021)
Робоча сила за статтю та типом місцевості  
 
 
 
 
 
5
(2020)
 
 
 
 
 
Оплата праці та соціально-трудові відносини
Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності 4
(11. 2020)
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Кількість штатних працівників за районами  
 
4
(10 – 12. 2020)
 
 
4
(01 – 03. 2021)
 
 
3
(04 – 06. 2021)
 
 
3
(07 – 09. 2021)
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності 4
(11. 2020)
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Кількість відпрацьованого робочого часу штатними працівниками за містами обласного значення та районами  
 
4
(10 – 12. 2020)
 
 
4
(01 – 03. 2021)
 
 
3
(04 – 06. 2021)
 
 
3
(07 – 09. 2021)
Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 січня  
10
(2000 – 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число  
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Сума заборгованості з виплати заробітної плати на 1 число  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
(11. 2021)
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати  
 
5
(2002 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати 4
(11. 2020)
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за містами обласного значення та районами  
 
4
(10 – 12. 2020)
 
 
4
(01 – 03. 2021)
 
 
3
(04 – 06. 2021)
 
 
3
(07 – 09. 2021)
Середня заробітна плата (номінальна) штатних працівників за видами економічної діяльності 4
(11. 2020)
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності  
 
5
(2010 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності 4
(11. 2020)
2
(12. 2020)
4
(01. 2021)
1
(02. 2021)
5
(03. 2021)
2
(04. 2021)
2
(05. 2021)
2
(06. 2021)
1
(07. 2021)
1
(08. 2021)
2
(09. 2021)
2
(10. 2021)
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності  
 
4
(12. 2020)
 
 
 
1
(03. 2021)
 
 
5
(06. 2021)
 
3
(09. 2021)
Освіта
Заклади дошкільної освіти  
 
 
 
 
3
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
Заклади загальної середньої освіти  
 
 
26
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Заклади професійної (професійно-технічної) освіти  
 
 
26
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Заклади вищої та фахової передвищої освіти  
 
 
 
11
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Доходи та умови життя
Характеристика домогосподарств  
 
 
 
 
 
5
(2020)
 
 
 
 
 
Структура сукупних витрат домогосподарств  
 
 
 
 
 
5
(2020)
 
 
 
 
 
Структура сукупних ресурсів домогосподарств  
 
 
 
 
 
5
(2020)
 
 
 
 
 
Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
(2020)
 
Диференціація життєвого рівня населення  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
(2020)
 
Споживання продуктів харчування в домогосподарствах  
 
 
 
 
 
5
(2020)
 
 
 
 
 
Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування  
 
22
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Населені пункти та житло
Житловий фонд  
 
 
 
 
 
13
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
Економічна статистика
Національні рахунки
Валовий регіональний продукт (інформація Держстату)  
 
31
(2004 – 2019)
 
 
 
9
(2004 – 2020)
 
 
 
 
 
Доходи населення за регіонами України (інформація Держстату) 20
(2002 – 2019)
 
 
30
(2002 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Економічна діяльність
Діяльність підприємств
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районами  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Фінанси
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
22
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства  
 
 
 
 
22
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Фінансові результати до оподаткування підприємств за містами обласного значення та районами  
 
 
 
 
22
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020)
 
 
Показники балансу (необоротні та оборотні активи, власний капітал та зобов'язання) підприємств за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
 
 
 
 
22
(2020)
 
 
Послуги
Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності  
 
10
(10 – 12. 2020)
 
 
9
(01 – 03. 2021)
 
 
8
(04 – 06. 2021)
 
 
8
(07 – 09. 2021)
Внутрішня торгівля
Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі  
 
 
2
(2005 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі  
 
31
(01 – 12. 2020)
 
 
16
(01 – 03. 2021)
 
 
16
(01 – 06. 2021)
 
 
16
(01 – 09. 2021)
Роздрібна торгівля 25
(01 – 12. 2020)
24
(01. 2021)
24
(01 – 02. 2021)
22
(01 – 03. 2021)
25
(01 – 04. 2021)
24
(01 – 05. 2021)
22
(01 – 06. 2021)
26
(01 – 07. 2021)
22
(01 – 08. 2021)
25
(01 – 09. 2021)
24
(01 – 10. 2021)
22
(01 – 11. 2021)
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції за видами активів  
26
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
 
26
(01 – 03. 2021)
 
 
26
(01 – 06. 2021)
 
 
26
(01 – 09. 2021)
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  
26
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
 
26
(01 – 03. 2021)
 
 
26
(01 – 06. 2021)
 
 
26
(01 – 09. 2021)
 
Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  
26
(01 – 12. 2020)
 
 
26
(01 – 03. 2021)
 
 
26
(01 – 06. 2021)
 
 
26
(01 – 09. 2021)
 
Індекс капітальних інвестицій (до відповідного періоду попереднього року)  
26
(01 – 12. 2020)
 
 
26
(01 – 03. 2021)
 
 
26
(01 – 06. 2021)
 
 
26
(01 – 09. 2021)
 
Капітальні інвестиції за видами активів  
 
 
 
14
(2010 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності  
 
 
 
14
(2010 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Сільське, лісове та рибне господарство
Сільське господарство
Індекси сільськогосподарської продукції  
 
 
 
 
2
(2010 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Виробництво сільськогосподарських культур  
 
 
28
(2020)
 
 
20
(на 01.07. 2021)
20
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
19
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств  
 
 
28
(2020)
 
 
20
(на 01.07. 2021)
20
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
19
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах по містах обласного значення та районах  
 
 
28
(2020)
 
 
20
(на 01.07. 2021)
20
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
19
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Виробництво соняшнику у підприємствах по містах обласного значення та районах  
 
 
28
(2020)
 
 
 
 
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
19
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Рослинництво  
 
 
28
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм за категоріями господарств  
19
(на 01.01. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах по містах обласного значення та районах  
19
(на 01.01. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внесення мінеральних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року  
 
 
 
25
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Внесення органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур 2020 року  
 
 
 
25
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Застосування пестицидів під урожай сільськогосподарських культур 2020 року  
 
 
 
25
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість сільськогосподарських тварин 21
(на 01.01. 2021)
19
(на 01.02. 2021)
19
(на 01.03. 2021)
19
(на 01.04. 2021)
20
(на 01.05. 2021)
18
(на 01.06. 2021)
19
(на 01.07. 2021)
19
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
18
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Кількість сільськогосподарських тварин  
 
 
 
26
(на 01.01. 2021) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 21
(на 01.01. 2021)
19
(на 01.02. 2021)
19
(на 01.03. 2021)
19
(на 01.04. 2021)
20
(на 01.05. 2021)
18
(на 01.06. 2021)
19
(на 01.07. 2021)
19
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
18
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  
 
 
 
26
(на 01.01. 2021) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по містах обласного значення та районах 21
(на 01.01. 2021)
 
 
 
26
(на 01.01. 2021) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах  
 
 
19
(на 01.04. 2021)
20
(на 01.05. 2021)
18
(на 01.06. 2021)
19
(на 01.07. 2021)
19
(на 01.08. 2021)
20
(на 01.09. 2021)
20
(на 01.10. 2021)
18
(на 01.11. 2021)
20
(на 01.12. 2021)
Кількість1сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах  
19
(на 01.02. 2021)
 
19
(на 01.02. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість2сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах  
 
19
(на 01.03. 2021)
19
(на 01.03. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво основних видів продукції тваринництва 21
(01 – 12. 2020)
19
(01. 2021)
19
(01 – 02. 2021)
19
(01 – 03. 2021)
20
(01 – 04. 2021)
18
(01 – 05. 2021)
19
(01 – 06. 2021)
19
(01 – 07. 2021)
20
(01 – 08. 2021)
20
(01 – 09. 2021)
18
(01 – 10. 2021)
20
(01 – 11. 2021)
Виробництво основних видів продукції тваринництва  
 
 
 
26
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств 21
(01 – 12. 2020)
19
(01. 2021)
19
(01 – 02. 2021)
19
(01 – 03. 2021)
20
(01 – 04. 2021)
18
(01 – 05. 2021)
19
(01 – 06. 2021)
19
(01 – 07. 2021)
20
(01 – 08. 2021)
20
(01 – 09. 2021)
18
(01 – 10. 2021)
20
(01 – 11. 2021)
Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств  
 
 
 
26
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по містах обласного значення та районах 21
(01 – 12. 2020)
 
 
 
26
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах  
 
 
19
(01 – 03. 2021)
20
(01 – 04. 2021)
18
(01 – 05. 2021)
19
(01 – 06. 2021)
19
(01 – 07. 2021)
20
(01 – 08. 2021)
20
(01 – 09. 2021)
18
(01 – 10. 2021)
20
(01 – 11. 2021)
Виpобництво продукції тваринництва у підприємствах по районах  
19
(01. 2021)
 
19
(01. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
Bиробництво продукції тваринництва у підприємствах по районах  
 
19
(01 – 02. 2021)
19
(01 – 02. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
Тваринництво  
 
 
 
26
(1995–2020)
 
 
 
 
 
 
 
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  
24
(01. 2021)
25
(01 – 02. 2021)
22
(01 – 03. 2021)
25
(01 – 04. 2021)
25
(01 – 05. 2021)
22
(01 – 06. 2021)
25
(01 – 07. 2021)
23
(01 – 08. 2021)
26
(01 – 09. 2021)
24
(01 – 10. 2021)
23
(01 – 11. 2021)
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  
 
2
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середні ціни продукції сільського господарства, реалізованої підприємствами  
 
2
(1996 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням  
23
(на 01.01. 2021)
23
(на 01.03. 2021)
20
(на 01.04. 2021)
24
(на 01.05. 2021)
23
(на 01.06. 2021)
20
(на 01.07. 2021)
20
(на 01.08. 2021)
21
(на 01.09. 2021)
22
(на 01.10. 2021)
22
(на 01.11. 2021)
21
(на 01.12. 2021)
Наявність0культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються його вирощуванням, зберіганням та переробленням  
23
(на 01.02. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства  
9
(2020)
 
22
(01 – 03. 2021)
 
 
22
(01 – 06. 2021)
 
 
25
(01 – 09. 2021)
 
 
Надходження молока на переробні підприємства  
9
(2020)
 
22
(01 – 03. 2021)
 
 
22
(01 – 06. 2021)
 
 
25
(01 – 09. 2021)
 
 
Лісове господарство та мисливство
Відтворення лісів  
 
 
20
(2010 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Загибель лісових насаджень за причинами  
 
 
20
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Захист лісів від шкідників і хвороб  
 
 
20
(2005 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість мисливських тварин та їх добування  
 
 
8
(1991 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість мисливських тварин та їх добування за видами  
 
 
8
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість мисливських тварин у розплідниках та їх передача для заселення у ареалах перебування за видами  
 
 
8
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Енергетика
Використання палива 26
(12. 2020)
26
(01. 2021)
26
(02. 2021)
27
(03. 2021)
26
(04. 2021)
25
(05. 2021)
27
(06. 2021)
26
(07. 2021)
27
(08. 2021)
26
(09. 2021)
26
(10. 2021)
28
(11. 2021)
Запаси палива 26
(12. 2020)
26
(01. 2021)
26
(02. 2021)
27
(03. 2021)
26
(04. 2021)
25
(05. 2021)
27
(06. 2021)
26
(07. 2021)
27
(08. 2021)
26
(09. 2021)
26
(10. 2021)
28
(11. 2021)
Використання палива за окремими видами економічної діяльності  
 
 
 
 
25
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Структура витрат палива за напрямами використання  
 
 
 
 
25
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності  
 
 
 
 
25
(2020)
 
 
 
 
 
 
Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання  
 
 
 
 
25
(2020)
 
 
 
 
 
 
Промисловість
Індекси промислової продукції за видами діяльності 28
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
3
(01. 2021)
28
(01 – 03. 2021)
28
(01 – 04. 2021)
 
1
(01 – 05. 2021)
31
(01 – 07. 2021)
28
(01 – 08. 2021)
28
(01 – 09. 2021)
29
(01 – 10. 2021)
29
(01 – 11. 2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності  
 
29
(01 – 02. 2021)
 
 
 
28
(01 – 06. 2021)
 
 
 
 
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)  
 
1
(01 – 12. 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року) 28
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
3
(01. 2021)
28
(01 – 03. 2021)
28
(01 – 04. 2021)
 
1
(01 – 05. 2021)
31
(01 – 07. 2021)
28
(01 – 08. 2021)
28
(01 – 09. 2021)
29
(01 – 10. 2021)
29
(01 – 11. 2021)
Індекси промислової продукції за видами діяльності (за періоди з початку року)  
 
