Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  

Новини
Статистика за темами
Населення та міграція
Ринок праці
Освіта
Охорона здоров'я
і соціальний захист
Доходи та умови життя
домогосподарств
Населені пункти та
житло
Культура, спорт, туризм
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність
Макроекономічні
показники
Діяльність підприємств
Інвестиції
Енергетика, навколишнє
середовище
Сільське, лісове
та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Внутрішня торгівля,
послуги
Зовнішня торгівля
Транспорт
Ціни
Наука, технології та
інновації
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Діяльність підприємств
Головна Статистика за темами » Діяльність підприємств

Діяльність підприємств

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Бланки звітності

4.07.2024
Пресвипуск № 12  Фінансові результати діяльності підприємств Львівської області у 2023 році
Фінансовий результат до оподаткування підприємств Львівської області у 2023 році становив 52,3 млрд грн прибутку (у 2022 році – 25,1 млрд грн прибутку).

25.04.2024
Пресвипуск № 6  Зареєстровані суб`єкти господарювання у Львівській області на 1 квітня 2024 року
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 квітня 2024 року у Львівській області нараховувалось 83,7 тис. юридичних осіб, що на 3,3% більше відносно 1 квітня 2023 року.

23.02.2024
Пресвипуск № 1  Зареєстровані суб`єкти господарювання у Львівській області на 1 січня 2024 року
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) на 1 січня 2024 року у Львівській області нараховувалось 83,0 тис. юридичних осіб, що на 3,1% більше відносно 1 січня 2023 року.

 • Таблиця Окремі показники діяльності суб`єктів господарювання (Y)
 • Таблиця Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб за видами економічної діяльності (Y)
 • Таблиця Фінансові результати діяльності підприємств (Y)

Окремі показники діяльності суб`єктів господарювання
  Львівська область
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Кількість суб`єктів господарювання, одиниць
Усі суб`єкти господарювання 120442114674110948115553124363128597132740
підприємства-юридичні особи 18628155861793319233204802091121186
фізичні особи-підприємці 101814990889301596320103883107686111554
Кількість суб`єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць
Усі суб`єкти господарювання 474453438457494513533
підприємства-юридичні особи 73627176818385
фізичні особи-підприємці 401391367381413430448
Кількість зайнятих працівників, тис. осіб
Усі суб`єкти господарювання 478.9432.2450.0504.7545.8531.2539.7
підприємства-юридичні особи 331.6282.2296.4327.7363.4353.5356.6
фізичні особи-підприємці 147.3150.0153.6177.0182.4177.7183.1
Кількість найманих працівників, тис. осіб
Усі суб`єкти господарювання 370.3329.0351.7403.9433.4419.7422.6
підприємства-юридичні особи 324.9278.1291.2323.2354.9349.7351.1
фізичні особи-підприємці 45.450.960.580.778.570.071.5
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млн грн
Усі суб`єкти господарювання 207671.8235956.5301741.2401549.3466673.3508868.6671575.0
підприємства-юридичні особи 183102.3204777.8262305.2350762.5406547.6440679.9576676.1
фізичні особи-підприємці 24569.531178.739436.050786.860125.768188.794898.9
Примітки:
Дані наведенo без банків та бюджетних установ.

Інформація щодо основних показників діяльності суб`єктів господарювання за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012.

Інформація по фізичних особах-підприємцях сформована на підставі даних Державної податкової служби України.

Інформація за 2021 рік сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.Основні структурні показники діяльності підприємств-юридичних осіб
  Львівська область
Кількість підприємств, одиниць Кількість зайнятих працівників, осіб Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн грн
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Усього 204802091121186363432353520356582406547.6440679.9576676.1
Сільське, лісове та рибне господарство 14041447149914104130041337122394.922902.928590.1
Промисловість 294230323072128060126172128192137949.3150211.6192560.8
Будівництво 20392084214422559207132140124937.324779.131029.1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 522954655712684936705971333158925.2186550.3248550.4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність 84785489320337194911982126858.617219.917467.7
Тимчасове розміщування й організація харчування 79779276310578866484762692.31426.72673.9
Інформація та телекомунікації 9309549766393603768939881.810806.217176.1
Фінансова та страхова діяльність 14916216196710329851026.11005.61079.8
Операції з нерухомим майном 2593251324141126310121108746910.66991.712640.0
Професійна, наукова та технічна діяльність 1519154815339116896886303394.73454.84906.3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1070109110671595215695151494814.75363.36566.0
Освіта 164180165199922261917289.1345.4431.9
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги 4684744685105752235473525866.99316.612478.0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9997108155813111377440.5160.0310.8
Надання інших видів послуг 230218211996792811165.6145.8215.2
Примітки:
Дані наведенo без банків та бюджетних установ.

