Ринок праці Тематичний розділ

Зайнятість та безробіття

Кількість робочої сили1 у віці 15-70 років у 2020 році становила 1123,8 тис. осіб2, що на 2,4% менше, ніж у 2019 році (у працездатному віці 15-59 років – 1096,2 тис. осіб).

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 2020 рік порівняно з 2019 роком зменшилась на 36,3 тис. осіб (на 3,4%) і становила 1038,9 тис. осіб, а рівень зайнятості – 56,0% (у працездатному віці – 65,4%).

У 2020 році порівняно з 2019 роком зросла кількість безробітного населення (відповідно до методології МОП) – на 9,8 тис. осіб (на 13,0%) і становила 84,9 тис. осіб.

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зріс з 6,5% у 2019 році до 7,6% у 2020 році (у працездатному віці – відповідно з 6,7% до 7,7%), проте залишається одним з найнижчих у державі.

За цим показником серед регіонів України область посіла 5 місце.


Показати таблицю
Зайнятість та безробіття населення
2019 2020
Робоча сила у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб1154.61126.8
з неї
у віці 15–70 років1150.31123.8
працездатного віку (15–59 років)1122.51096.2
Зайняте населення у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб1079.51041.9
з нього
у віці 15–70 років1075.21038.9
працездатного віку (15–59 років)1047.41011.3
Безробітне населення у віці 15 років і старше (за методологією МОП) – усього, тис. осіб75.184.9
з нього
у віці 15–70 років75.184.9
працездатного віку (15–59 років)75.184.9
Особи, які не входять до складу робочої сили, у віці 15 років і старше – усього, тис. осіб936.3958.3
з них
у віці 15–70 років709.5729.8
працездатного віку (15–59 років)441.0450.9
Рівень зайнятості населення, у відсотках до населення відповідної вікової групи
15 років і старше51.650.0
15–70 років57.856.0
працездатного віку (15–59 років)67.065.4
Рівень безробіття населення (за методологією МОП), у відсотках до робочої сили відповідної вікової групи
15 років і старше6.57.5
15–70 років6.57.6
працездатного віку (15–59 років)6.77.7

Не входили до складу робочої сили у 2020 році 729,8 тис. осіб у віці 15-70 років, майже дві третини з цієї кількості – у працездатному віці (450,9 тис. осіб).Кількість штатних працівників

Упродовж 10 років (крім 2018 року) в області відбувалось скорочення кількості штатних працівників. У 2020 році на підприємствах, установах та організаціях3 було зайнято 470,7 тис. штатних працівників, що на 0,2% менше відносно 2019 року та на 15,1%, або на 84,0 тис. осіб менше порівняно з 2010 роком.


В умовах вимушеної неповної зайнятості перебували у 2020 році 10,9% працівників. Рівень валового обігу робочої сили (відношення кількості прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості штатних працівників) у 2020 році становив 49,6%. Коефіцієнт вибуття перевищував коефіцієнт прийняття на 5,2 в.п.


Показати таблицю
Розподіл штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
осіб у % до підсумку
Усього470 747100.0
Сільське, лісове та рибне господарство10 8612.3
Промисловість112 85924.0
Будівництво16 7733.6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів56 46112.0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність41 2858.8
Тимчасове розміщування й організація харчування9 3532.0
Інформація та телекомунікації4 7951.0
Фінансова та страхова діяльність7 8491.7
Операції з нерухомим майном4 7591.0
Професійна, наукова та технічна діяльність10 0182.1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування11 0202.3
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування22 9054.9
Освіта93 50519.9
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги58 58812.4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок8 2831.7
Надання інших видів послуг1 4330.3

Майже четверта частина працівників зайнята у промисловості, кожен п’ятий – в освіті, 12,4% – в охороні здоров’я, 12,0% – у торгівлі. Відносно 2019 року найсуттєвіше зросла частка зайнятих у державному управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (на 0,7 в.п.), а також у будівництві (на 0,6 в.п.), зменшилась – у промисловості (на 0,9 в.п.), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (на 0,6 в.п.).