Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  
Новини
Публікації
Нові публікації
Замовлення публікацій
Статистичні публікації у відкритому доступі
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Статистика за темами
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Нові публікації
Головна Публікації »   

Нові публікації

Шановні користувачі!

Пропонуємо Вам ознайомитись з переліком нових статистичних публікацій (статистичних збірників, бюлетенів та доповідей), виданих Головним управлiнням статистики у Львівськiй областi. Можна переглянути їх короткий зміст, обсяг, вартість у друкованому та електронному вигляді, а також замовити публікації.
         

19.07.2024

Сільськогосподарське виробництво у Львівській області у 2023 році

доповідь
Пропонуємо до вашої уваги аналітичну доповідь «Сільськогосподарське виробництво у Львівській області у 2023 році». У доповіді наведено статистичну інформацію про основні показники сільськогосподарського виробництва в області за 2023 рік у господарствах усіх категорій та у підприємствах.

Доповідь містить дані щодо обсягу продукції сільського господарства, індексів сільськогосподарської продукції, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин.


Кількість сторінок:  9        Переглянути публікацію »
 

11.07.2024

Зовнішня торгівля товарами Львівської області (за 2023 рік)

збірник
Статистичний збірник «Зовнішня торгівля товарами Львівської області» містить дані про зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання області, зокрема щодо обсягів експорту та імпорту товарів за 2023 рік та порівняно з попередніми роками.

Статистична інформація про обсяги та структуру зовнішньої торгівлі товарами наведена за країнами світу, товарними групами, а також щодо торгівлі з країнами Європейського Союзу. В окремому розділі здійснено міжрегіональні порівняння за регіонами України.

Матеріали подані у табличному вигляді та візуалізовані на графіках та діаграмах.

Замовити електронну версію публікації можна на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області.

Більше інформації щодо зовнішньої торгівлі товарами Ви знайдете на вебсайті у розділі Статистика за темами: Зовнішня торгівля.


Кількість сторінок:  71        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації договірна      Замовити публікацію »

29.03.2024

Індекси споживчих цін у Львівській області (за 2023 рік)

збірник
Пропонуємо до Вашої уваги статистичний збірник «Індекси споживчих цін у Львівській області». Збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку України та Львівської області у 2016-2023 роках.

У збірнику наведено інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги. Крім того, представлено дані про середні споживчі ціни на окремі товари (послуги).

Окремі показники, які ілюструють динаміку зміни цін, візуалізовано за допомогою графіків, діаграм і карт. Для порівняння в окремому розділі наведено індекси споживчих цін та середні ціни на окремі товари (послуги) за регіонами України.

У кінці збірника подано методологічні пояснення щодо визначення та розрахунку індексу споживчих цін.

Замовити електронну версію публікації можна на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області.

Більше інформації щодо індексів споживчих цін Ви знайдете на вебсайті у розділі Статистика за темами: Ціни.


Кількість сторінок:  68        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації договірна      Замовити публікацію »

26.02.2024

Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2023 році

доповідь
Пропонуємо до вашої уваги аналітичну доповідь «Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2023 році».

Доповідь містить інформацію про цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року та у динаміці з 2015 року.

Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги порівняно з груднем попереднього року для населення області та індекси споживчих цін в Україні. Подано вагову структуру щодо споживчих грошових витрат домогосподарств, яка використовується для розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін.

Динаміку індексів споживчих цін на основні групи товарів та послуг візуалізовано на графіках.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.


Кількість сторінок:  12        Переглянути публікацію »
 

07.09.2023

Сільськогосподарське виробництво у Львівській області у 2022 році

доповідь
У доповіді наведено статистичну інформацію про основні показники сільськогосподарського виробництва в області за 2022 рік у господарствах усіх категорій та у підприємствах.

Доповідь містить дані щодо обсягу продукції сільського господарства, індексів сільськогосподарської продукції, посівних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур, виробництва основних видів продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин.


Кількість сторінок:  9        Переглянути публікацію »
 

23.06.2023

Львівська область у транскордонному просторі (за 2021 рік)

збірник
Пропонуємо до Вашої уваги третє видання статистичного збірника «Львівська область у транскордонному просторі. Статистичні індикатори».

Метою випуску цієї публікації є забезпечення статистичною інформацією, необхідною для розроблення стратегії розвитку прикордонних територій, моніторингу реалізації проєктів транскордонного співробітництва, активізації співпраці між прикордонними регіонами України і Польщі.

