Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi |
Головна Тематичні розділи » Культура, спорт, туризм

Культура, спорт, туризм

 • Новини
 • Таблиці
 • Графіка
 • Бази даних
 • Публікації
 • Методологія
 • Бланки звітності
 • Інфографіка
04.11.2019 - експрес-випуск № 218
Влітку 2019 року оздоровленням та відпочинком було охоплено 20,0 тис. дітей з Львівської області (з урахуванням дітей, які перебували у таборах, організованих в інших областях).
06.11.2018 - експрес-випуск № 228
Влітку 2018 року у закладах оздоровлення та відпочинку перебували 22,5 тис. дітей з Львівської області, що на 5,1% менше, ніж минулого року.
26.04.2018 - експрес-випуск № 86
У 2017 році на Львівщині діяли 337 колективних засобів розміщування, їх послугами скористалися 987,9 тис. осіб.

 • Таблиця Заклади культури клубного типу (Y)
 • Таблиця Спортивні школи для дітей (Y)
 • Таблиця Туристи та екскурсанти, обслужені суб`єктами туристичної діяльності (Y)
 • Таблиця Колективні заклади розміщування (Y)
 • Таблиця Готелі та аналогічні заклади розміщування (Y)

Заклади культури клубного типу (на кінець року, одиниць)
  Львівська область
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Заклади культури клубного типу 14071413141014161410142014211419142013681383
  у міських поселеннях 1331341321321201211201181167882
  у сільській місцевості 12741279127812841290129913011301130412901301
Місця у закладах 258598259366258250258514254622257628256793256376256852233681224308
Місць у закладах у розрахунку на 100 осіб 10101010101010101099
Примітки:
За даними Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

Спортивні школи для дітей (на кінець року)
  Львівська область
Дитячо-юнацькі спортивні школи Спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву Школи вищої спортивної майстерності
Кількість шкіл      
2010 84141
2011 83151
2012 83151
2013 78151
2014 79141
2015 73141
2016 72141
2017 72141
2018 72101
2019 6461
2020 6761
Кількість вихованців      
2010 272072643188
2011 260892694191
2012 259912574190
2013 261252605192
2014 260762825200
2015 242772800192
2016 253512737179
2017 253962354178
2018 245272190170
2019 224081685166
2020 237631661151
Примітки:
За даними Управління молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації.

Туристи та екскурсанти, обслужені суб`єктами туристичної діяльності (осіб)
  Львівська область
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Туристи 12870912401318852092128112472181827175150182255249442100824
  іноземні туристи (в`їзні туристи) 129551903316162201530578370604276177929357
  туристи-громадяни України, які подорожували за кордоном (виїзні туристи) 81000637061315306146560830748778265311275715916476729
  внутрішні туристи 34754412744082828648485859858086455618818234923738
Екскурсанти 1797433508221842690115002176371495575573919...

Колективні заклади розміщування
  Львівська область
Заклади Ліжка (місця) Розміщені особи у закладах   з них іноземці
Усі колективні засоби розміщування        
2018 12913191572159129531
2019 13013188533878118204
2020 1111208622996320941
готелі та аналогічні заклади розміщування (готелі, мотелі)        
2018 10411450547174128726
2019 10611430517315117181
2020 921078822220820887
інші заклади розміщування        
2018 25174124985805
2019 241758165631023
2020 191298775554
Примітки:
Враховані заклади юридичних осіб.

Готелі та аналогічні заклади розміщування
  Львівська область
2018 2019 2020
Заклади 10410692
Номери у закладах 564256775371
Одноразова місткість, місць 114501143010788
Розміщені особи у закладах, тис. 547.2517.3222.2
  з них іноземці, тис. 128.7117.220.9
Загальний час перебування розміщених осіб, тис. людино-діб 1325.91271.9468.5
Коефіцієнт використання місткості 0.320.300.12
Примітки:
Враховані заклади юридичних осіб.

Показник
Коефіцієнт використання місткості
Розраховано як відношення кількості ночівель до кількості місць у закладі розміщування, помноженої на кількість днів роботи закладу.

Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)
 • Графік Кількість вихованців спортивних шкіл для дітей (Y)
 • Графік Розподіл туристів-громадян України за країнами їх подорожі (Y)
Умовні позначення:
(Y,Q,M) - часова ознака: (РІК,КВАРТАЛ,МІСЯЦЬ)

Збірники  (8)


1

1. Туристична діяльність та колективні заклади розміщування у Львівській області (2017)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2018. – 88c.

Вміщено інформацію, що характеризує розвиток готельного та туристичного бізнесу Львівської області. Наведено статистичні дані про діяльність колективних закладів розміщування – готельного типу та спеціалізованих (лікувально-оздоровчих, відпочинкових), дитячі заклади відпочинку та оздоровлення, що діяли упродовж літніх канікул. Також подано дані про основні показники діяльності турагентів та туроператорів області, екскурсійних організацій, кількість обслуговуваних туристів та екскурсантів, географію та мету подорожей. Дані наведено у динаміці з 2011 року. Інформація подана за районами та містами обласного значення, для порівняння наведено основні показники за регіонами України.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Туристична діяльність та колективні заклади розміщування у Львівській області (2017)


2. Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області (2016)
Збірник / За редакцією Зимовіної С.І. – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2017. – 53c.

