Будівництво Тематичний розділ

Виробництво будівельної продукції

З 2015 року спостерігається позитивна динаміка нарощування обсягу робіт будівельниками області. У 2020 році відносно попереднього року обсяг будівельної продукції зріс на 22,7%, а відносно 2010 року – у 2 рази.

В Україні у 2020 році продукції будівництва вироблено на 5,6% більше. За індексом будівельної продукції серед регіонів держави область посіла 5 місце.


Показати таблицю
Індекси будівельної продукції
2010 рік=100% Попередній рік=100%
2011105.3105.3
201285.880.8
201380.192.8
201471.889.6
201586.2120.1
2016105.4122.3
2017117.9111.9
2018131.5111.5
2019162.1123.3
2020198.9122.7

Упродовж 2020 року виробництво будівельної продукції зростало значно нижчими темпами порівняно з 2019 роком.


Показати таблицю
Індекси будівельної продукції
(наростаючим підсумком, відповідний період попереднього року=100%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
січень98.994.296.0121.9106.7105.1156.9113.4
лютий100.585.7107.2131.397.4108.2143.0120.2
березень93.989.4102.7134.2102.9104.5143.5116.0
квітень98.183.2112.8121.7105.1101.8150.0105.6
травень92.183.5114.5119.6110.0100.8144.5104.6
червень90.385.9113.3117.6113.3101.4143.599.7
липень89.886.3113.4116.5118.596.9144.5105.5
серпень88.088.0112.0119.6117.196.5143.2112.1
вересень88.887.7113.8121.7113.0115.4123.7111.4
жовтень90.986.0116.0121.5112.8113.6123.4115.7
листопад90.687.4116.4120.7114.7112.3122.9118.7
грудень92.889.6120.1122.3111.9111.5123.3122.7

У 2020 році підприємства Львівщини виробили будівельної продукції на 14196,4 млн.грн. Частка області у загальнодержавному обсязі будівельної продукції становила 7,0%. Серед регіонів держави за цим показником Львівщина упродовж п’яти років займає 5 місце.

Порівняно з 2019 роком на 74,4% зросли обсяги робіт на будівництві інженерних споруд. Скорочення обсягів будівельних робіт допущено на будівництві житла (на 13,3%) та нежитлових будівель (на 10,0%).

Із загального обсягу виробленої будівельної продукції більше половини припало на будівництво інженерних споруд (57,1%), чверть – на нежитлові будівлі (25,9%). На будівництві житлових будівель виконано 17,0% робіт.


Показати таблицю
Основні показники будівництва у 2020 році
Обсяг виробленої будівельної продукції Індекси будівельної продукції, 2019=100%
млн. грн у % до підсумку
Усього14196.4100.0122.7
Будівлі6093.042.988.7
Житлові будівлі2407.817.086.7
Нежитлові будівлі3685.225.990.0
Інженерні споруди8103.457.1174.4

Понад третину усіх робіт здійснено на новому будівництві – 37,9% від загального обсягу, на реконструкції та технічному переоcнащенні – 36,8%, на ремонт (капітальний та поточний) припало 25,3% будівельних робіт.Прийняття в експлуатацію житла

У 2020 році в області прийнято в експлуатацію 1015,7 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 21,4% менше, ніж у 2019 році (у 2019 році приріст становив 44,0%).


Показати таблицю
Прийняття в експлуатацію нового житла за видами
Квартири, одиниць Загальна площа, тис.кв.м Загальна площа, попередній рік=100%
20104395619.2165.6
20115153656.6106.0
20124726655.299.8
20134394561.985.8
20147514798.2142.1
2015104341001.2125.4
20168417753.275.2
201710388888.9118.0
20189637897.3101.0
2019141101292.2144.0
2020108731015.778.6

Частка прийнятого в експлуатацію житла в області у загальнодержавному обсязі становила 12,0%. За обсягом прийнятого житла серед регіонів держави область займала 2 місце після Київської області, за індексом введеного житла – 11 місце.


У розрахунку на 1000 мешканців у 2020 році прийнято в експлуатацію 408,5 м2 загальної площі нового житла, що в 2 рази більше від загальнодержавного показника (203,3 м2). Це забезпечило області 2 місце серед регіонів.

Більше половини від загальної площі збудованого в області житла (53,0%) припала на одноквартирні будинки. Їх частка порівняно з 2010 роком скоротилась на 24,4 в.п. Упродовж 2020 року в одноквартирних будинках здано в експлуатацію 538,7 тис.м2 загальної площі житла, що на 21,5% менше, ніж попереднього року.


Показати таблицю
Прийняття в експлуатацію нового житла за видами
Житлові будинки – усього Будинки одноквартирні Будинки з двома та більше квартирами
загальна площа, кв.м у % до підсумку загальна площа, кв.м у % до підсумку загальна площа, кв.м у % до підсумку
2010619246100.047910277.414014422.6
2011656637100.042244864.323418935.7
2012655236100.048817074.516420525.1
2013561936100.039874671.016064628.6
2014798248100.044901356.234595543.3
20151001183100.050324350.349794049.7
2016753249100.031112641.344212358.7
2017888877100.034405838.754393961.2
2018897323100.047175352.642533147.4
20191292196100.068645453.160574246.9
20201015702100.053867853.047654946.9

На 21,3% скоротилось прийняття в експлуатацію багатоквартирного житла відносно 2019 року. У будинках з двома та більше квартирами прийнято в експлуатацію 476,5 тис.м2 загальної площі житла (46,9% від загального обсягу). Також прийнято в експлуатацію гуртожитки.

У 2020 році здано в експлуатацію 10873 квартири, з них 7963 – у міській місцевості, 2910 – у сільській місцевості. Середня загальна площа однієї новозбудованої квартири становила 93,4 м2 (у 2010 році – 140,9 м2).