Статистичні дані щодо основних показників діяльності підприємств за їх розмірами розраховано за критеріями великих, середніх, малих та мікропідприємств, визначеними у Господарському кодексі України в редакції від 22.03.2012р.

Дані наведено відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Інформація за 2021 рік сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України ``Про державну статистику`` щодо конфіденційності статистичної інформації.

Фінансові результати діяльності підприємств
  Львівська область
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Фінансовий результат до оподаткування, млн.грн
  прибуток 9073.310869.513662.117534.423097.720031.236310.945513.364915.7
  збиток 16564.69198.19084.69372.813368.417563.217492.120456.912619.8
  сальдо (-) -7491.31671.44577.58161.69729.32468.018818.825056.452295.9
Питома вага збиткових підприємств, у % до загальної кількості підприємств 25.526.327.926.326.729.928.630.626.8
Примітки:
Дані наведенo без банків.

За 2000-2008 рр. - фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток, збиток).

Інформація за 2021-2023 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

За 2023 рік дані попередні.Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Внесок фізичних осіб-підприємців в основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання (Y)
 • Графік Обсяг реалізованої продукції підприємств за видами економічної діяльності (Y)
 • Графік Частка малого підприємництва в економіці (Y)
Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

АНАЛІТИЧНА ДОПОВІДЬ
  Діяльність підприємств Львівської області у 2020 році


СТАТИСТИЧНІ ЗБІРНИКИ
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності (2011)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності (2010)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності (2009)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності (2007)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Львівської області (2014)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва Львівської області (2013)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2020)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2019)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2018)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2017)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2016)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2015)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2014)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівської області (2013)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів господарювання Львівщини (2012)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів малого підприємництва Львівщини (2012)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів малого підприємництва Львівщини (2011)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Діяльність суб'єктів малого підприємництва Львівщини (2010)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Малі підприємства Львівщини (2009)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Малі підприємства Львівщини (2008)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Малі підприємства Львівщини (2007)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Підприємницька діяльність Львівщини (2008)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Розвиток малого підприємництва Львівщини: статистичний аналіз (Збірник доповідей) (2007)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Розвиток підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності Львівщини: статистичний аналіз (Збірник доповідей) (2007)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Суб'єкти господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Львівській області (2011)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Суб'єкти господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Львівській області (2010)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Суб'єкти господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Львівській області (2009)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Суб'єкти господарської діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України по Львівській області (2008)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2017)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2016)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2015)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2014)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівської області (2013)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2012)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2011)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2010)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2009)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2008)
файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Фінанси Львівщини (2007)

1.Методологічні положення державного статистичного спостереження "Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами"
2.Методологічні положення державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов`язання та фінансові результати підприємств"
3.Методика розрахунку показників державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов’язання та фінансові результати підприємств"
4.Статиcтичні терміни


з/п
Індекс форми Найменування форми Бланк
форми
Роз'яснення, інструкції Надання консультацій
1.01-підприємництво (річна)Структурне обстеження підприємствател. 2585953, 2585935, 2585959
2.02-підприємництво (річна)Cтруктурне обстеження підприємствател. 2585953, 2585935, 2585959
3.01-Б (річна)Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентамител. 2585992, 2585983
4.01-РСО (вд) (один раз на рік)Анкета обстеження економічної діяльності підприємствател. 2585946, 2585953
5.01-РСО (актив) (один раз на рік)Анкета обстеження стану економічної активності підприємствател. 2585946, 2585953Розвиток підприємництва
Відділ аналізу даних економічної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
Фінансові результати діяльності підприємств
Відділ аналізу даних соціальної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-89
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем