Державна служба статистики України
Головне управління статистики у Львівській області
Facebook    Twitter    instagram
Головна
Головна
 Про нас  Діяльність
Головного управління
 Нормативна база Методологія,
класифікації
 Публічна
інформація
Замовлення
інформації
    Корисні ресурси    Мапа сайту    Контакти  

Новини
Статистика за темами
Населення та міграція
Ринок праці
Освіта
Охорона здоров'я
і соціальний захист
Доходи та умови життя
домогосподарств
Населені пункти та
житло
Культура, спорт, туризм
Правосуддя, злочинність
та суспільна діяльність
Макроекономічні
показники
Діяльність підприємств
Інвестиції
Енергетика, навколишнє
середовище
Сільське, лісове
та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Внутрішня торгівля,
послуги
Зовнішня торгівля
Транспорт
Ціни
Наука, технології та
інновації
Для користувачів
Для респондентів
Оголошення
Події
Бази даних
Статистична інформація
Експрес-випуски та пресвипуски
Публікації
Львівська область
в Україні
Паспорт області
Населення України
Інфографіка
Ґендерна статистика
Статистика для школярів
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Міжнародне
співробітництво
Анкетні опитування
Бібліотека
Єдиний ВЕБ-портал органів виконавчої влади України

Платформа Центрів Дія

Національне агентство з питань запобігання корупції

Державна служба статистики України

Національна академія статистики, обліку та аудиту запрошує на навчання!

збільшити розмір шрифта зменшити розмір шрифта  
 Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi | Внутрішня торгівля, послуги
Головна Статистика за темами »  Внутрішня торгівля, послуги » Статистичні терміни

   
Торгівля та біржова діяльність
Роздрібна торгівля – вид економічної діяльності суб'єктів господарювання з продажу (без перероблення) населенню нових та вживаних товарів, призначених переважно для споживання громадянами (приватними особами) або домашніми господарствами, у магазинах, універсальних магазинах, лавках і кіосках, посилкових торгових фірмах, торговими посередниками тощо (коди згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) – 50.10.2, 50.30.2, 50.40.2, 50.50.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6).
Ресторанне господарство – вид економічної діяльності суб'єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об'єктах) ресторанного господарства (коди згідно з КВЕД – 55.3, 55.4, 55.5).
Загальний обсяг продажу споживчих товарів включає оборот роздрібної торгівлі та оборот ресторанного господарства.
Оборот роздрiбної торгiвлi включає роздрiбний товарооборот суб'єктiв господарювання – юридичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть з роздрiбної торгiвлi, та розрахунковi обсяги продажу споживчих товарiв на ринках та фiзичними особами – пiдприємцями.
Оборот ресторанного господарства включає роздрiбний товарооборот суб'єктiв господарювання – юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв, якi здiйснюють дiяльнiсть з ресторанного господарства
Роздрібний товарооборот підприємств – обсяг продажу споживчих товарів населенню через роздрібну торгову мережу та мережу ресторанного господарства суб'єктами господарювання – юридичними особами. Включає товарооборот роздрібної торгівлі та товарооборот ресторанного господарства.
Товарооборот роздрібної торгівлі – продаж безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу) усіма діючими підприємствами, включаючи торгових посередників. Крім того, у роздрібний товарооборот включається продаж через торгову мережу установам, організаціям і підприємствам продовольчих товарів для харчування обслуговуваних ними контингентів (у санаторіях, дитячих закладах, лікарнях та ін.).

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів комісії (консигнації).
Товарооборот ресторанного господарства – продаж безпосередньо населенню купованих товарів і роздрібний продаж продукції власного виготовлення через мережу ресторанного господарства (ресторани, кафе, бари, їдальні тощо). До складу роздрібного товарообороту ресторанного господарства включається відпуск із мережі ресторанного господарства та роздрібної мережі продуктів харчування закладам охорони здоров'я, соціального забезпечення та освіти (лікарняним, профілактичним, будинкам відпочинку, будинкам-інтернатам для громадян похилого віку та інвалідів, загальної освіти, дошкільного виховання, виховання дітей, які залишилися без опіки батьків) для організації харчування відповідних контингентів населення.
Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів – обсяг продажу безпосередньо населенню для особистого (некомерційного) споживання світлих нафтопродуктів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки, талони, смарткарти тощо) через спеціально організовану торгову мережу (автозаправні станції) усіма діючими підприємствами та підприємцями – фізичними особами, які мають АЗС.

Роздрібний товарооборот визначається у цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві, незалежно від часу сплати грошей, включаючи продаж товарів, які надійшли підприємству (об'єкту) торгівлі на умовах договорів комісії (консигнації).
Iндекс фiзичного обсягу роздрiбного товарообороту – вiдносний показник, що характеризує змiну фактичного обсягу товарообороту в часi за порiвнянними цiнами. Змiна товарообороту в часi вiдбувається за рахунок проданих товарiв i змiни цiн на них.
Роздрiбний товарооборот пiдприємств на одну особу – вiдношення обсягу роздрiбного товарообороту до середньорiчної чисельностi наявного населення.
Об'єкт (заклад) ресторанного господарства – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного виготовлення і купованих товарів, переважно для споживання на місці.
Об'єкт (заклад) роздрібної торгівлі – місцева одиниця (структурний підрозділ) суб'єкта господарювання, у якій здійснюється продаж споживчих товарів безпосередньо населенню для особистого споживання.
Кіоск, палатка (ятка) – різновид об'єкта напівстаціонарної роздрібної торгівлі, що займає відокремлене приміщення легкої конструкції, як правило, без торгового залу та має просте обладнання.
Магазин (крамниця) – об'єкт стаціонарної роздрібної торгівлі, розміщений у відокремленій будівлі або приміщенні, що має торговий зал для покупців з достатньою торговою площею для їх обслуговування та систему спеціальних приміщень (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобних, адміністративних, технічних тощо), оснащених торгово-технологічним устатковуванням, застосовує різні форми продажу товарів у широкому асортименті, надає населенню додаткові послуги, забезпечує високу культуру торгівлі. Розміри крамниць характеризуються їх торговою площею.
Автозаправна станцiя – рiзновид об'єкту напiвстацiонарної роздрiбної торгiвлi з продажу пального для автотранспортних засобiв з використанням спецiального обладнання.
Ринок – це створений в установленому порядку на відведеній земельній ділянці за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування суб'єкт господарювання або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.
Торгове місце на ринку – площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо. До торгових місць на ринках не належать магазини та об'єкти ресторанного господарства.
Біржа – підприємство з правами юридичної особи, яке приймає участь у формуванні оптового ринку товарів, сировини, продукції, цінних паперів, нерухомості шляхом публічних торгів за встановленими правилами.
Товарна біржа займається операціями на ринку споживчих товарів, сировини, продукції виробничо-технічного призначення.
Фондова біржа охоплює ринок цінних паперів.
Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між собою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають виплату доходу у вигляді дивідентів або відсотків.
Члени біржі – засновники, а також прийняті до їх складу згідно із статутом біржі вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи.
Брокерська контора – організація з правами юридичної особи, зареєстрована у встановленому порядку. Для участі у торгах брокерська контора укладає з біржею договір на ведення брокерської діяльності або договір на відкриття брокерської контори на біржі. Надання права укладання договору з біржею брокерська контора досягає або купівлею акцій біржі, або купівлею брокерського місця на біржі.
Брокери – посередники при укладанні угод купівлі-продажу між покупцями і продавцями товарів, цінних паперів, валюти; діють за дорученням та за кошти клієнтів, одержуючи за посередницькі послуги певну плату.
Торги – змагальний спосіб придбання товарів та інших цінностей, при якому покупець оголошує конкурс для продавців на товари та інші цінності, які виставлені на торги.
Угода – дія, направлена на встановлення, зміну або припинення громадянських прав або обов'язків. Угода визнається укладеною і підлягає первинному обліку на момент її реєстрації на біржі у встановленому порядку.
Статутний капітал – показник, який відображає фінансовий потенціал біржі та складається за рахунок внесків засновників і членів біржі. Він представляє собою передбачену статутом біржі максимальну кількість звичайних і привілейованих акцій (паїв), які біржа може випустити.
Дохід по відсотках від угод – сума комісійного збору, який збирається за встановленими біржею відсотками від вартості укладених угод.
Середній відсоток біржового збору визначається відношенням сум доходу по відсотках від угод і від внесків за участь у торгах до обсягу біржового обороту.
Послуги
Обсяг реалізованих послуг – це обсяг послуг, який визначається за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (послуги) за бартерним контрактом), включаючи непрямі податки (ПДВ, акцизний збір тощо). До складу показника не включається продукція власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суми цільових надходжень на виробництво, суми попередньої оплати (авансові платежі).
Індекс фізичного обсягу реалізованих послуг – це відносний показник, що характеризує зміну фактичного обсягу реалізованих послуг у часі за порівнянними цінами.


Відділ аналізу даних економічної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-64
 
 Про нас      Діяльність
Головного управління
 Публічна
інформація
 Замовлення
інформації
Мапа сайту   
© ГУСуЛО, 1999-2024
Обов'язкове посилання на джерело
Розробник сайту  
Управління інформаційних технологій | Відділ інформаційних систем