Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   RSS-новини
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти   воротний зв'язок  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Електронна бібліотека публікацій »
Для користувачів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Статистична інформація »
Бази даних »
Повідомлення і аналітика »
Тематичні розділи »
Cтатистика районів
та міст »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Регіон у фокусі »
Переписи »
Населення України »
Бібліотека »
Інфографіка »
Ґендерна статистика »
Статистика для школярів »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба  статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікаціїШановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.

  Тип Назва Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
13.10.2021 збірник Довкілля Львівської області (за 2020 рік) Анотація до публікації

Збірник містить інформацію про стан навколишнього природного середовища за 2020 рік та попередні роки, вплив на нього господарської діяльності, використання природних ресурсів, витрати на охорону навколишнього природного середовища. Наведено основні географічні, кліматичні та екологічні характеристики Львівської області, інформацію про надходження забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, використання водних ресурсів, скидання забруднених вод у водні об'єкти, основні показники утворення та поводження з відходами, окремі показники лісового та мисливського господарств. Для порівняння окремі показники наведено за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 135  -  196.00 Замовити online
06.10.2021 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–серпні 2021 року Анотація до публікації

Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 37  -  0.00  
06.10.2021 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–серпень 2021 року Анотація до публікації

Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області: населення та міграції, ринку праці та оплати праці, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, капітальних інвестицій, сільського господарства, енергетики, промисловості, будівництва, транспорту, ЄДРПОУ, споживчих цін.
Переглянути вміст публікації 48   0.00  
04.10.2021 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–серпні 2021 року Анотація до публікації

Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 21  -  0.00  
10.09.2021 збірник Потенціал Львівської області в Україні (за 2020 рік) Анотація до публікації

Збірник містить дані щодо внеску області у загальнодержавні показники соціально-економічного становища за 2020 рік порівняно з попередніми роками. Наведено основні показники, частку в Україні та місце серед регіонів за розділами: населення, ринок праці, доходи та умови життя, житло, освіта, довкілля, валовий регіональний продукт, споживчі ціни, промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, внутрішня та зовнішня торгівля, діяльність підприємств, наука. За низкою окремих показників наведено ранжування регіонів України за 2020 рік. Дані візуалізовано на картах та гістограмах.
Переглянути вміст публікації 87  -  0.00  
09.09.2021 бюлетень Львівська область серед регіонів України у січні–червні 2021 року Анотація до публікації

Бюлетень містить інформацію, що характеризує соціальне та економічне становище Львівської області порівняно з регіонами держави. У розрізі областей України наведені показники демографії, зайнятості та безробіття, оплати праці, освіти, цін, сільського та лісового господарства, викидів забруднюючих речовин, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.
Переглянути вміст публікації 45  -  0.00  
07.09.2021 збірник Населення Львівської області – демографічний щорічник (за 2020 рік) Анотація до публікації

Містить інформацію про чисельність населення та демографічні процеси, які відбувались в області у 2020 році та в попередніх роках. Збірник сформовано за розділами: адміністративно-територіальний устрій, кількість і склад населення, загальні показники природного руху населення, народжуваність, смертність, шлюби та розлучення, міграція, міжрегіональні порівняння. Містить інформацію щодо розрахунків чисельності наявного і постійного населення за статтю та віком, живонароджень, смертей, середньої очікуваної тривалості життя, шлюбів, розірвань шлюбів та міграції населення. Основні показники наведено у розрізі регіонів України.
Переглянути вміст публікації 114  -  196.00 Замовити online
06.09.2021 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–липні 2021 року Анотація до публікації

Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 42  -  0.00  
06.09.2021 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–липень 2021 року Анотація до публікації

Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області: населення та міграції, ринку праці та оплати праці, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, капітальних інвестицій, сільського господарства, енергетики, промисловості, будівництва, транспорту, ЄДРПОУ, споживчих цін.
Переглянути вміст публікації 73   0.00  
02.09.2021 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–липні 2021 року Анотація до публікації

Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 21  -  0.00  
31.08.2021 збірник Ринок праці у Львівській області (за 2020 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено дані щодо робочої сили, зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старшому, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), стану укладання колективних договорів. Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності, за статтю, типом місцевості, віковими групами, освітою, окремі дані подано за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 211  -  250.00 Замовити online
19.08.2021 збірник Статистичний щорічник Львівської області (за 2020 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2020 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, подані у таблицях і графіках, дають можливість здійснити всебічний аналіз соціально-економічних та демографічних процесів області та виявити тенденції, що відбуваються у соціальній сфері та економіці. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники за регіонами України. Щорічник складається з 26 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення та визначення окремих статистичних показників.
Переглянути вміст публікації 348 385.00 320.00 Замовити online
10.08.2021 доповідь Демографічні процеси у Львівській області у 2020 році Анотація до публікації

У доповіді проаналізовано динаміку кількості населення. Висвітлено тенденції формування вікового та статевого складу населення, особливості показників демографічного навантаження населення у віці 15-64 роки, динаміку середнього віку та середньої очікуваної тривалості життя. Описано демографічні зміни народжуваності, смертності, шлюбів та їх розірвань, а також міграційних процесів. Доповідь проілюстровано графіками, діаграмами, доповнено таблицями.
Переглянути вміст публікації 15  -  0.00  
06.08.2021 збірник Львівська область у цифрах /англ./ (за 2020 рік) Анотація до публікації

Видання містить широкий спектр основних статистичних показників, які комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2020 рік порівняно з 2015 та 2010 роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння окремі дані наведено за регіонами України. Передбачено друк у кольорі.
Переглянути вміст публікації 57   0.00  
06.08.2021 збірник Львівська область у цифрах (за 2020 рік) Анотація до публікації

Видання містить широкий спектр основних статистичних показників, які комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2020 рік порівняно з 2015 та 2010 роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння окремі дані наведено за регіонами України. Передбачено друк у кольорі. Збірник публікується також англійською мовою.
Переглянути вміст публікації 57   0.00  
05.08.2021 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні–червні 2021 року Анотація до публікації

Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.
Переглянути вміст публікації 33  -  0.00  
05.08.2021 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень–червень 2021 року Анотація до публікації

Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію з основних питань соціально-економічного становища області: населення та міграції, ринку праці та оплати праці, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, капітальних інвестицій, сільського господарства, енергетики, промисловості, будівництва, транспорту, ЄДРПОУ, споживчих цін.
Переглянути вміст публікації 57   0.00  
03.08.2021 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні–червні 2021 року Анотація до публікації

Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 20  -  0.00  
30.07.2021 збірник Сільське господарство Львівської області (за 2020 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено основні показники, що характеризують стан сільського господарства області за 2020 рік та попередні роки. Надано інформацію щодо виробництва продукції рослинництва та тваринництва, посівних площ, кількості сільськогосподарських тварин у підприємствах та господарствах населення. Для порівняння окремі показники подано за регіонами України. Надано показники щодо обсягів та ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, обсягів реалізації та споживання сільськогосподарської продукції, кількості працівників та середньомісячної номінальної заробітної плати найманих працівників за видами економічної діяльності, виробництва харчових продуктів, капітальних інвестицій. В окремому розділі наведено дані про діяльність фермерських господарств.
Переглянути вміст публікації 141  -  196.00 Замовити online
15.07.2021 доповідь Діяльність підприємств Львівської області у 2020 році Анотація до публікації

У доповіді розглянуто основні показники діяльності підприємств Львівської області у 2020 році. Проведено аналіз кількості, зайнятості, витрат на оплату праці та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг), а також основні фінансові показники діяльності підприємств. Наведено порівняння з загальнодержавними показниками.
Переглянути вміст публікації 8  -  0.00  
*  якщо вартість 0.00, то публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті, якщо вартість не вказана – ціна договірна.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
 Про сайт Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2021
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi