Доходи населення Тематичний розділ

Доходи населення Львівської області, які включають заробітну плату, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти у 2020 році, за попередніми даними, становили 230,6 млрд.грн, або 5,8% від загальної суми доходів населення України.

Обсяг наявного доходу, який населення могло використати на придбання товарів та оплату послуг дорівнював 178,2 млрд.грн, що у розрахунку на одну особу становило 71,2 тис.грн (в Україні – 73,4 тис.грн). За показником наявного доходу на одну особу область серед регіонів держави посіла 8 місце.

Реальний наявний дохід, визначений з урахуванням зростання споживчих цін, у 2020 році відносно 2019 року зріс на 2,1% (в Україні – на 2,6%), порівняно з 2010 роком – на 42,6%.


Показати таблицю
Доходи та витрати населення
2010 2015 2019 2020
Доходи, млн.грн5483897740216876230602
Витрати, млн.грн4501798334227561240254
Наявний дохід, млн.грн4206474919169534178224
Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн16514295426735371150
Реальний наявний дохід, попередній рік=100%113,282,0109,9102,1

Витрати населення області на купівлю товарів і послуг, на власність, а також сплату податків та інших поточних трансфертів у 2020 році становили 240,3 млрд.грн (6,0% від загальної суми витрат населення України), що на 5,6% більше, порівняно з 2019 роком.


Оплата праці Тематичний розділ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій області1 у 2020 році становила 10299 грн і збільшилася відносно попереднього року на 11,1%, відносно 2010 року – у 5,3 раза.


Показати таблицю
Індекси номінальної та реальної заробітної плати,
2010 рік=100%
номінальна реальна
2011115.6106.7
2012132.8122.1
2013143.7133.3
2014152.6124.4
2015187.998.7
2016234.9108.9
2017329.3134.6
2018412.2151.7
2019477.8163.1
2020530.8175.6

Тенденції зміни середньомісячної заробітної плати штатних працівників
Львівська область Довідково: Україна
у середньому на одного працівника, грн індекси заробітної плати до попереднього року, % у середньому на одного працівника, грн індекси заробітної плати до попереднього року, %
номінальної реальної номінальної реальної
20101941119,0108,12250117,6110,2
20153646123,179,44195120,579,8
20164559125,0110,35183123,6109,0
20176391140,2123,67104137,1119,1
20188001125,2112,78865124,8112,5
20199271115,9107,510497118,4109,8
202010299111,1107,711591110,4107,4

В Україні середньомісячна номінальна заробітна плата склала 11591 грн, що на 12,5% більше, ніж у Львівській області. Серед регіонів України за розміром номінальної заробітної плати Львівська область посіла 9 місце.

Реальна заробітна плата (з урахуванням цінового фактора) зросла порівняно з 2019 роком на 7,7% (відносно 2010 року – на 75,8%). В Україні індекс реальної заробітної плати становив 107,4%. Львівська область за цим показником серед регіонів держави посіла 17 місце.

У гендерному розрізі від зростання зарплати у 2020 році жінки виграли більше, ніж чоловіки: зарплата жінок зросла на 1115 грн, в той час як чоловіків – на 925 грн. Загалом заробітна плата жінок була на 14,8% меншою, ніж у чоловіків і становила 9538 грн та 11192 грн відповідно.

Найбільше заробляли працівники фінансової та страхової діяльності (18,3 тис. грн), у державному управлінні і обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (16,1 тис. грн), найменше – в установах з тимчасового розміщування й організації харчування (3,9 тис. грн), працівники поштової та кур’єрської діяльності (5,8 тис. грн).


Показати таблицю
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
грн у % до середнього рівня в області у % до 2019 року
Усього10299100.0111.1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство898087.294.0
Промисловість11273109.5103.4
Будівництво1019199.0115.4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів982795.4119.1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність10370100.798.4
Тимчасове розміщування й організація харчування387437.668.4
Інформація та телекомунікації14709142.8138.5
Фінансова та страхова діяльність18349178.2112.6
Операції з нерухомим майном13385130.0102.3
Професійна, наукова та технічна діяльність11481111.5105.5
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування899987.4132.0
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування16101156.3122.0
Освіта924589.8115.1
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги812878.9125.3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок918689.2110.7
Надання інших видів послуг725570.4113.5

Заробітна плата працівників у найбільш високооплачуваній галузі перевищила відповідний показник у найменш оплачуваній у 4,7 раза, що свідчить про збереження значної неоднорідності фінансових умов зайнятості на ринку праці.

Інформація щодо середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2020 році тут.

Найбільше зростання заробітної плати штатних працівників у 2020 році порівняно з 2019 роком зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – на 38,5%, адміністративного та допоміжного обслуговування – на 32,0%, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 25,3%. Майже на третину менше (на 31,6%) заробили працівники готельного та ресторанного бізнесу.

Частка працівників, які відпрацювали 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень 2020 року, та які отримали понад 10 тис.грн зросла на 9,6 в.п. порівняно з груднем 2019 року і склала 47,8%.

Найбільша частка таких працівників спостерігалась на підприємствах і в організаціях фінансової та страхової діяльності (80,8%), державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (75,1%), професійної, наукової та технічної діяльності (56,8%), промисловості (55,4%).

Водночас значною залишається частка працівників, які отримують заробітну плату в межах 5000-7000 грн (25,6%).

В області кількість осіб, які отримали заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімального розміру (5000 грн у грудні 2020 року) становила 33,2 тис. осіб, що більше порівняно з 2019 роком на 15,2% (на 4,4 тис. осіб, мінімальна заробітна плата – 4173 грн).


Серед 317,4 тис. осіб, які повністю відпрацювали грудень 2020 року, нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали 11,2 тис. осіб, або 3,5%.

На оплату праці найманих працівників підприємств Львівщини у 2020 році було використано 58,2 млрд.грн. У структурі фонду оплати праці 57,3% склав фонд основної заробітної плати (оплата за тарифними ставками та посадовими окладами), 37,9% – фонд додаткової заробітної плати. Частка інших заохочувальних і компенсаційних виплат (матеріальна допомога, соціальні пільги тощо) становила 4,8% фонду оплати праці.


Заборгованість із виплати заробітної плати

На 1 січня 2021 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 70,9 млн.грн, що на 47,2% менше порівняно з показником на 1 січня 2020 року (134,3 млн.грн). За останні сім років це найнижчий обсяг заборгованості.

У структурі фонду оплати праці за грудень 2020 року заборгованість становила 1,2%, а найбільша частка 9,5% – у добувній та переробній промисловості.

Частка області у загальнодержавному обсязі заборгованості склала 2,3%. За сумою заборгованості серед регіонів держави область посіла 15 місце.


Переважна частина заборгованості припала на промисловість – 42,0 млн.грн (59,3% від загальної суми). Суттєва частка заборгованості сформована також за рахунок організацій охорони здоров’я (17,3%).

Заборгованість у добувній промисловості і розробленні кар’єрів становила 14,3 млн.грн, переробній промисловості – 14,2 млн.грн, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 12,4 млн.грн.

Кількість працівників, які несвоєчасно або не у повному обсязі отримали заробітну плату на початок 2021 року, на економічно активних підприємствах становила 2,8 тис. осіб, або 0,6% від кількості працівників, зайнятих в економіці. У середньому одному працівнику економічно активного підприємства не виплачено 19,9 тис.грн.