Суб'єкти ЄДРПОУ Тематичний розділ

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), у Львівській області на 1 січня 2021 року нараховувалось 74,5 тис. юридичних осіб, що на 4,7% більше відносно 1 січня 2020 року, та 3,2 тис. відокремлених підрозділів юридичних осіб (на 1,8% більше). Частка Львівської області за кількістю суб’єктів-юридичних осіб в Україні становила 5,3%.

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у розрахунку на 10 тис. населення упродовж 2010-2020 років зросла з 194 одиниць у 2010 році до 298 одиниць у 2020 році. За цим показником область серед регіонів України посіла 7 місце.

Кожне третє підприємство працювало у формі ТзОВ (39,3%), їх частка зросла відносно 2010 року на 11 в.п., а кількість – удвічі. Близько п’ятої частини (18,2%) юридичних осіб – приватні підприємства, частка яких зменшилась порівняно з 2010 роком на 7,8 в.п.


Показати таблицю
Кількість та розподіл юридичних осіб у ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
01.01.2011 01.01.2021
Одиниць У % до підсумку Одиниць У % до підсумку
Усього юридичних осіб49432100.074475100.0
у тому числі
приватне підприємство1283826.01357918.2
товариство з обмеженою відповідальністю1396628.32925039.3
органи державної влади, організації (установи, заклади)658113.362938.5
громадська організація33956.967289.0
релігійна організація17833.626533.6
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку8091.632334.3
інші організаційні форми1006020.31273917.1

Набувають популярності громадські організації, частка яких зросла з 6,9% у 2010 році до 9,0% у 2020 році, а кількість – у 2 рази.

Відносно 2010 року у 4 рази зросла кількість об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), в 1,9 раза – благодійних організацій, профспілок та об’єднань профспілок, значно зросла кількість громадських спілок та органів самоорганізації населення.

На третину менше порівняно з 2010 роком стало акціонерних та споживчих товариств. Зменшилась кількість іноземних підприємств, державних та комунальних підприємств та організацій.

Серед керівників юридичних осіб 28,2% становили жінки.