Інформація, наведена у збірнику, дозволяє проаналізувати і порівняти cоціальні та економічні аспекти життя населення в прикордонних територіях України і Польщі, а саме Львівської області та Підкарпатського і Люблінського воєводств.

У збірнику містяться дані щодо демографічної ситуації, ринку праці, доходів населення, житлових умов, освіти, охорони здоров’я, туризму, охорони навколишнього середовища, валового регіонального продукту, споживчих цін на товари і послуги, суб’єктів підприємницької діяльності, сільського господарства, економіки, фінансів підприємств, доходів і видатків місцевих бюджетів.

Дані наведено за 2010, 2015, 2020-2021 роки. Публікація збагачена картами та графіками.


Кількість сторінок:  88        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації 290.00      Замовити публікацію »

12.04.2023

Індекси споживчих цін у Львівській області (за 2022 рік)

збірник
Статистичний збірник містить статистичну інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку України та Львівської області у 2015-2022 роках.

У збірнику наведено інформацію про індекси споживчих цін на товари та послуги. Крім того, представлено дані про середні споживчі ціни на окремі товари (послуги). Наведені середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін і відповідно до мети спостереження не призначені для інших цілей.

Інформація наведена в узагальненому вигляді за Класифікацією індивідуального споживання за цілями.

Окремі показники, які ілюструють динаміку зміни цін, візуалізовано за допомогою графіків, діаграм і карт.

Для порівняння в окремому розділі наведено індекси споживчих цін та середні ціни на окремі товари (послуги) за регіонами України.

У кінці збірника подано методологічні пояснення щодо визначення та розрахунку індексу споживчих цін.


Кількість сторінок:  66        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації 230.00      Замовити публікацію »

07.03.2023

Жінки та чоловіки у Львівській області (за 2021 рік)

збірник
Пропонуємо до Вашої уваги статистичний збірник «Жінки та чоловіки у Львівській області», який підготовлено з урахуванням гендерних індикаторів національних програм щодо цілей сталого розвитку та моніторингу гендерної рівності в Україні. Показники, наведені в публікації, дають змогу проаналізувати відмінності щодо даних народжуваності, тривалості життя, захворюваності, рівнів освіти, зайнятості та безробіття, заробітної плати, злочинності тощо. Для візуалізації основні показники проілюстровано діаграмами, графіками та картами.

В окремому розділі наведена інформація, яка допоможе порівняти основні показники щодо жінок і чоловіків за регіонами України.

Збірник підготовлений на основі даних державних статистичних спостережень та адміністративних даних, і буде корисний для всіх, кого цікавлять актуальні тенденції соціально-економічного розвитку області в гендерному аспекті.

Більше статистичної інформації Ви можете знайти в рубриці «Гендерна статистика» на вебсайті Головного управління статистики у Львівській області.


Кількість сторінок:  132        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації 322.00      Замовити публікацію »

23.02.2023

Основні тенденції зміни цін на споживчому ринку Львівської області у 2022 році

доповідь
Містить інформацію, яка характеризує цінові процеси на споживчому ринку Львівської області та України у грудні 2022 року порівняно з груднем 2021 року та у динаміці за останнє десятиріччя.

Наведено зміни цін на основні споживчі товари та послуги порівняно з груднем попереднього року для населення області та індекси споживчих цін в Україні. Подано вагову структуру щодо споживчих грошових витрат домогосподарств, яка використовується для розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано внесок основних груп товарів і послуг у величину індексу споживчих цін.

Динаміку індексів споживчих цін на основні групи товарів та послуг візуалізовано на графіках.

Публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті.


Кількість сторінок:  13        Переглянути публікацію »
 

20.12.2022

Домогосподарства Львівської області (за 2021 рік)

збірник
У публікації наведено підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за 2016–2021 роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого рівня населення, складу та типів домогосподарств, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарства, наявності в ньому дітей та за іншими соціально-економічними ознаками.

Подано характеристику споживчих, грошових і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел існування домогосподарств кожної групи. Основні показники подано за типом місцевості (міська та сільська) та за типами домогосподарств тощо.


Кількість сторінок:  82        Переглянути публікацію »
Вартість, грн:*    Електронна версія публікації 180.00      Замовити публікацію »

*  якщо вартість 0.00, то публікація розміщена у вільному доступі на вебсайті. 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем