Рубрика «Ґендерна статистика» на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області охоплює великий обсяг статистичних даних із розподілом за статтю. За допомогою абсолютних і відносних статистичних показників можна виявити та охарактеризувати відмінності між жінками та чоловіками, проаналізувати їхнє становище в суспільстві, оцінити можливість осіб обох статей брати рівну участь у більшості сфер суспільного життя.

  Інформацію у рубриці «Ґендерна статистика» подано за такими розділами:

  • характеристика ґендерної статистики, зокрема аналітичний огляд становища жінок та чоловіків у Львівській області, основні засади ґендерної рівності, корисні покликання;
  • база даних показників ґендерної статистики, що вміщує річні дані у динаміці з розподілом за статтю;
  • візуалізація статистичних даних за допомогою діаграм, карт та інфографіки;
  • статистичні публікації.

   
  Статистичні дані згруповано у тематичні блоки: демографічна ситуація, ринок праці, освіта і наука, охорона здоров'я, фізична культура і спорт, злочинність та правосуддя. Дані наведено у динаміці, зокрема щодо населення за 1989-2021 роки.

  Рубрику розроблено на основі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних.