Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Переписи
Головна Переписи »


Перепис населення – періодичне суцільне державне статистичне спостереження, що включає в себе збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену дату характеризують чисельність та склад населення країни, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів.

Міжнародний досвід проведення переписів населення переконливо свідчить, що це статистичне спостереження є чи не єдиним засобом отримання найбільш повних і об'єктивних даних про населення.

Дані перепису щодо чисельності населення, його територіального розміщення, національного, мовного, сімейного складу, розподілу за віком, статтю, громадянством, рівнем освіти, джерелами засобів існування, професійною належністю, становищем у занятті, міграційною активністю тощо, у будь-якій країні використовуються як надійне джерело інформаційного забезпечення прогнозування і управління соціально-економічним розвитком, реалізації бюджетного процесу, проведення адміністративно-територіальних реформ, здійснення демографічної політики, регулювання міграційних процесів тощо.

В Україні перший за часів незалежності перепис населення був проведений в грудні 2001 року.

Офіційна сторінка Всеукраїнського перепису населення Всеукраїнський перепис населення 2001
© ГУСуЛО, 2001-2021
Обов'язкове посилання на джерело