Статистичний збірник містить дані про кількість, місткість, технічні характеристики колективних засобів розміщування – готелів та аналогічних закладів і спеціалізованих закладів (санаторіїв, профілакторіїв, пансіонатів, інших закладів оздоровлення та відпочинку); чисельність обслугованих гостей та тривалість їх перебування у закладах; чисельність працюючих та окремі туристичні потоки, організовані суб’єктами туристичної діяльності області. Переважна більшість показників наведена у динаміці з 2011 року.
Статистична інформація подана в цілому по області, за районами та містами обласного значення Львівської області, а також у порівнянні з іншими реґіонами України. Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області (2016)


3. Готельне господарство та туризм у Львівській області (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 110c.

Видання містить статистичну інформацію щодо готельного господарства області, туризму та пов’язаних з ними інших видів діяльності. Дані щодо готельних закладів наведені як загалом по області, так і з розподілом на сільську і міську місцевість, за типами підприємств, за районами і містами обласного значення. Окремо подається інформація про категоровані готельні заклади.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Готельне господарство та туризм у Львівській області (2010)


4. Рекреаційний потенціал Львівщини (2010)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 95c.

У виданні наводяться статистичні дані про рекреаційний потенціал області, діючі санаторно-курортні заклади, бази відпочинку, їх місткість, дитячі заклади відпочинку та оздоровлення та кількість оздоровлених у них дітей. Крім того, наводиться інформація про заклади культури, готельні заклади та туристичні потоки. Окрема інформація подається в розрізі районів і міст обласного значення.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Рекреаційний потенціал Львівщини (2010)


5. Готельне господарство та туризм у Львівській області (2009)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 112c.

Видання містить інформацію за 2000, 2005-2009 роки щодо готельного господарства, туризму та пов'язаних з ними інших видів діяльності.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Готельне господарство та туризм у Львівській області (2009)


6. Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту у Львівській області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 53c.

Видання містить дані про масові та універсальні бібліотеки, їх книжковий фонд; установи культури клубного типу, музеї, кіноустановки, театри, концертні організації, парки культури, школи естетичного виховання, спортивні споруди.
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту у Львівській області (2008)


7. Готельне господарство та туризм у Львівській області (2008)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 114c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Готельне господарство та туризм у Львівській області (2008)


8. Готельне господарство та туризм у Львівській області (2007)
Збірник – Львів: Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 132c. 
Лінк: файл переглядається за допомогою Adobe Acrobat Готельне господарство та туризм у Львівській області (2007)


  Методологічні положення зі статистики культури, затверджені наказом Держкомстату від 23.12.2011 №371
  Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо туристів та одноденних відвідувачів на пунктах пропуску через державний кордон (для в’їзного туризму) від 31.12.2019 №453
  Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності колективних засобів розміщування, затверджені наказом Держстату від 01.02.2019 №43, зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 11.01.2021 №8
  Методика розрахунку показників державного статистичного спостереження щодо колективних засобів розміщування з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців, затверджена наказом Держстату від 11.01.2021 №9
  Методологічні положення із складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні, затверджені накозом Держстату від 29.12.2017 №359
  Методологічні положення державного статистичного спостереження "Туристична діяльність", затверджені наказом Держстату від 22.10.2021 №265
  Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності, затверджена наказом Державної туристичної адміністрації та Держкомстату від 12.11.2003 №142/394
  Статистичні терміни


з/п
Індекс форми Найменування форми Бланк
форми
Роз'яснення, інструкції Надання консультацій
1. 1-КЗР (річна) Звіт про діяльність колективного засобу розміщування корпус ІІ, к. 21тел. 2585909
2. 1-туризм (річна) (для юридичних осіб) Звіт про туристичну діяльність корпус ІІ, к. 21тел. 2585954, 2585909
3. 1-туризм (річна) (для фізичних осіб-підприємців) Звіт про туристичну діяльність корпус ІІ, к. 21тел. 2585954, 2585909

ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ТЕАТРУ
27 березня відзначають Міжнародний день театру.
ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ МУЗЕЇВ
18 травня в Україні відзначається Міжнародний день музеїв.
ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ТУРИЗМУ
Щорічно 27 вересня відзначається Всесвітній день туризму.
ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДНЯ БІБЛІОТЕК
30 вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек.Відділ аналізу даних демографічної
та соціальної статистики
ve@lv.ukrstat.gov.ua
(032) 258-59-76
Наталія Верчин
© ГУСуЛО, 2001-2022
Обов'язкове посилання на джерело