Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Підприємництво »
Фінанси »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт,інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Фінанси
Головна Тематичні розділи » Фінанси » Статистичні терміни

Фінанси
Фінансові ресурси
це грошові кошти (власні та залучені) господарюючих суб’єктів, які знаходяться в їх розпорядженні та призначенні для виконання зобов’язань і витрат на виробництво.
Фінансовий результат підприємств
це різниця доходу від реалізації продукції продукції підприємств і собівартістю цієї продукції за мінусом податку на додану вартість і сум акцизного збору.
Фінансовий результат від операційної діяльності
це алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
Операційна діяльність
основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Рівень рентабельності операційної діяльності
відношення фінансового результату від операційної діяльності до витрат операційної діяльності, виключаючи собівартість реалізованих товарів.
Інші операційні доходи
це сума інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.
Операційні витрати
включають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів, загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, витрати пов’язані з реалізацією продукції (товарів), собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні борги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства.
Поточні зобов’язання
зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Грошові кошти та їх еквіваленти
еквіваленти – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Фінансові інвестиції
активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Державні фінанси. Бюджет області
Джерелом даних є інформація Головного управління Державного казначейства у Львівській області.
Доходи та видатки бюджету області
це консолідовані суми доходів та витрат місцевих бюджетів з урахуванням обласного. Формування місцевих бюджетів з 2001 року регламентується Бюджетним кодексом.
Доходи бюджету
усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, гранти).
Видатки бюджету
кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених бюджетом (на фінансування соціальної сфери, на соціальний захист населення, на управління та ін.).
Доходи та видатки місцевих бюджетів
це консолідовані суми доходів та видатків районних, міських, селищних та сільських бюджетів з врахуванням обласного. Інформація про доходи та видатки бюджетів подається з урахуванням взаємовідносин з Державним бюджетом України, враховуючи офіційні трансферти: дотації, субвенції.
Дефіцит бюджету
перевищення видатків бюджету над його доходами.Контакт
Державні фінанси
Кредитно-депозитний ринок

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
Мироненко Н.І.,    (032) 258-59-28
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Фінансові результати діяльності підприємств
Відділ аналізу даних статистики фінансів та праці
Бойко Г.М.,    (032) 258-59-27
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi