Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Доходи населення »
Новини »
Статистичні індикатори »
Статистичні таблиці
та графічні дані »
Графічні дані »
Бази даних »
Публікації »
Методологія »
Контакт »
Населення та міграція »
Ринок праці »
Витрати і ресурси
домогосподарств »
Населені пункти та житло »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальна допомога »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Підприємництво »
Фінанси »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Інвестиції »
Сільське та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Транспорт,
інформаційне суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Енергетика,
навколишнє середовище »
Комплексна статистика »
Місто Львів »Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головна Тематичні розділи » Доходи населення» Статистичні терміни

Оплата праці
Показники оплати праці визначаються на підставі даних статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені суб’єкти підприємницької діяльності, бюджетні установи, фінансові й громадські організації (далі – підприємства), які використовують найману працю. До 2009 року включно обстеження не охоплювало працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців, з 2010 року – працівників малих підприємств з кількістю найманих працівників менше 10 осіб і у фізичних осіб-підприємців.
Середньомісячна номінальна заробітна плата
це нарахування працівникам у грошовій та натуральній формі за відпрацьований час або виконану роботу: тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, а також інші види оплати за невідпрацьований час. Включає обов’язкові відрахування із заробітної плати працівників: податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок.

До номінальної заробітної плати не відносяться: грошове забезпечення кадрових військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу, виплати, що здійснюються за рахунок коштів фонду державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, а також сума єдиного внеску, яка сплачується роботодавцем на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Розраховується шляхом ділення нарахованого фонду оплати праці штатних працівників за звітний місяць (період) на середньооблікову кількість штатних працівників та на кількість місяців у періоді.
Індекс реальної заробітної плати
характеризує зміну купівельної спроможності номінальної заробітної плати у звітному періоді порівняно з базисним під впливом зміни цін на споживчі товари та послуги і ставок податку з доходів фізичних осіб та обов’язкових відрахувань. Визначається діленням індексу нарахованої до виплати номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску, утриманого із заробітної плати працівника) на індекс споживчих цін за той же період.
Показники своєчасності виплати заробітної плати визначаються на підставі даних статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", які не враховують найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб – підприємців.
Заборгованість із виплати заробітної плати
це сума своєчасно не виплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам та працюючим за договорами, а також звільненим працівникам.

Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових для всіх працівників відрахувань (податок з доходів фізичних осіб і єдиний внесок працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), строк виплати якої минув до кінця місяця, в якому вона повинна бути виплачена. Дані узгоджуються з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.
Доходи і витрати населення
Доходи населення
включають обсяг нарахованих в грошовій та натуральній формі: заробітної плати, прибутку та змішаного доходу, одержаних доходів від власності, соціальних допомог та інших поточних трансфертів.
Заробітна плата
є первинним доходом домашніх господарств, який включає винагороду у грошовій або натуральній формі, що повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівнику за роботу, виконану у звітному періоді.
Прибуток та змішаний доход
це доход, який одержується фізичними особами в результаті виробничої діяльності за виключенням витрат, пов'язаних із її здійсненням.
Доход від власності
це первинний доход, який одержують власники фінансових активів і матеріальних невироблених активів (землі, майнових прав і т.д.) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Він включає: дивіденди, відсотки від акцій, внесків та договорів оренди земельних ділянок та майна; доходи населення від власності на землю; проценти за вкладами, отримані від банків фізичними особами.
Соціальні допомоги
є одним з основних видів поточних трансфертів, які домашні господарства одержують у грошовій формі для забезпечення потреб, що виникли у зв’язку з певними подіями або обставинами (наприклад, хворобою, безробіттям, виходом на пенсію, житловими умовами, одержанням освіти або сімейними обставинами).
Інші одержані поточні трансферти
включають поточні виплати населенню в грошовій формі (крім соціальних допомог): страхові відшкодування, виплати одноразової матеріальної допомоги працівникам, компенсації тощо.
Соціальні трансферти в натуральній формі
визначаються вартістю товарів та послуг, які надаються домашнім господарствам безкоштовно або за економічно незначущими цінами органами загального державного управління і некомерційними організаціями, що обслуговують домашні господарства (НКОДГ).
Витрати населення
включають: витрати на придбання товарів та послуг; сплачений доход від власності; поточні податки на доходи, майно тощо та інші поточні трансферти.
Витрати на придбання товарів та послуг
є основним видом витрат населення та визначаються як вартість продукції, що:
    - придбана населенням за рахунок власних коштів;
    - одержана в натуральній формі в результаті підприємницької діяльності;
    - отримана у вигляді соціальних трансфертів в натурі від органів державного управління і НКОДГ.
Поточні податки на доходи, майно
відносяться до складу основних видів поточних трансфертів. Це податки, які регулярно сплачуються домашніми господарствами після отримання прибутку та інших доходів у зв’язку з володінням майном тощо.
Інші сплачені поточні трансферти
включають страхові платежі, перекази, штрафи, членські внески у громадські організації тощо.
Реальний наявний доход
це наявний доход, визначений за виключенням впливу цін.


  Контакт
Доходи і витрати населення
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
Мироненко Н.І.,    (032) 258-59-28
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Оплата праці
Відділ аналізу даних статистики фінансів та праці
Туз І.П.,    (032) 258-59-89
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua   

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi