Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи » Макроекономічні показники

Макроекономічні показники

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Інфографіка
08.07.2021 - пресвипуск № 33
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у Львівській області у 2020 році становив 101,8%.
29.04.2021 - пресвипуск № 18
Реальний наявний дохід населення Львівської області, за попередніми даними, у 2020 році відносно 2019 року зріс на 2,1%.
09.07.2020 - пресвипуск № 41
За попередніми даними, індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту Львівської області у 2019 році становив 101,8%.

 • Таблиця Валовий регіональний продукт (Y)
 • Таблиця Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%) (Y)
 • Таблиця Доходи населення (Y)

Валовий регіональний продукт
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Валовий регіональний продукт, млн грн 416555210361962633297292394690114842147308177233214400
Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн 16353204902438724937287313733845319581837016985177
Індекс валового регіонального продукту, % до попереднього року 102.3108.7102.098.8100.995.299.3103.7105.7104.6
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Переглянуті дані регіональних рахунків за 2017-2019 роки (з урахуванням змін у платіжному балансі НБУ).

Індекси валової доданої вартості за видами економічної діяльності (попередній рік=100%)
  Львівська область
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Усього 102.1101.0100.595.699.8103.2105.9104.7
Сільське, лісове та рибне господарство 103.3100.6105.397.4102.0105.2103.7100.2
Добувна промисловість і розроблення кар`єрів 82.5101.4100.196.397.8100.7104.1100.7
Переробна промисловість 100.098.3102.090.6101.6106.7104.199.9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 125.096.689.9113.9102.1103.589.379.5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 56.7114.892.571.690.6125.097.5102.7
Будівництво 80.691.190.5106.0119.2110.2112.1123.8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 105.698.893.573.198.9103.1112.6104.3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 97.5103.299.8107.4104.4102.4101.4102.9
Тимчасове розміщування й організація харчування 117.795.1106.4113.8116.0105.5109.2104.9
Інформація та телекомунікації 102.9107.397.699.8107.9108.8109.7108.9
Фінансова та страхова діяльність 87.7115.499.773.789.8112.2117.0109.1
Операції з нерухомим майном 116.8107.4102.2115.790.196.6114.5112.8
Професійна, наукова та технічна діяльність 112.2103.2108.185.7106.3101.4109.4114.1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 133.591.0121.1102.7111.3100.2105.5113.0
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування 101.699.7113.0108.392.999.0101.9110.6
Освіта 105.1100.3101.0100.895.899.999.499.8
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 102.997.498.4100.797.799.9100.9105.1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 132.0105.5101.389.4101.3111.899.0109.2
Надання інших видів послуг 97.4101.5103.6101.0100.8109.1108.3111.0
Примітки:
Актуалізація інформації вiдбувається із запізненням на рік.

Доходи населення
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доходи усього, млн грн 548386360272828757627937897740116285152256189077216876
Наявний дохід усього, млн грн 42064488335587858762598877491989517113883142941169534
Наявний дохід на одну особу, грн 16514192042199223138235952954235325449815659267353
Реальний наявний дохід, у % до попереднього року 113.2107.5112.6106.190.282.0104.7113.2112.9109.9

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Приріст (зниження) валового регіонального продукту (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура валової доданої вартості за видами економічної діяльності (Y)
 • Графік Приріст (зниження) реального наявного доходу населення (попередній рік=100%) (Y)
 • Графік Структура доходів населення за видами (Y)
Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Тема  Національні рахунки (10)


1

1. Доходи та витрати населення Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 36c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2013)


2. Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2015. – 51c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2013 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших регіонів України. Крім табличних даних, збірник містить аналітичну частину.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2013)


3. Доходи та витрати населення Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 32c.

У збірнику наведено дані щодо обсягів та структури доходів і витрат та заощаджень в динаміці. В окремому розділі подається інформація про показники доходів і витрат населення за регіонами України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Доходи та витрати населення Львівської області (2012)


4. Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2014. – 52c.

Подаються дані про основні 2 області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2012 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2012)


5. Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2013. – 48c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності, структуру та динаміку випуску товарів та послуг, валової доданої вартості. Дані наводяться за 2011 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2011)


6. Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)
Збірник / За редакцією Корисько Г.М. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2012. – 46c.

Подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2010 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2010)


7. Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2009 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2009)


8. Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 54c.

У виданні подаються дані про основні макроекономічні показники області – валовий регіональний продукт та валову додану вартість за видами економічної діяльності. Дані наводяться за 2008 та попередні роки. Окремі показники подаються у порівнянні із загальнодержавними та показниками інших областей України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2008)


9. Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)
Збірник / За редакцією Матковського С.О. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 55c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2007)


10. Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 48c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Валовий регіональний продукт Львівської області (2006)
Відділ публікаційної та інформаційно-
аналітичної роботи
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-28
Ольга Перестюк
© ГУСуЛО, 2001-2022
Обов'язкове посилання на джерело