Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи » Макроекономічні показники » Статистичні терміни

Валовий регіональний продукт
визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності в основних цінах, включаючи чисті податки на продукти.
Доходи населення
включають обсяг нарахованих у грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.
Наявний дохід
– це максимальний обсяг доходів, які можуть бути використані домашніми господарствами на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Вони включають заробітну плату, прибуток, змішаний доход, сальдо доходів від власності, соціальні допомоги, інші одержані поточні трансферти за виключенням сплачених, зокрема поточних податків на доходи та майно.
Реальний наявний дохід
– це наявний дохід, визначений за виключенням впливу цін.Відділ публікаційної та інформаційно-
аналітичної роботи
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-28
Ольга Перестюк
© ГУСуЛО, 2001-2020
Обов'язкове посилання на джерело