Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook   Twitter   instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
   Корисні ресурси   Мапа сайту   Контакти  
Новини »
Публікації
Каталог »
Календар »
Нові публікації »
Замовлення публікацій »
Статистичні публікації у відкритому доступі »
Для користувачів »
Для респондентів »
Оголошення »
Події »
Бази даних »
Статистична інформація »
Повідомлення і аналітика »
Статистика за темами »
Львівська область
в Україні »
Паспорт області »
Населення України »
Переписи »
Інфографіка »
Ґендерна статистика »
Статистика для школярів »
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) »
Міжнародне
співробітництво »
Анкетні опитування »
Бібліотека »

Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта   Версія для друку
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікації

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.
                   
  Тип Назва Вміст Кількість сторінок Вартість, грн* Замовити
Друкована публікація Електронна версія публікації
07.09.2023 доповідь Сільськогосподарське виробництво у Львівській області у 2022 році Анотація до публікації

У доповіді наведено статистичну інформацію про основні показники сільськогосподарського виробництва в області за 2022 рік у господарствах усіх категорій та у підприємствах.

Доповідь містить дані щодо обсягу продукції сільського господарства, індексів сільськогосподарської продукції, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин.
Переглянути вміст публікації 9  -  0.00  
23.06.2023 збірник Львівська область у транскордонному просторі (за 2021 рік) Анотація до публікації

Пропонуємо до Вашої уваги третє видання статистичного збірника «Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори».

Метою випуску цієї публікації є забезпечення статистичною інформацією, необхідною для розроблення стратегії розвитку прикордонних територій, моніторингу реалізації проєктів транскордонного співробітництва, активізації співпраці між прикордонними регіонами України і Польщі.

Інформація, наведена у збірнику, дозволяє проаналізувати і порівняти cоціальні та економічні аспекти життя населення в прикордонних територіях України і Польщі, а саме Львівської області та Підкарпатського і Люблінського воєводств.

У збірнику містяться дані щодо демографічної ситуації, ринку праці, доходів населення, житлових умов, освіти, охорони здоров’я, туризму, охорони навколишнього середовища, валового регіонального продукту, споживчих цін на товари і послуги, суб’єктів підприємницької діяльності, сільського господарства, економіки, фінансів підприємств, доходів і видатків місцевих бюджетів.

Дані наведено за 2010, 2015, 2020-2021 роки. Публікація збагачена картами та графіками.
Переглянути вміст публікації 88  -  290.00 Замовити
12.04.2023 збірник Індекси споживчих цін у Львівській області (за 2022 рік) Анотація до публікації

Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку України та Львівської області у 2015-2022 роках.

У збірнику наведено інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги. Крім того, представлено дані про середні споживчі ціни на окремі товари (послуги). Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і відповідно до мети спостереження не призначені для інших цілей.

Інформація наведена в узагальненому вигляді за Класифікацією індивідуального споживання за цілями.

Окремі показники, які ілюструють динаміку зміни цін, візуалізовано за допомогою графіків, діаграм і карт.

Для порівняння в окремому розділі наведено індекси споживчих цін та середні ціни на окремі товари (послуги) за регіонами України.

У кінці збірника подано методологічні пояснення щодо визначення та розрахунку індексу споживчих цін.
Переглянути вміст публікації 66  -  230.00 Замовити
07.03.2023 збірник Жінки та чоловіки у Львівській області (за 2021 рік) Анотація до публікації

Пропонуємо до Вашої уваги статистичний збірник «Жінки та чоловіки у Львівській області», який підготовлено з урахуванням гендерних індикаторів національних програм щодо цілей сталого розвитку та моніторингу гендерної рівності в Україні. Показники, наведені в публікації, дають змогу проаналізувати відмінності щодо даних народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівнів освіти, зайнятості та безробіття, заробітної плати, злочинності тощо. Для візуалізації основні показники проілюстровано діаграмами, графіками та картами.

В окремому розділі наведена інформація, яка допоможе порівняти основні показники щодо жінок і чоловіків за регіонами України.

Збірник підготовлений на основі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних, і буде корисний для всіх, кого цікавлять актуальні тенденції соціально-економічного розвитку області в гендерному аспекті.

Більше статистичної інформації Ви можете знайти в рубриці «Гендерна статистика» на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області.
Переглянути вміст публікації 132  -  322.00 Замовити
23.02.2023 доповідь Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2022 році Анотація до публікації

Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року та у динаміці за останнє десятиріччя.

Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги порівняно з груднем попереднього року для населення області та індекси споживчих цін в Україні. Подано вагову структуру щодо споживчих грошових витрат домогосподарств, яка використовується для розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін.

Динаміку індексів споживчих цін на основні групи товарів та послуг візуалізовано на графіках.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.
Переглянути вміст публікації 13  -  0.00  
20.12.2022 збірник Домогосподарства Львівської області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2016–2021 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, складу та типів домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Основні показники подано за типом місцевості (міська та сільська) та за типами домогосподарств тощо.
Переглянути вміст публікації 82  -  180.00 Замовити
14.12.2022 збірник Статистичний щорічник Львівської області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено багатий статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища Львівської області у 2021 році та порівняно з попередніми роками.

Статистичні дані, подані у таблицях і графіках, дають можливість здійснити всебічний аналіз соціально-економічних та демографічних процесів області та виявити тенденції, що відбуваються у соціальній сфері та економіці.

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції тощо. Щорічник складається з 22 розділів. Перед кожним розділом подаються короткі методологічні пояснення та визначення окремих статистичних показників.

В окремому розділі для порівняння подаються основні показники за регіонами України.

Назви статистичних таблиць та повний зміст видання для зручності іноземних користувачів перекладено англійською мовою.
Переглянути вміст публікації 302 420.00 280.00 Замовити
30.09.2022 збірник Потенціал Львівської області в Україні (за 2021 рік) Анотація до публікації

Статистичний збірник містить інформацію щодо внеску Львівської області у загальнодержавні показники соціально-економічного розвитку за 2021 рік та попередні роки.

Наведено основні показники, частку області в Україні та місце серед регіонів за розділами: населення, ринок праці, доходи та витрати населення, освіта, навколишнє середовище, валовий регіональний продукт, споживчі ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, промисловість, сільське та лісове господарство, будівництво, капітальні інвестиції, зовнішня та внутрішня торгівля.

За окремими показниками наведено ранжування регіонів України за 2021 рік. Дані візуалізовано на картах та гістограмах.
Переглянути вміст публікації 75  -  0.00  
09.09.2022 збірник Населення Львівської області – демографічний щорічник (за 2021 рік) Анотація до публікації

Демографічний щорічник «Населення Львівської області за 2021 рік» містить інформацію про чисельність населення та демографічні процеси, які відбувались в області у 2021 році та в попередніх роках.

Збірник сформовано за розділами: адміністративно-територіальний устрій, чисельність населення, загальні показники відтворення населення, народжуваність, смертність, шлюби та їх розірвання, міграція, міжрегіональні порівняння.

Містить інформацію щодо розрахунків чисельності наявного і постійного населення за статтю та віком, живонароджень, смертей, середньої очікуваної тривалості життя, шлюбів, розірвань шлюбів та міграції населення.

Основні показники наведено у розрізі регіонів України.
Переглянути вміст публікації 85  -  180.00 Замовити
31.08.2022 збірник Львівська область у цифрах /англ./ (за 2021 рік) Анотація до публікації

Видання містить широкий спектр статистичних показників, які комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2021 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах.

Для порівняння окремі дані наведено за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 52  -  0.00  
26.08.2022 збірник Ринок праці у Львівській області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено дані щодо робочої сили, зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу робочої сили у віці 15 років і старшому, розмірів номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної) та стану укладання колективних договорів.

Інформація наводиться за видами економічної та промислової діяльності, за статтю, типом місцевості, віковими групами, освітою, окремі дані подано за районами Львівської області та регіонами України.
Переглянути вміст публікації 176  -  230.00 Замовити
18.08.2022 збірник Львівська область у цифрах (за 2021 рік) Анотація до публікації

Видання містить широкий спектр статистичних показників, які комплексно характеризують соціально-економічне становище області за 2021 рік порівняно з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, графіках та діаграмах.

Для порівняння окремі дані наведено за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 54  -  0.00  
29.07.2022 збірник Сільське господарство Львівської області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено основні показники, що характеризують стан сільського господарства області за 2021 рік та попередні роки. Надано інформацію щодо обсягів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, посівних площ, кількості сільсько-господарських тварин у підприємствах та госпо-дарствах населення, щодо ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, обсягів реалізації та споживання сільськогосподарської продукції.

Проаналізовано ресурси галузі, зокрема кількість найманих працівників та середньомісячну номінальну заробітну плату, розподіл підприємств за розміром сільськогосподарських угідь, фінансові результати діяльності, рівень рентабельності та структуру собівартості сільськогосподарської продукції, капітальні інвестиції у сільське господарство.

В окремому розділі наведено основні дані про діяльність фермерських господарств.

Для порівняння окремі показники подано за регіонами України.
Переглянути вміст публікації 102  -  180.00 Замовити
30.06.2022 збірник Зовнішня торгівля Львівської області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У збірнику наведено статистичну інформацію про зовнішньоекономічну діяльність підприємств області, зокрема щодо обсягів експорту та імпорту товарів і послуг за 2021 рік та порівняно з попередніми роками.

Дані про обсяги та структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами подано у розрізі країн світу, товарних груп та видів послуг.

За окремими показниками здійснено міжрегіональні порівняння.
Переглянути вміст публікації 62  -  180.00 Замовити
30.06.2022 збірник Будівництво і капітальні інвестиції у Львівській області (за 2021 рік) Анотація до публікації

У збірнику подано інформацію про будівельну діяльність та розвиток інвестиційних процесів в економіці області у 2021 році та порівняно з попередніми роками.

Наведено статистичні дані про житлове будівництво в динаміці, зокрема кількість збудованих квартир, їх загальну площу та середній розмір, за видами будівель та типом місцевості; показники, що характеризують роботу будівельних підприємств: обсяги виробленої будівельної продукції, індекси будівельної продукції за видами, виробництво продукції для будівництва.

У публікації також подано інформацію щодо інвестиційної діяльності підприємств області: обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх розподіл за видами активів та напрямами, за видами діяльності та джерелами фінансування.

В окремому розділі дані наведено у розрізі регіонів України.
Переглянути вміст публікації 75  -  180.00 Замовити
29.04.2022 доповідь Основні тенденції соціально-економічного розвитку Львівської області у 2021 році Анотація до публікації

У доповіді представлено аналітичний матеріал, який дає змогу дослідити тенденції та закономірності динаміки основних показників соціальної і економічної сфер діяльності області у 2021 році порівняно з попередніми роками. За основними показниками наведено частку та місце області серед регіонів України. Основні тенденції відображено у таблицях та на графіках.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.
Переглянути вміст публікації 54  -  0.00  
16.03.2022 бюлетень Львівська область серед регіонів України у 2021 році Анотація до публікації

Бюлетень містить інформацію, що характеризує соціальне та економічне становище Львівської області порівняно з регіонами держави.

У розрізі областей України наведені показники демографії, зайнятості та безробіття, оплати праці, доходів населення, цін, сільського господарства, промисловості, будівельної діяльності та інвестицій, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За усіма основними показниками здійснено ранжування регіонів України.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.
Переглянути вміст публікації 48  -  0.00  
04.03.2022 бюлетень Соціально-економічні показники Львівської області у січні 2022 року Анотація до публікації

Наглядне щомісячне видання, у якому наведено основну статистичну інформацію з питань соціально-економічного становища області.
Переглянути вміст публікації 21  -  0.00  
04.03.2022 доповідь Про соціально-економічне становище Львівської області у січні 2022 року Анотація до публікації

Щомісячна доповідь, у якій подано оперативну інформацію про соціально-економічне становище Львівської області.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.
Переглянути вміст публікації 42  -  0.00  
04.03.2022 бюлетень Соціально-економічне становище Львівської області за січень 2022 року Анотація до публікації

Щомісячне видання, яке містить оперативну статистичну інформацію щодо соціально-економічного становища області: населення та міграції, ринку праці та оплати праці, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, капітальних інвестицій, сільського господарства, енергетики, промисловості, будівництва, транспорту, ЄДРПОУ, споживчих цін.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.
Переглянути вміст публікації 70  -  0.00  
*  якщо вартість 0.00, то публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті, якщо вартість не вказана – ціна договірна.

 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2023
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем