Facebook  RSS-новини       English
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Про сайт   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Тематичні розділи
Населення та міграція »
Ринок праці »
Освіта »
Охорона здоров'я
і соціальний захист »
Доходи та умови життя
домогосподарств »
Населені пункти та
житло »
Культура, туризм »
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність »
Макроекономічні
показники »
Діяльність підприємств »
Інвестиції »
Енергетика,
навколишнє середовище»
Сільське, лісове та
рибне господарство »
Промисловість »
Будівництво »
Внутрішня торгівля,
послуги »
Зовнішня торгівля »
Транспорт, інформаційне
суспільство »
Ціни »
Наука, технології та
інновації »
Місто Львів »
Для респондентів »
Оголошення »
СтатБанк »
Повідомлення і аналітика »
Публікації »
Єдиний державний реєстр
підприємств і організацій »
Бібліотека »
Регіон у фокусі »
Інфографіка »
Статистика для дітей і
про дітей »
Переписи »
Населення України »
Міжнародне
співробітництво »
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

 Урядова «гаряча лінія»

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Транскордонне співробітництво

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Наука, технології та інновації
Головна Тематичні розділи » Наука, технології та інновації

Наука, технології та інновації

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Бланки звітності
 • Інфографіка
15.05.2017 - експрес-випуск № 103
У 2016 році організації на виконання наукових досліджень і розробок витратили 264,8 млн.грн, з них 56,9% профінансовано з державного бюджету.
21.04.2016 - експрес-випуск № 88
На 1 січня 2016 року у наукових організаціях Львівщини працювало 4,2 тис. осіб, це на 10,6% менше порівняно з попереднім роком.
15.04.2016 - експрес-випуск № 83
У 2015 році інноваційні заходи здійснювали 19,3% промислових підприємств Львівщини. Було впроваджено 49 нових технологічних процесів, освоєно 251 інноваційний вид продукції.

 • Таблиця Наукові кадри за категоріями персоналу (Y)
 • Таблиця Наукові кадри за рівнем освіти (Y)
 • Таблиця Наукові кадри за галузями наук (Y)
 • Таблиця Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування (Y)
 • Таблиця Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат (Y)
 • Таблиця Інноваційна активність промислових підприємств (Y)

Наукові кадри за категоріями персоналу
  2016
Усього чоловіки жінки
осіб осіб осіб
Львівська область      
Наукові кадри – усього 464826791969
Дослідники 354221741368
Техніки 327143184
Допоміжний персонал 779362417
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Наукові кадри за рівнем освіти
  2016
Усього чоловіки жінки
осіб осіб осіб
Львівська область      
Наукові кадри – усього 464826791969
Доктори наук 47140170
Доктори філософії (кандидати наук) 1413867546
Магістри (спеціалісти) 20171040977
Бакалаври (молодші бакалаври, молодші спеціалісти) 260109151
Виконавці з іншими рівнями освіти 487262225
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Наукові кадри за галузями наук
  2016
Усього чоловіки жінки
осіб осіб осіб
Львівська область      
Наукові кадри – усього 464826791969
У галузі природничих наук (крім медичних та сільськогосподарських) 1618875743
У галузі технічних наук 17871318469
У галузі медичних наук 23359174
У галузі сільськогосподарських наук 400186214
У галузі суспільних наук 22881147
У галузі гуманітарних наук 382160222
Примітки:
Наукові кадри
Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок з урахуванням сумісників.

Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт та джерелами фінансування
  2016
Усього фундаментальні наукові дослідження прикладні наукові дослідження науково-технічні розробки
млн.грн млн.грн млн.грн млн.грн
Львівська область        
Усі джерела фінансування внутрішніх витрат 264.8100.769.394.8
власні кошти 15.50.15.79.7
кошти бюджету 168.698.658.311.7
  кошти державного бюджету 150.791.949.39.5
кошти організацій державного сектору 5.20.31.23.7
кошти організацій підприємницького сектору 60.00.81.557.7
кошти організацій сектору вищої освіти 0.7-0.40.3
кошти приватних некомерційних організацій ----
кошти іноземних джерел 11.40.92.28.3
кошти інших джерел 3.4--3.4

Внутрішні витрати підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами витрат
  Львівська область
млн.грн
2016
Внутрішні витрати – усього 264.8
внутрішні поточні витрати 260.2
  витрати на оплату праці персоналу 168.8
  інші поточні витрати 91.4
капітальні витрати на наукові дослідження і розробки 4.6
  земельні ділянки та споруди -
  устаткування 3.6
  інші капітальні витрати 1.0

Інноваційна активність промислових підприємств
  Львівська область
2013 2014 2015
Кількість інноваційно активних промислових підприємств, одиниць 11612964
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн.грн 849.5731.91193.9
Загальний обсяг витрат на інновації, млн.грн 257.1219.8277.8
Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, одиниць 849961
Впроваджено нових технологічних процесів, процесів 476049
Впроваджено маловідходних і ресурсозберігаючих процесів, процесів 71314
Освоєно виробництво інноваційних видів продукції, найменувань 111132251
Освоєно виробництво нових видів техніки, найменувань 161522
Примітки:
Починаючи з 2015р. обстеження інноваційної активності промислових підприємств проводиться один раз на два роки. Дані наведені за юридичними особами з чисельністю працюючих 50 осіб і більше.

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Розподіл наукових кадрів за рівнем освіти (Y)
 • Графік Розподіл наукових кадрів за галузями наук (Y)
 • Графік Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами фінансування (Y)
 • Графік Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт (Y)
 • Графік Частка інноваційно активних промислових підприємств та обсягу реалізованої інноваційної продукції за окремими видами діяльності (Y)
 • Графік Структура інноваційних витрат у промисловості за джерелами фінансування (Y)
 • Графік Розподіл інноваційно активних промислових підприємств за видами економічної діяльності (Y)

 Розподіл наукових кадрів за рівнем освіти у Львівській області у 2016 році, % Розподіл наукових кадрів за галузями наук у Львівській області у 2016 році, % Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок
за джерелами фінансування у Львівській області у 2016 році, % Розподіл внутрішніх витрат підприємств на виконання наукових досліджень і розробок
за видами робіт у Львівській області у 2016 році, % Частка інноваційно активних промислових підприємств та обсягу реалізованої інноваційної продукції
за окремими видами діяльності у Львівській області у 2015 році, % Структура інноваційних витрат у промисловості
за джерелами фінансування у Львівській області у 2015 році, % Розподіл інноваційно активних промислових підприємств
за видами економічної діяльності у Львівській області у 2015 році, %Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Тема  Наука, технології та інновації (17)


1

1. Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області (2015)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 99c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально–технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається у цілому по області, за типами організацій та секторів науки. Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова та інноваційна діяльність у Львівській області (2015)


2. Наукова діяльність у Львівській області (2014)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається у цілому по області, за типами організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2014)


3. Інноваційна діяльність у Львівській області (2014)
Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 76c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2014)


4. Наукова діяльність у Львівській області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2013)


5. Інноваційна діяльність у Львівській області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 60c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання високих технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2013)


6. Наукова діяльність у Львівській області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2012)


7. Інноваційна діяльність у Львівській області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 65c.

Міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, обсяги реалізації інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Також наводяться статистичні дані про створення та використання високих технологій та об’єктів права інтелектуальної власності на підприємствах Львівщини. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2012)


8. Інноваційна діяльність у Львівській області (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 65c.

У збірнику міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2011)


9. Наукова діяльність на Львівщині (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 77c.

Наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2011)


10. Наукова діяльність на Львівщині (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 77c.

У виданні наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2010)


11. Інноваційна діяльність у Львівській області (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 65c.

У виданні міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2010)


12. Наукова діяльність у Львівській області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 86c.

У виданні наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність у Львівській області (2009)


13. Інноваційна діяльність у Львівській області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 98c.

У виданні міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості. Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності. Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2009)


14. Наукова діяльність на Львівщині (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 85c.

У збірнику наводяться статистичні дані про структуру наукових організацій, чисельність та склад наукового потенціалу, матеріально-технічну базу науки, обсяги фінансування наукових досліджень та розробок. Інформація подається як у цілому по області, так і в розрізі районів і міст обласного значення, форм власності, типів організацій та секторів науки.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2008)


15. Інноваційна діяльність у Львівській області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 100c.

У збірнику міститься інформація про стан інноваційної діяльності промислових підприємств області: кількість інноваційно активних підприємств, обсяг витрат на інноваційну діяльність в промисловості за напрямами та джерелами фінансування, реалізацію інноваційної продукції, впровадження нововведень у промисловості.
Наведені показники, що характеризують патентну і ліцензійну роботу підприємств області: надходження та використання об’єктів інтелектуальної власності та раціоналізаторських пропозицій, витрати, що пов’язані з охороною прав, продаж та придбання ліцензій на об’єкти інтелектуальної власності.
Дані наведені за видами економічної діяльності в розрізі районів та міст обласного значення, а також регіонів України.

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2008)


16. Наукова діяльність на Львівщині (2007)
Збірник / За редакцією Кармазина М.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 80c. 

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Наукова діяльність на Львівщині (2007)


17. Інноваційна діяльність у Львівській області (2007)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 112c. 

Мова: українська
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Інноваційна діяльність у Львівській області (2007)


 Бланки статистичної звітності, інструкції та роз'яснення
1. Форма № 3-наука (річна)
2. Форма № 1-інновація (один раз на два роки)Контакт
Наука
Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики
Рихальська І.С.
  (032) 258-59-78
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua

Інновації
Відділ аналізу даних статистики виробництва
Купчик Г.I.
  (032) 258-59-24
електронна пошта  e-mail: ve@lv.ukrstat.gov.ua
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
  
© ГУСуЛО, 1999-2018
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем
Державна служба статистики України Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi