Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Корисні ресурси »
Головна Корисні ресурси »
Органи державного управління та місцевого самоврядування
 Львівська обласна державна адміністрація
 Львівська обласна рада
 Львівська міська рада
 Головне управління ДФС у Львівській області
 


. 
Статистичні сайти
 Пiвнiчна Європа    П iвденна Європа    Захiдна Європа    Схiдна Європа  
 Пiвнiчна Америка    Центральна Америка    Пiвденна Америка  
 Африка  
 Азiя  
 Австралія та Океанiя  
 


М i ж н а р о д н i
  Міжнародний статистичний проект грамотності (the International Statistical Literacy Project(ISLP)) під егідою Міжнародної асоціації статистичної освіти (the International Association for Statistical Education(IASE))
  Міжнародний інститут статистичної освіти (США)
  Статистичні програми для PX-файлів сімейства PC-Axis
  Міжнародний блог статистики
  Світ Статистики
  Статистика для школярів та вчителів

Мiжнародний iнститут статистики (ISI)
Iнститут математичної статистики (IMS)
Мiжнародна асоцiацiя статистичних розрахункiв (IASC)
Комiтет президентiв статистичних товариств (COPSS)
Королiвське статистичне товариство
Зiбрання жiнок в статистицi (CAUCUS)
Мiжнародна федерацiя з обробки iнформацiї (IFIP)
Мiжнародний валютний фонд (IMF)
Спецiальний Стандарт Розповсюдження Даних Мiжнародного Валютного Фонду (ССРД МВФ)
Зовнiшньоторговельна органiзацiя Японiї (JETRO)
Органiзацiя економiчного спiвробiтництва i розробок (OECD)
Органiзацiя об`єднаних нацiй (ООН)
Органiзацiя об`єднаних нацiй (ООН). Статистична комісія ООН (UNSD)
Свiтова торговельна органiзацiя (WTO)
Європейська асоцiацiя вiльної торгiвлi (EFTA)
Свiтовий банк
Всесвiтня органiзацiя охорони здоров`я (WHO)
Всесвiтня органiзацiя з туризму (UNWTO)
Мiжнародна енергетична агенцiя (IEA)
ЮНЕСКО
Iнститут статистики ЮНЕСКО
Об'єднана міжнародна економічна комісія у Європі (UNECE)
Статистичне вiдомство європейського спiвтовариства (EUROSTAT)
НАТО
Міждержавний статистичний комітет СНД (CISSTAT)
П i в н i ч н а  Є в р о п а
Бельгiя. Нацiональний iнститут статистики
Великобританiя. Нацiональна статистика
Гренландiя. Статистика Гренландiї
Данiя. Статистика Данiї
Естонiя. Офiс статистики (StD)
Iрландiя. Центральний статистичний офiс (CSO)
Iсландiя. Статистика Iсландiї
Латвiя. Центральне статистичне бюро Латвiї
Литва. Департамент статистики
Нідерланди. Центральне бюро статистики
Нiмеччина. Федеральна статистика
Норвегiя. Статистика Норвегiї
Пiвнiчна Iрландiя. Статистика Пiвнiчної Iрландiї
Фарерськi острови. Статистика Фарерських островів
Фiнляндiя. Статистика Фiнляндiї
Швецiя. Статистика Швецiї
Шотландiя. Урядова статистика
П i в д е н н а  Є в р о п а
Албанія. Нацiональна статистична служба
Грецiя. Нацiональна статистична служба
Iспанiя. Нацiональний iнститут статистики
Iспанiя. Баскський статистичний офiс (EUSTAT)
Iталiя. Нацiональний iнститут статистики (ISTAT)
Кiпр. Статистична служба Республіки Кіпр
Мальта. Центральний офiс статистики
Туреччина. Державний iнститут статистики
Хорватiя. Центральне бюро статистики
Югославiя. Федеральна статистика
З а х i д н а  Є в р о п а
Австрiя. Центральний статистичний офiс
Андорра. Департамент статистики
Люксембург. Статистика Люксембургу
Португалiя. Нацiональний iнститут статистики

Францiя. Нацiональний iнститут статистики i економiчних дослiджень (INSEE)
Францiя. Нацiональний iнститут демографiчних дослiджень (INED)
Швейцарiя. Федеральна статистика
С х i д н а  Є в р о п а
Бiлорусь. Національний статистичний комітет Республіки Білорусь
Болгарiя. Нацiональний iнститут статистики
Молдова. Національне бюро статистики Республіки Молдова
Польща. Центральний статистичний офіс
Росiя. Федеральна служба державної статистики
Румунiя. Нацiональний інститут статистики
Словаччина. Статистичний офiс
Словенiя. Статистичний офiс
Чехiя. Статистичний офiс (CzSO)
Угорщина. Центральний статистичний офiс
Україна. Державна академія статистики, обліку та аудиту (ДАСОА)
Україна. Державна служба статистики
       Головне управління регіональної статистики
       Головне управлiння статистики в АР Крим
       Головне управлiння статистики у Вiнницькiй областi
       Головне управлiння статистики у Волинськiй областi
       Головне управлiння статистики у Донецькiй областi
       Головне управлiння статистики у Днiпропетровськiй областi
       Головне управлiння статистики у Житомирськiй областi
       Головне управлiння статистики у Закарпатськiй областi
       Головне управлiння статистики у Запорiзькiй областi
       Головне управлiння статистики в Iвано-Франкiвськiй областi
       Головне управлiння статистики у Київськiй областi
       Головне управлiння статистики у Кiровоградськiй областi
       Головне управлiння статистики у Луганськiй областi
       Головне управлiння статистики у Миколаївській областi
       Головне управлiння статистики в Одеськiй областi
       Головне управлiння статистики у Полтавськiй областi
       Головне управлiння статистики у Рівненській областi
       Головне управлiння статистики у Сумськiй областi
       Головне управлiння статистики у Тернопільській областi
       Головне управлiння статистики у Харкiвськiй областi
       Головне управлiння статистики у Херсонськiй областi
       Головне управлiння статистики у Хмельницькiй областi
       Головне управлiння статистики у Черкаськiй областi
       Головне управлiння статистики у Чернiвецькiй областi
       Головне управлiння статистики у Чернiгiвськiй областi
       Головне управлiння статистики у мiстi Києвi
       Головне управлiння статистики у мiстi Севастополі
П i в н i ч н а  А м е р и к а
Канада. Статистика Канади
Канада. Iнститут статистики Квебеку
Канада. Статистичне товариство Канади
Канада. Статистика промисловостi
США. Американська статистична асоцiацiя (ASA)
США. Федеральна мiжвiдомча рада зi статистичної стратегiї
США. Бюро економiчного аналiзу
США. Центр економiчних дослiджень - агенцiя Департаменту сiльського господарства
США. Бюро статистики юстицiї
США. Бюро статистики праці
США. Бюро перепису
США. Бюро статистики транспорту
США. Департамент комерцiї
США. Департамент сiльського господарства
США. Національний центр статистики охорони здоров`я
США. Адмiнiстрацiя енергетики
США. Нацiональний центр статистики освiти
Ц е н т р а л ь н а  А м е р и к а
Барбадос. Статистична служба
Коста Рiка. Національний інститут статистики і перепису
Мексика. Нацiональний iнститут статистики, географiї i iнформатики (INEGI)
Сальвадор. Генеральна дирекція статистики і перепису
Сент Луiс. Управлiння статистики
Ямайка. Iнститут статистики
П i в д е н н а  А м е р и к а
Аргентина. Нацiональний iнститут статистики i перепису (INDEC)
Аруба. Центральне статистичне бюро (CBS)
Болiвiя. Нацiональний iнститут статистики (INE)
Бразилiя. Бразилiйський iнститут географiї i статистики (IBGE)
Венесуела. Національний інститут статистики
Гватемала. Нацiональний iнститут статистики
Еквадор. Нацiональний iнститут статистики i перепису (INEC)
Колумбiя. Нацiональне управлiння статистики (DANE)
Парагвай. Управлiння статистики, обстежень та перепису
Перу. Нацiональний iнститут статистики та iнформацiї
Уругвай. Нацiональний iнститут статистики
Чилi. Нацiональний iнститут статистики
А ф р и к а
Алжир. Офiс нацiональної статистики
Бенiн. Національний інститут статистики та економічного аналізу
Ботсвана. Центральний статистичний офiс
Маврикiй. Центральний статистичний офiс
Мавританія. Національний статистичний офіс
Малавi. Нацiональний статистичний офiс
Марокко. Верховна планова комісія
Мозамбiк. Нацiональний iнститут статистики
Пiвденно-африканська республіка (ПАР). Статистика ПАР
Сейшели. Національне статистичне бюро
Тунiс. Нацiональний iнститут статистики
Єгипет. Центральна агенція з мобілізації громадськості та статистики (CAPMAS)
А з i я
Азербайджан. Державний комiтет статистики
Вiрменiя. Національна статистична служба
Грузія. Статистика Грузії
Iзраїль. Центральне статистичне бюро
Iндiя. Мiнiстерство статистики i програмних робiт
Iндiя. Перепис населення
Iндонезiя. Статистика Iндонезiї
Йорданiя. Управлiння статистики
Казахстан. Агенство республiки Казахстан зі статистики
Киргизстан. Нацiональний статистичний комiтет
Китай. Нацiональне бюро статистики
Кувейт. Центральний статистичний офіс
Лiван. Центральне статистичне управління
Малайзiя. Департамент статистики
Макау. Служба статистики та перепису
Палестина. Центральне бюро статистики
Пiвденна Корея. Статистика Південної Кореї
Сiнгапур. Департамент статистики
Таїланд. Національний статистичний офіс
Таджикистан. Державний комітет статистики Республіки Таджикистан
Тайвань. Нацiональна статистика
Тайвань. Головне управлiння бюджету, рахункiв та статистики
Узбекистан. Державний комітет Республіки Узбекистан зі статистики
Фiлiпiни. Нацiональна статистична координацiйна палата
Фiлiпiни. Центр нацiональної статистики
Шрi Ланка. Департамент перепису i статистики
Японiя. Статистичне бюро
А в с т р а л і я  т а  О к е а н i я
Австралiя. Австралiйське бюро статистики (ABS)
Австралiя. Центр економічних і статистичних досліджень (OESR)
Нова Зеландiя. Національний статистичний офіс
Гуам. Бюро статистики і планування
Острови Фіджі. Статистичне бюро
© ГУСуЛО, 2001-2021
Обов'язкове посилання на джерело