29
(01 – 02. 2021)
 
 
 
28
(01 – 06. 2021)
 
 
 
 
 
Виробництво промислової продукції за видами 25
(01 – 12. 2020)
26
(01. 2021)
24
(01 – 02. 2021)
23
(01 – 03. 2021)
25
(01 – 04. 2021)
25
(01 – 05. 2021)
23
(01 – 06. 2021)
26
(01 – 07. 2021)
23
(01 – 08. 2021)
25
(01 – 09. 2021)
24
(01 – 10. 2021)
23
(01 – 11. 2021)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності 12
(01 – 11. 2020)
4
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
10
(01. 2021)
6
(01 – 02. 2021)
7
(01 – 03. 2021)
4
(01 – 04. 2021)
9
(01 – 05. 2021)
4
(01 – 06. 2021)
7
(01 – 07. 2021)
6
(01 – 08. 2021)
8
(01 – 09. 2021)
7
(01 – 10. 2021)
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  
 
15
(01 – 12. 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності  
 
 
 
 
25
(2020) (попередні дані)
 
 
 
22
(2020) (остаточні дані)
 
 
Виробництво промислової продукції за видами  
 
 
 
 
 
 
17
(2011 – 2020)
 
 
 
 
Індекси промислової продукції за видами діяльності  
 
1
(2013 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будівництво
Загальна площа нежитлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами  
 
12
(2018 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за містами та районами  
 
1
(2020)
 
28
(01 – 03. 2021)
 
 
27
(01 – 06. 2021)
 
 
26
(01 – 09. 2021)
 
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами  
 
12
(2018 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, їх загальна та житлова площа, за видами  
 
12
(2018 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розподіл обсягів будівельної продукції за характером будівництва  
 
11
(01 – 12. 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розподіл обсягів будівельної продукції за характером будівництва 6
(01 – 11. 2020)
5
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
9
(01. 2021)
6
(01 – 02. 2021)
7
(01 – 03. 2021)
4
(01 – 04. 2021)
7
(01 – 05. 2021)
4
(01 – 06. 2021)
6
(01 – 07. 2021)
6
(01 – 08. 2021)
4
(01 – 09. 2021)
7
(01 – 10. 2021)
Розподіл обсягів будівельної продукції за характером будівництва  
 
11
(2013 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами 6
(01 – 11. 2020)
5
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
9
(01. 2021)
6
(01 – 02. 2021)
7
(01 – 03. 2021)
4
(01 – 04. 2021)
7
(01 – 05. 2021)
4
(01 – 06. 2021)
6
(01 – 07. 2021)
6
(01 – 08. 2021)
4
(01 – 09. 2021)
7
(01 – 10. 2021)
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  
 
11
(01 – 12. 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  
 
11
(2010 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Індекси будівельної продукції за видами 6
(01 – 11. 2020)
5
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
9
(01. 2021)
6
(01 – 02. 2021)
7
(01 – 03. 2021)
4
(01 – 04. 2021)
7
(01 – 05. 2021)
4
(01 – 06. 2021)
6
(01 – 07. 2021)
6
(01 – 08. 2021)
4
(01 – 09. 2021)
7
(01 – 10. 2021)
Індекси будівельної продукції за видами  
 
11
(01 – 12. 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Індекси будівельної продукції за видами  
 
11
(2011 – 2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Транспорт
Вантажні перевезення 28
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
1
(01. 2021)
28
(01 – 03. 2021)
28
(01 – 04. 2021)
30
(01 – 05. 2021)
28
(01 – 06. 2021)
30
(01 – 07. 2021)
28
(01 – 08. 2021)
28
(01 – 09. 2021)
30
(01 – 10. 2021)
29
(01 – 11. 2021)
Вантажні перевезення  
 
30
(01 – 02. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пасажирські перевезення 28
(01 – 12. 2020) (попередні дані)
 
1
(01. 2021)
28
(01 – 03. 2021)
28
(01 – 04. 2021)
30
(01 – 05. 2021)
28
(01 – 06. 2021)
30
(01 – 07. 2021)
28
(01 – 08. 2021)
28
(01 – 09. 2021)
30
(01 – 10. 2021)
29
(01 – 11. 2021)
Пасажирські перевезення  
 
30
(01 – 02. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту  
 
 
 
19
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту  
 
 
 
19
(1995 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Туризм
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму  
 
 
 
 
 
19
(2000 – 2020)
 
 
 
 
 
Колективні засоби розміщування (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб)  
 
 
 
 
30
(2018 – 2020)
 
 
 
 
 
 
Реєстр статистичних одиниць
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по містах обласного значення та районах 15
(01.01. 2021)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за організаційно-правовими формами господарювання 15
(01.01. 2021)
 
 
15
(01.04. 2021)
 
 
13
(01.07. 2021)
 
 
18
(01.10. 2021)
 
 
Кількість юридичних осіб в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України за районами  
 
 
15
(01.04. 2021)
 
 
13
(01.07. 2021)
 
 
18
(01.10. 2021)
 
 
Навколишнє середовище
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  
 
 
29
(1990 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря  
 
 
29
(1990 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів  
 
 
29
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах  
 
 
29
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності  
 
 
29
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів  
 
 
29
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
Утворення та поводження з відходами  
 
 
 
 
 
 
16
(1995 – 2020)
 
 
 
 
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів  
 
 
 
26
(2020) (попередні дані)
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів  
 
 
 
26
(2020) (попередні дані)
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Утворення відходів по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Поводження з відходами по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у місцях видалення відходів по містах обласного значення та районах  
 
 
 
 
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах  
 
 
 
 
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів  
 
 
 
 
 
 
16
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності  
 
 
 
28
(2006 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності  
 
 
 
28
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах  
 
 
 
28
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності  
 
 
 
28
(2020)
 
 
 
 
 
 
 
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності  
 
 
 
28
(2006 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Зовнішньоекономічна діяльність
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 20
(01 – 11. 2020)
22
(2020) (попередні дані)
23
(01. 2021)
20
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
22
(01 – 04. 2021)
21
(01 – 05. 2021)
20
(01 – 06. 2021)
21
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
22
(01 – 09. 2021)
21
(01 – 10. 2021)
Товарна структура зовнішньої торгівлі 20
(01 – 11. 2020)
22
(2020) (попередні дані)
23
(01. 2021)
20
(01 – 02. 2021)
21
(01 – 03. 2021)
22
(01 – 04. 2021)
21
(01 – 05. 2021)
20
(01 – 06. 2021)
21
(01 – 07. 2021)
21
(01 – 08. 2021)
22
(01 – 09. 2021)
21
(01 – 10. 2021)
Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами  
22
(2020)
 
 
21
(01 – 03. 2021)
 
 
20
(01 – 06. 2021)
 
 
22
(01 – 09. 2021)
 
Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами  
22
(2020)
 
 
21
(01 – 03. 2021)
 
 
20
(01 – 06. 2021)
 
 
22
(01 – 09. 2021)
 
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі товарами (1996-2020)  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Динаміка географічної структури зовнішньої торгівлі послугами (1996-2020)  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Товарна структура зовнішньої торгівлі  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами  
 
 
 
 
1
(2020) (остаточні дані)
 
 
 
 
 
 
Ціни
Індекси споживчих цін на товари та послуги до попереднього місяця 14
(12. 2020)
15
(01. 2021)
15
(02. 2021)
15
(03. 2021)
14
(04. 2021)
15
(05. 2021)
15
(06. 2021)
13
(07. 2021)
15
(08. 2021)
13
(09. 2021)
15
(10. 2021)
15
(11. 2021)
Індекси споживчих цін на товари та послуги до грудня попереднього року 14
(12. 2020)
15
(01. 2021)
15
(02. 2021)
15
(03. 2021)
14
(04. 2021)
15
(05. 2021)
15
(06. 2021)
13
(07. 2021)
15
(08. 2021)
13
(09. 2021)
15
(10. 2021)
15
(11. 2021)
Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2007-2020 роках (грудень до грудня попереднього року) 14
(2007 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наука, технології та інновації
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь  
 
 
 
21
(2010 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу  
 
 
 
21
(2010 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 
Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт  
 
 
 
21
(2010 – 2020)
 
 
 
 
 
 
 

Довідково:
Під датою оприлюднення вказано період, за який наведена інформація :
19 - дата оприлюднення
(01-12.20) - період, за який наведена інформація.

© ГУСуЛО, 2001-2022
Обов'язкове посилання на джерело