Соціальна підтримка населення Тематичний розділ

Кожна четверта особа в області отримує пенсію, майже кожна п’ята – пенсіонер за віком. На 1 січня 2021 року на обліку перебувало 673,8 тис. пенсіонерів1 (з них за віком – 477,9 тис.), що на 1,5% (за віком – на 2,4%) менше відносно 1 січня 2020 року. Порівняно з 1 січня 2011 року кількість пенсіонерів за віком зменшилась на 10,2%.

Щорічно зростала кількість пенсіонерів за інвалідністю – до 116,9 тис. осіб на 1 січня 2021 року, що на 18,1% більше відносно 1 січня 2011 року.

Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок 2021 року склав 3199 грн (середній розмір пенсії за віком – 3270 грн), що становило близько третини (31,1%) від розміру середньомісячної заробітної плати штатних працівників. Порівняно з 2019 роком середня місячна пенсія зросла на 13,9% (за віком – на 16,2%).


Показати таблицю
Кількість пенсіонерів та середній розмір пенсії
Кількість пенсіонерів, тис Середній розмір призначеної місячної пенсії, грн
2011 2021 2011 2021
Усього712.6673.810583199
З них отримують пенсію:
за віком532.2477.910713270
за інвалідністю99.0116.99162545
у разі втрати годувальника44.342.98352911
за вислугу років29.332.517094820
соціальні пенсії7.83.47461801
На 1000 населення282272хх

Прожитковий мінімум на одну особу у розрахунку на місяць на 1 грудня 2020 року становив 2270 грн, для осіб, які втратили працездатність – 1769 грн. Середній розмір місячної пенсії перевищував рівень прожиткового мінімуму на 40,9%, для осіб, які втратили працездатність – в 1,8 раза. Кожен восьмий пенсіонер отримував пенсію у розмірі прожиткового мінімуму.


Дві третини пенсіонерів отримували пенсію до 3000 грн, з них 18,2% – до 2000 грн, 45,0% – від 2001 до 3000 грн.


Показати таблицю
Динаміка середнього розміру місячної пенсії та заробітної плати, 2010=100%
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників Середній розмір місячної пенсії на кінець року
2011115.6108.9
2012132.8128.4
2013143.7133.5
2014152.6138.0
2015187.9149.4
2016234.9162.9
2017329.3213.1
2018412.2228.3
2019477.8265.4
2020530.8302.4

На кінець 2020 року рівень мінімальної заробітної плати був більшим від середнього розміру призначеної місячної пенсії в 1,6 раза. Порівняно з 2010 роком середньомісячна зарплата штатних працівників зростала вищими темпами (у 5,3 раза), ніж середня місячна пенсія (у 3 рази).