Короткі підсумки соціально-економічного розвитку Львівської області у 2020 році


Населення та міграція

На 1 січня 2021 року в області проживало 2497,8 тис. осіб. За 2020 рік населення зменшилось на 14,3 тис. осіб. Частка населення області в Україні – 6,0% та 5 місце серед регіонів.

 
Ринок праці

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у 2020 році становив 56,0%, рівень безробіття (за МОП) – 7,6%.

 
Доходи населення

Середньомісячна зарплата штатного працівника склала 10299 грн, індекс номінальної зарплати – 111,1%. Заробітна плата на 11,1% менша, ніж у середньому в Україні.

Iндекс реальної заробітної плати становив 107,7%. Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 січня 2021 року – 70,9 млн.грн, що на 47,2% менше відносно початку 2020 року.

 
Споживчі ціни

Споживчі ціни у Львівській області у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року зросли на 5,3%.

 
Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції – 104,4%, зокрема індекс продукції рослинництва – 106,1%, продукції тваринництва – 100,5%.

 
Промисловість

Індекс промислової продукції – 105,4%, зокрема у переробній промисловості – 106,4%. Обсяг реалізованої промислової продукції – 133,0 млрд.грн.

За індексом промислової продукції область займала 1 місце серед регіонів України, за обсягом реалізованої продукції – 8 місце.

 
Будівництво

Індекс будівельної продукції – 122,7%. Прийнято в експлуатацію нового житла загальною площею 1015,7 тис.м2, що на 21,4% менше відносно 2019 року.

 
Капітальні інвестиції

Обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій області зменшився на 50,8%.

 
Транспорт

Обсяг вантажних перевезень усіма видами транспорту збільшився на 2,5%, пасажирських скоротився на 41,5%.

 
Зовнішня торгівля

Експорт товарів зріс на 5,5%, імпорт – на 11,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 1120,5 млн.дол. США.

Експорт послуг збільшився на 5,1%, імпорт – зменшився на 2,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 557,5 млн.дол. США.

 
Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 3,3% і становив 70,6 млрд.грн.