Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Доходи населення »
Витрати і ресурси
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Підприємництво »
Фінанси »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Інвестиції »
Сільське та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Транспорт,інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Енергетика,
навколишнє середовище »
Комплексна статистика »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Графічні дані
   Головна Тематичні розділи »


Графік оновлення графічних даних у 2017 році


  Назва Дата оприлюднення
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  Динаміка прийняття в експлуатацію житла (тис.кв.м загальної площі)   22                    
  Індекси будівельної продукції, у % до попереднього року   24                    
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (у % до відповідного періоду попереднього року)   22     23     22     22  
  Прийняття в експлуатацію житла на 1000 мешканців у містах та районах (кв.м загальної площі)   22                    
  Зміни обороту роздрібної торгівлі та реальної заробітної плати (2000 рік=100%)           16            
  Індекси роздрібного товарообороту підприємств на одну особу (2000 рік = 100%)         19              
  Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (2000 рік = 100%)           16            
  Співвідношення продовольчих та непродовольчих товарів у роздрібному товарообороті підприємств (%)         19              
  Частка продовольчих і непродовольчих товарів в товарообороті оптових організацій         15              
  Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення у 2016 році           30            
  Кількість суб'єктів господарювання на 10 тис. наявного населення у Львівській області                   20    
  Структура обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за основними видами економічної діяльності                   20    
  Частка Львівської області в окремих загальнодержавних показниках діяльності підприємств                   20    
  Частка малих підприємств в економіці Львівської області у 2016 році                   20    
  Індекси використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (2000 = 100%)           16            
  Індекси використання теплоенергії та електроенергії підприємствами області (2000 рік = 100%)           16            
  Індекси реалізації населенню окремих видів палива (2000 = 100%)           16            
  Рівні економічної активності, зайнятості та безробіття у віці 15-70 років по Україні та Львівській області (у %)     30                  
  Видатки місцевих бюджетів на одну особу населення у розрізі районів і міст обласного значення, грн.           29            
  Динаміка зовнішньої торгівлі товарами та послугами           1            
  Динаміка обсягу вкладів населення в установах комерційних банків   24                    
  Динаміка обсягу кредитних вкладень, на кінець року (2000 рік = 100%)   24                    
  Доходи місцевих бюджетів на одну особу в розрізі міст і районів           29            
  Доходи та видатки бюджету області на одну особу, грн.           29            
  Експорт товарів на 1 особу у містах обласного значення та районах           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими групами товарів           1            
  Зовнішня торгівля товарами за окремими країнами           1            
  Індекси обсягів зовнішньої торгівлі (2000 рік=100%)           1            
  Індекси прийняття в експлуатацію житла (2000 рік = 100%)   22                    
  Середній розмір вкладу з розрахунку на одну особу, на кінець року, грн.   24                    
  Частка короткострокових та довгострокових кредитів   24                    
  Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі вкладів населення, на кінець року   24                    
  Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, одиниць на 100 домогосподарств   20                    
  Структура доходів від надання послуг пошти та зв’язку   20                    
  Географічна структура прямих іноземних інвестицій     31                  
  Динаміка прямих іноземних інвестицій в економіку Львівщини, млн.дол.США     31                  
  Індекси капітальних інвестицій (у % до відповідного періоду попереднього року)   27     26     29     27  
  Індекси капітальних інвестицій (у % до попереднього року)         26              
  Капітальні інвестиції на одну особу у містах та районах         26              
  Прямі іноземні інвестиції на 1 особу на початок року за містами і районами     31                  
  Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності         26              
  Кількість відвідувань закладів культури (на 100 осіб населення)         22              
  Забезпеченість населення житлом у районах і містах           29            
  Забезпеченість населення м.Львова житлом (кв.м загальної площі на 1 особу)           29            
  Рівень благоустрою житлового фонду           29            
  Динаміка кількості наявного населення (1990 рік=100%)       18                
  Природний рух населення (на 1000 наявного населення)       18                
  Розподіл народжених за віком матері           12            
  Розподіл постійного населення за окремими віковими групами             27          
  Середній вік населення             27          
  Середня очікувана тривалість життя при народженні               1        
  Смертність дітей у віці до 1 року (на 10 тис. живонароджених)       18                
  Статево-вікова структура населення             27          
  Чисельність наявного населення України         22              
  Динаміка кількості спеціалістів, які виконували наукові та науково-технічні роботи (2000 рік=100%)         15              
  Розподіл загального обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт за джерелами, у % до підсумку         15              
  Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу       4                
  Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (2000 рік = 100%)         5              
  Динаміка середньомісячної заробітної плати у м.Львові (грн.)   20                    
  Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області   20                    
  Темпи зростання номінальної заробітної плати (2000 рік=100%)   20                    
  Кількість учнів (студентів) в розрахунку на 10 тис. населення, осіб   27                    
  Кількість учнів (студентів) з розрахунку на 10 тис. наявного населення м.Львова (осіб)   27                    
  Розподіл спеціалістів, випущених вищими навчальними закладами (%)                       28
  Основні показники охорони здоров’я (на 10 тис. населення)             7          
  Структура обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності, відсотків   27                    
  Коефіцієнт злочинності     30                  
  Структура обсягу реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності           23       20    
  Виробництво зернових і зернобобових культур       14                
  Виробництво картоплі       14                
  Виробництво овочів       14                
  Виробництво цукрових буряків (фабричних)       14                
  Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва (2000 рік = 100%)           15            
  Поголів'я великої рогатої худоби у господарствах області         25              
  Поголів'я птиці у господарствах області         25              
  Поголів'я свиней у господарствах області         25              
  Індекси обсягів вантажообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Індекси обсягів пасажирообороту (2000 рік = 100%)         15              
  Структура вантажообороту та пасажирообороту за видами транспорту         15              
  Динаміка кількості прозміщених у готелях та аналогічних закладах розміщування Львівської області       28                
  Динаміка кількості розміщених у спеціалізованих закладах розміщування       28                
  Розподіл туристів за категоріями (%)       28                
  Зміни споживчих цін (попередній місяць = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Темпи приросту споживчих цін (відповідний місяць попереднього року = 100%) 11 9 13 11 11 12 11 9 12 11 9 12
  Динаміка обсягів експорту та імпорту товарів 17 15 20 18 16 15 17 15 15 18 15 18
  Динаміка народжуваності та смертності населення 19 21 20 19 19 19 19 18 19 19 20 19
  Індекси будівельної продукції (наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 24 24 24 25 25 22 24 22 25 25 22 22
  Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 22 22 24 23 22 21 23 21 23 22 21
  Індекси промислової продукції (відповідний місяць попереднього року = 100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (відповідний період попереднього року=100%) 24 24 24 24 24 23 24 23 22 24 23 22
  Індекси споживчих цін на окремі види послуг (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі групи непродовольчих товарів (2007 рік = 100%) 24                      
  Індекси споживчих цін на окремі продовольчі товари (2007 рік = 100%) 24                      
  Рівні зареєстрованого безробіття по Україні та Львівській області по місяцях (%) 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Динаміка середньої номінальної заробітної плати по Україні та Львівській області 30 28 30 28 30 30 31 31 29 31 30 28
  Зміни споживчих цін та заробітної плати (відповідний місяць попереднього року =100%) 31 28 31 28 31 30 31 31 29 31 30 29
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2017
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій   
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi