Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  

Новини
Бібліотека
Про бібліотеку
Партнери
Нові надходження
Українсько-польські та
зарубіжні публікації
Статистичні публікації у відкритому доступі
Пошук публікацій
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Статистика за темами
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi|Бібліотека|Нові надходження
Головна Бібліотека »

Нові надходження


Індекси споживчих цін у Львівській області (2023)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2024. – 68c.

Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку України та Львівської області у 2016-2023 роках. У збірнику наведено інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги. Крім того, представлено дані про середні споживчі ціни на окремі товари (послуги). Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і відповідно до мети спостереження не призначені для інших цілей. Інформація наведена в узагальненому вигляді за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Окремі показники, які ілюструють динаміку зміни цін, візуалізовано за допомогою графіків, діаграм і карт. Для порівняння в окремому розділі наведено індекси споживчих цін та середні ціни на окремі товари (послуги) за регіонами України. У кінці збірника подано методологічні пояснення щодо визначення та розрахунку індексу споживчих цін.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Індекси споживчих цін у Львівській області (2023)


Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2023. – 88c.

Пропонуємо до Вашої уваги третє видання статистичного збірника «Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори». Метою випуску цієї публікації є забезпечення статистичною інформацією, необхідною для розроблення стратегії розвитку прикордонних територій, моніторингу реалізації проєктів транскордонного співробітництва, активізації співпраці між прикордонними регіонами України і Польщі. Інформація, наведена у збірнику, дозволяє проаналізувати і порівняти cоціальні та економічні аспекти життя населення в прикордонних територіях України і Польщі, а саме Львівської області та Підкарпатського і Люблінського воєводств. У збірнику містяться дані щодо демографічної ситуації, ринку праці, доходів населення, житлових умов, освіти, охорони здоров’я, туризму, охорони навколишнього середовища, валового регіонального продукту, споживчих цін на товари і послуги, суб’єктів підприємницької діяльності, сільського господарства, економіки, фінансів підприємств, доходів і видатків місцевих бюджетів. Дані наведено за 2010, 2015, 2020-2021 роки. Публікація збагачена картами та графіками.

Мова: українська, польська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори (2021)


Індекси споживчих цін у Львівській області (2022)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2023. – 66c.

Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку України та Львівської області у 2015-2022 роках. У збірнику наведено інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги. Крім того, представлено дані про середні споживчі ціни на окремі товари (послуги). Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і відповідно до мети спостереження не призначені для інших цілей. Інформація наведена в узагальненому вигляді за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Окремі показники, які ілюструють динаміку зміни цін, візуалізовано за допомогою графіків, діаграм і карт. Для порівняння в окремому розділі наведено індекси споживчих цін та середні ціни на окремі товари (послуги) за регіонами України.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Індекси споживчих цін у Львівській області (2022)


Жінки та чоловіки у Львівській області (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2023. – 132c.

Пропонуємо до Вашої уваги статистичний збірник «Жінки та чоловіки у Львівській області», який підготовлено з урахуванням гендерних індикаторів національних програм щодо цілей сталого розвитку та моніторингу гендерної рівності в Україні. Показники, наведені в публікації, дають змогу проаналізувати відмінності щодо даних народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівнів освіти, зайнятості та безробіття, заробітної плати, злочинності тощо. Для візуалізації основні показники проілюстровано діаграмами, графіками та картами. В окремому розділі наведена інформація, яка допоможе порівняти основні показники щодо жінок і чоловіків за регіонами України. Збірник підготовлений на основі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних, і буде корисний для всіх, кого цікавлять актуальні тенденції соціально-економічного розвитку області в гендерному аспекті.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Жінки та чоловіки у Львівській області (2021)


Домогосподарства Львівської області (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 82c.

У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2016–2021 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, складу та типів домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Основні показники подано за типом місцевості (міська та сільська) та за типами домогосподарств тощо.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Домогосподарства Львівської області (2021)


Статистичний щорічник Львівської області (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 302c.

У збірнику наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2021 році та порівняно з попередніми роками. Статистичні дані, подані у таблицях і графіках, дають можливість здійснити всебічний аналіз соціально-економічних та демографічних процесів області та виявити тенденції, що відбуваються у соціальній сфері та економіці. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції тощо. Щорічник складається з 22 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення та визначення окремих статистичних показників. В окремому розділі для порівняння подаються основні показники за регіонами України. Назви статистичних таблиць та повний зміст видання для зручності іноземних користувачів перекладено англійською мовою.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Статистичний щорічник Львівської області (2021)


Потенціал Львівської області в Україні (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 75c.

Статистичний збірник містить інформацію щодо внеску Львівської області у загальнодержавні показники соціально-економічного розвитку за 2021 рік та попередні роки. Наведено основні показники, частку області в Україні та місце серед регіонів за розділами: населення, ринок праці, доходи та витрати населення, освіта, навколишнє середовище, валовий регіональний продукт, споживчі ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, капітальні інвестиції, зовнішня та внутрішня торгівля. За окремими показниками наведено ранжування регіонів України за 2021 рік. Дані візуалізовано на картах та гістограмах.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Потенціал Львівської області в Україні (2021)


Населення Львівської області – демографічний щорічник (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 85c.

Демографічний щорічник «Населення Львівської області за 2021 рік» містить інформацію про чисельність населення та демографічні процеси, які відбувались в області у 2021 році та в попередніх роках. Збірник сформовано за розділами: адміністративно-територіальний устрій, чисельність населення, загальні показники відтворення населення, народжуваність, смертність, шлюби та їх розірвання, міграція, міжрегіональні порівняння. Містить інформацію щодо розрахунків чисельності наявного і постійного населення за статтю та віком, живонароджень, смертей, середньої очікуваної тривалості життя, шлюбів, розірвань шлюбів та міграції населення. Основні показники наведено у розрізі регіонів України.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Населення Львівської області – демографічний щорічник (2021)


Львівська область у цифрах (2021) / Lviv region in figures (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 52c.

Видання містить широкий спектр статистичних показників, які комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2021 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах. Для порівняння окремі дані наведено за регіонами України.

Мова: англійська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Львівська область у цифрах (2021) / Lviv region in figures (2021)


Ринок праці у Львівській області (2021)

Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2022. – 176c.

У збірнику наведено дані щодо робочої сили, зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старшому, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної) та стану укладання колективних договорів. Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності, за статтю, типом місцевості, віковими групами, освітою, окремі дані подано за районами Львівської області та регіонами України.

Мова: українська
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Ринок праці у Львівській області (2021)

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем