Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи » Макроекономічні показники

Макроекономічні показники

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Інфографіка
09.07.2020 - пресвипуск № 41
За попередніми даними, індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту Львівської області у 2019 році становив 101,8%.
29.04.2020 - пресвипуск № 24
Реальний наявний дохід населення Львівської області у 2019 році відносно 2018 року зріс на 7,2%.
09.07.2019 - експрес-випуск № 140
У 2018 році відносно 2017 року, за попередніми даними, індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у Львівській області становив 105,4%.

 • Таблиця Валовий регіональний продукт (Y)
 • Таблиця Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%) (Y)
 • Таблиця Доходи населення (Y)

Валовий регіональний продукт
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Валовий регіональний продукт, млн грн 416555210361962633297292394690114842147404177243
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн 163532049024387249372873137338453195822170173
Індекс валового регіонального продукту, % до попереднього року 102.3108.7102.098.8100.995.299.3103.8105.6
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%)
  Львівська область
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Усього 102.1101.0100.595.699.8103.2105.9
Сільське, лісове та рибне господарство 103.3100.6105.397.4102.0105.2103.7
добувна промисловість і розроблення кар`єрів 82.5101.4100.196.397.8100.7104.1
переробна промисловість 100.098.3102.090.6101.6106.7104.1
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 125.096.689.9113.9102.1103.589.3
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 56.7114.892.571.690.6125.097.5
Будівництво 80.691.190.5106.0119.2110.2112.1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 105.698.893.573.198.9103.1112.6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 97.5103.299.8107.4104.4102.4101.4
Тимчасове розміщування й організація харчування 117.795.1106.4113.8116.0105.5109.2
Інформація та телекомунікації 102.9107.397.699.8107.9108.8109.7
Фінансова та страхова діяльність 87.7115.499.773.789.8112.2117.0
Операції з нерухомим майном 116.8107.4102.2115.790.196.6114.5
Професійна, наукова та технічна діяльність 112.2103.2108.185.7106.3101.4109.4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 133.591.0121.1102.7111.3100.2105.5
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування 101.699.7113.0108.392.999.0101.9
Освіта 105.1100.3101.0100.895.899.999.4
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 102.997.498.4100.797.799.9100.9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 132.0105.5101.389.4101.3111.899.0
Надання інших видів послуг 97.4101.5103.6101.0100.8109.1108.3
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Доходи населення
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Доходи усього, млн грн 548386360272828757627937897740116285152256189077
Наявний дохід усього, млн грн 42064488335587858762598877491989517113883142941
Наявний дохід на одну особу, грн 165141920421992231382359529542353254498156592
Реальний наявний дохід, у % до попереднього року 113.2107.5112.6106.190.282.0104.7113.2112.9

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Приріст (зниження) валового регіонального продукту (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (Y)
 • Графік Приріст (зниження) реального наявного доходу населення (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура доходів населення за видами (Y)
Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Тема  Національні рахунки (10)


1

1. Доходи та витрати населення Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 36c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2013)


2. Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 51c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2013 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших регіонів України. Крім табличних даних, збірник містить аналітичну частину.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)


3. Доходи та витрати населення Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 32c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2012)


4. Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 52c.

Подаються дані про основні 2 області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2012 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)


5. Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 48c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2011 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)


6. Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)
Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 46c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2010 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)


7. Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2009 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)


8. Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2008 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)


9. Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)
Збірник / За редакцією Матковського С.О. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 55c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)


10. Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 48c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Контакт
Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи
Перестюк О.Л.
  (032) 258-59-28
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
© ГУСуЛО, 2001-2020
Обов'язкове посилання на джерело