Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Інвестиції »
Новини »
Статистичні індикатори »
Статистичні таблиці
та графічні дані »
Графічні дані »
Бази даних »
Публікації »
Методологія »
Контакт »
Населення та міграція »
Ринок праці »
Доходи населення »
Витрати і ресурси
домогосподарств »
Населені пункти та житло »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальна допомога »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Підприємництво »
Фінанси »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Сільське та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Транспорт,
інформаційне суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Енергетика,
навколишнє середовище »
Комплексна статистика »
Місто Львів »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
   Головна Тематичні розділи » Інвестиції, основні засоби » Статистичні терміни

Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції
інвестиції у придбання або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у землю, існуючі будівлі та споруди, нові будівлі, споруди, машини устаткування та інвентар, транспортні засоби, довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, капітальний ремонт та інші необоротні матеріальні активи. До інвестицій в нематеріальні активи належать обсяги інвестицій у придбання або створення власними силами програмного забезпечення, баз даних, прав користування природними ресурсами, майном, прав на комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав. Капітальні інвестиції обліковуются по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою).
Індекс капітальних інвестицій
відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, що обрані для порівняння. Індекс капітальних інвестицій визначається як відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у звітному періоді, продефльованої на відповідні індекси цін, до вартості активів, у які інвестовано кошти у базисному періоді. Індекси обчислено за даними у порівнянних цінах, відповідно до Методики затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 25.12.2009 року №494.
Інвестиції у житлові будівлі
інвестиції у будівництво житлових будівель, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт діючих житлових будівель з урахуванням витрат на придбання та монтаж устатковання, що забезпечує їх функціонування, а також інвестиції у придбання нових житлових будівель, які не були у користуванні, їх окремих частин та незавершених будівництвом об’єктів житла.
Іноземні інвестиції
Пряма інвестиція
це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення інституційної одиниці – резидента однієї країни, здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента (або) нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До категорії прямих інвестицій також відносяться інвестиції, що отримані в результаті укладання концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів перед/до прямими(х) інвесторами(ів). Пряма інвестиція є складовою платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни. Складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції є компетенцією Національного банку України. Державні статистичні спостереження щодо прямих інвестицій здійснюються починаючи з 1994 року. Обстеження з інвестицій зовнішньоекономічної діяльності проводиться за юридичними особами, що отримали інвестиції від зарубіжних партнерів або здійснили інвестиції в економіку країн світу та представництвами нерезидентів в Україні.
Підприємство прямого інвестування
це підприємство, в якому іноземний інвестор є володарем не менш 10% загального обсягу статутного фонду підприємства.
Надходження прямих інвестицій
це пряме збільшення капіталу інвесторів-нерезидентів за рахунок внесків до статутного фонду підприємства або внесків у результаті укладення концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність без урахування переоцінки, переходу прав власності на капітал нерезидента нерезиденту іншої країни та курсової різниці.
Резиденти
юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.
Нерезиденти
юридичні особи та суб’єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.
Переоцінена вартість
вартість необоротних активів після їхньої переоцінки.


  Контакт
Відділ аналізу даних статистики виробництва
Купчик Г.I.,    (032) 258-59-24
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua   

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій   
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi